Instagram

Facebook

350 miljoner för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige


2020-09-18

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffenaderi.

– RISE satsar kraftfullt på att Sverige ska vara världsledande inom bioraffinaderiindustrin. Detta tillskott från regeringen ger oss resurser att intensifiera arbetet med forskning, test- och demonstrationsmiljöer. Vi har ett mycket nära samarbete med företagen i denna sektor och tillsammans ska vi nu öka tempot i omställningen till mer hållbara lösningar, säger Pia Sandvik, VD RISE. 

Regeringen vill med satsningen stimulera kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster och skriver i sitt pressmeddelande: 

Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas. 

Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar. Satsningen kan bidra till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi. 

I budgetpropositionen föreslår regeringen därför en förstärkning av det statliga forskningsinstitutet RISE för att utveckla och modernisera testbäddar för bioraffinaderi runt om i Sverige. Test- och demonstrationsmiljöer behövs för att påskynda kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster. 

Regeringen föreslår att 200 miljoner tillförs RISE för ändamålet 2021 och beräknar att 150 miljoner kronor behöver tillföras 2022.Källa: RISE

Skriv utLeverans av ORC-turbin till Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Svenljunga.
Leverans av ORC-turbin till Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Svenljunga.

Solör Bioenergi satsar vidare på klimatsmarta energilösningar

Nu satsar Solör Bioenergi vidare på energieffektivisering och installerar en elturbin på fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga. Tack vare elturbinen kommer anlä...

Läs mer
Enerbrokers

Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Vä...

Läs mer
Idcon
Biometanolfabrik.

Världens första fossilfria fabrik för biometanol invigd

På onsdagen den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan Södras fabrik...

Läs mer
Ragnhild Oskarsson, bränslechef Växjö Energi och Erik Tellgren, vd Växjö Energi, vid tankstationen med förnybar diesel.

Växjö Energi erbjuder tankning av förnybar HVO

Från och med oktober 2020 erbjuder Växjö Energi sina bränsleleverantörer...

Läs mer
Norra Vitsippan i Salem blir ett netto noll-energiprojekt (bilden är en illustration).

Skanska och NREP tar kliv mot klimatneutralitet i sitt första hyreskvarter med netto noll-energihus

I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde som...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Solör Bioenergi fortsätter att växa i södra Sverige

Idag blev det klart att Solör Bioenergi köper Glimåkra biovärme och Hä...

Läs mer
Magnus Sundström, VD Wibax Logistics AB, och Linus Romfelt, Logistikchef, SunPine.

SunPine och Wibax skriver nytt samarbetsavtal

Som ett led i SunPines fortsatta expansion har avtal tecknats tillsammans med Wibax om...

Läs mer

350 miljoner för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över...

Läs mer


Östergötland satsar på fossilfria transporter

Just nu kraftsamlar samhället i krisen av covid-19 samtidigt som insatser inom klimatområ...

Läs mer


Milstolpe för biogasinfrastrukturen i Sverige

Antalet tankställen för komprimerad fordonsgas passerade 200 stycken i Sverige under...

Läs mer
Björn Lennartsson, VD HL Energi och Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

Solör Bioenergi blir ny leverantör av fjärrvärmen i Töcksfors

Idag står det klart att Solör Bioenergi tar över ansvaret för leveransen av...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se