Instagram

Facebook

Örnsköldsvik snabbast i länet på fiberutbyggnad


2021-04-06

Bild: Övik Energi

95 procent av hushållen i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att koppla upp sig via bredband. Siffran är högst i Västernorrlands län.
– Vi är många aktörer som bidrar till de glädjande siffrorna, säger Maria Olsson, projektansvarig Bredband2020 på Övik Energi.

Västernorrlands län hade under 2020 den tredje största procentuella ökningen i Sverige av antal hushåll som har möjlighet att koppla upp sig med snabbt bredband. Det framgår av Post- och Telestyrelsens senaste bredbandskartläggning.

Enligt PTS erbjuds dryga 90 procent av länets hushåll fiberanslutning och listan toppas av Örnsköldsvik, där 95 procent av hushållen har möjlighet att koppla upp sig.
Även sett till kommunernas glesbebyggda områden toppar Örnsköldsvik med 83 procent av hushållen som har möjlighet att koppla upp sig.

Flera aktörer och ideella fiberföreningar ligger bakom framgången. 
– Ett systematiskt och långsiktigt arbete tillsammans med fiberföreningar i kommunen har bidragit till den fina siffrorna i kartläggningen, säger Maria Olsson.

Örnsköldsvik började tidigt att bygga ut på landsbygden via ideella fiberföreningar och sedan 2014 har Övik Energi och Örnsköldsviks kommun tillsammans med ett antal fiberföreningar bedrivit byanätssamverkan och projektet Bredband 2020. 
– Vi fortsätter att bygga ut både i landsbygd och tätort de närmaste åren, för att bidra till att 2025 målet uppnås, säger Maria Olsson.


2025-målet innebär att:
• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Snabbt bredband ger möjlighet att utveckla digitaliseringen inom offentliga verksamheter och näringsliv. Dessutom ger det möjlighet för hushållen till många digitala tjänster förutom internet och TV.

– Nu känns det som att vi har möjlighet att nå målet, vilket är en seger för alla hushåll och företag i kommunen som får tillgång till snabbt bredband, säger Maria Olsson.


Bakgrund
Post- och telestyrelsen genomför varje år en mobiltäcknings- och bredbandskartläggning i syfte att mäta hur arbetet mot de nationella bredbandsmålen fortskrider. Det görs genom att begära in information från landets nätägare och operatörer där man mäter andelen fastigheter anslutna till bredband, andelen fastigheter som har bredband i sin direkta närhet samt mobiltäckning. 


Källa: Övik Energi


Skriv utKraftverket i Flúðir.
Kraftverket i Flúðir.

Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.


2019 driftsattes Climeon och Varmaorkas första...

Läs mer
Cortus Energi
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att tillhandahålla en helt eldriven kraftlösning för 40-meters snabba urbana...

Läs mer
Uppsala universitet
Genevieve Metson, universitetslektor och Roozbeh Feiz, biträdande universitetslektor.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och...

Läs mer
Dekon 550


Energieffektivisering i industriprocesser

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för styrning av energianvändningen kan bidra till en välkommen effektivisering. Därfö...

Läs mer
Zenitec
Bengt Johansson, Ellevio.

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios Bengt Johansson tar nu plats i styrelsen för den nya EU-organisationen EU-DSO Entity där...

Läs mer
Ferroamp

Svenska värmeteknologibolaget Kanthal: Det är dags att elektrifiera stålindustrin

Anders Björklund, Kanthals vd.

Framtidens värmeteknik är i fokus när Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot stålindustrin. Och det är elektriska värmelösningar som gäller framöver,...

Läs mer
Enegic


Gasum inleder testleveranser av biogas till den finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Risavika i Norge och ytterligare en från biogasanläggningen i Åbo,...

Läs mer
Göta energi

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av Svenskt Näringsliv. Elnäten behöver därför bli både smartare och mer...

Läs mer
Enerbrokers

Jämtkraft byter vd

Tillgång till stabil och hållbar el är avgörande för Jämtlands konkurrenskraft. Som ett av de större regionalt ägda elbolagen i Sverige har och tar Jä...

Läs mer
Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

Åsa Pettersson tillträder som vd på Energiföretagen Sverige

Idag tillträder Åsa Pettersson som vd för Energiföretagen Sverige. Åsa kommer närmast från en tjänst som chef för public affairs och hållbarhet...

Läs mer


NCC får i uppdrag av Hybrit att anlägga ett bergrum för vätgaslagring i Luleå

NCC har fått i uppdrag av Hybrit Development att anlägga ett bergrum för den pilotanläggning för vätgaslagring som ska byggas i Svartöberget, Luleå. Anlä...

Läs mer
<span><span>Stillbild från Andreas Fernbrants film Life in Motion.</span></span>

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen för en kommun? Vad kan det leda till och vad skulle det innebära i kostnader? Helsingborgs...

Läs mer
Christian Kugge, SCA R&D Centre.

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han får priset för ambitionen att effektivisera...

Läs mer
Göteborg ska få fler laddplatser.

Nu utökas antalet laddplatser i Göteborg

Fler och fler bilar som kommer ut i trafik har el som en alternativ drivkälla och är i behov av att kunna laddas. Enligt uppgifter från Elstatistik.se och Power Circle så ö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se