Instagram

Facebook

Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet


2020-03-04

Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.
Bild: Återvinningsindustrierna
Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Bild: Oskar Omne
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Ökad återvinning och cirkulära flöden kan både minska utsläppen av växthusgaser och gynna ekonomin. Det visar återvinningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som släpps idag. Branschens eget mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2040.

 Omställningen till ett fossilfritt samhälle och skiftet till en cirkulär ekonomi hänger ihop. Vår färdplan visar både hur branschen ska bli fossilfri till 2040 och hur andra verksamheter kan minska sina utsläpp genom en ökad användning av återvunnet material, säger Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.

Färdplanen har tagits fram under ledning av branschorganisationen Återvinningsindustrierna inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Den visar dels hur branschen själv kan bli fossilfri men också hur den kan spela en nyckelroll för andra branscher som strävar efter samma mål. 

Branschens egna utsläpp kommer från transporter, uppvärmning och elförbrukning samt olika återvinnings och behandlingsprocesser. Dessutom läcker fortfarande metan ur gamla deponier.  Totalt uppgick utsläppen till 1,2 miljoner ton CO2e 2018.

Men nyttan branschen kan göra är avsevärt större då 50 procent av samhällets klimatutsläpp beräknas uppstå till följd av ett linjärt hanterande av våra materialflöden. När återvunnet material används i stället för jungfruligt material minskar energianvändningen. För vissa material är koldioxidbesparingen idag hela 95 procent när vi använder återvunnet material istället för nytt.

I färdplanen åtar sig branschen bland annat senast 2022 ta fram en åtgärdsplan för att energieffektivisera processer och byta från fossila till förnybara bränslen eller elektrifiera. Till 2025 ska nya eller utvecklade standarder för återvunnet material har tagits fram i samarbete med olika branscher och 2030 ska alla branschens transporter vara fossilfria.

Men det krävs också att fler aktörer tar ansvar när det gäller genomgripande förändringar av design (för att underlätta återvinning), produktionsmetoder, konsumtionsmönster, regelverk och marknadsfunktioner för att målen ska nås.

– Många branscher kan stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja återvinningens möjligheter. Återvinningsbranschens färdplan är en självklar pusselbit när Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I färdplanen listar branschen uppmaningar till politiken. Bland annat:

  • Förläng skattebefrielsen på höginblandade eller rena biodrivmedel för transporter. 
  • Höj ambitionerna i reduktionsplikten, minst enligt Energimyndighetens förslag, för att säkerställa långsiktighet för att skapa ett stabilt investeringsklimat.
  • Inför krav på att ta hand om läckande metangas från deponier.
  • Genomför Januariavtalets förslag om ”en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin.
  • Säkerställ att cirkulär ekonomi ingår i översynen av all relevant lagsstiftning som har påverkan på klimatet.
  • Inför generella ekonomiska incitament som gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt på marknaden, som exempelvis borttagen moms på återvunna råvaror.
  • Tillsätt en utredning om Införande av en lag om återvinningscertifikat som garanterar återvinning av produkter och möjliggör handel av certifikat.  


Klicka här för att läsa eller ladda ner färdplanen.Källa: Fossilfritt Sverige


Skriv ut

Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande biogas (LBG) i Linköping. Macken ligger i Mörtlösa,vid K-Rauta.

Läs mer
Enerbrokers
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Idcon
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer

LRF: Ursprungsmärk drivmedel för att öka fossilfri produktion


Sätt ursprungsmärkning på drivmedel så att bilisterna väljer hå...

Läs mer


Biogasproduktionen kan flerdubblas – så når vi dit

Det svenska biogassystemet kan byggas ut kraftigt, bland annat genom offentlig upphandling, lokala...

Läs mer
Transport på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge.

Orkla, Gasum och Volvo i nytt samarbete för minskade trafikutsläpp

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar startar en testperiod där Orklas transportsamarbetspartner...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se