Instagram

Facebook

Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet


2020-03-04

Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.
Bild: Återvinningsindustrierna
Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Bild: Oskar Omne
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Ökad återvinning och cirkulära flöden kan både minska utsläppen av växthusgaser och gynna ekonomin. Det visar återvinningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som släpps idag. Branschens eget mål är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2040.

 Omställningen till ett fossilfritt samhälle och skiftet till en cirkulär ekonomi hänger ihop. Vår färdplan visar både hur branschen ska bli fossilfri till 2040 och hur andra verksamheter kan minska sina utsläpp genom en ökad användning av återvunnet material, säger Viveke Ihd, tf VD, Återvinningsindustrierna.

Färdplanen har tagits fram under ledning av branschorganisationen Återvinningsindustrierna inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Den visar dels hur branschen själv kan bli fossilfri men också hur den kan spela en nyckelroll för andra branscher som strävar efter samma mål. 

Branschens egna utsläpp kommer från transporter, uppvärmning och elförbrukning samt olika återvinnings och behandlingsprocesser. Dessutom läcker fortfarande metan ur gamla deponier.  Totalt uppgick utsläppen till 1,2 miljoner ton CO2e 2018.

Men nyttan branschen kan göra är avsevärt större då 50 procent av samhällets klimatutsläpp beräknas uppstå till följd av ett linjärt hanterande av våra materialflöden. När återvunnet material används i stället för jungfruligt material minskar energianvändningen. För vissa material är koldioxidbesparingen idag hela 95 procent när vi använder återvunnet material istället för nytt.

I färdplanen åtar sig branschen bland annat senast 2022 ta fram en åtgärdsplan för att energieffektivisera processer och byta från fossila till förnybara bränslen eller elektrifiera. Till 2025 ska nya eller utvecklade standarder för återvunnet material har tagits fram i samarbete med olika branscher och 2030 ska alla branschens transporter vara fossilfria.

Men det krävs också att fler aktörer tar ansvar när det gäller genomgripande förändringar av design (för att underlätta återvinning), produktionsmetoder, konsumtionsmönster, regelverk och marknadsfunktioner för att målen ska nås.

– Många branscher kan stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja återvinningens möjligheter. Återvinningsbranschens färdplan är en självklar pusselbit när Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I färdplanen listar branschen uppmaningar till politiken. Bland annat:

  • Förläng skattebefrielsen på höginblandade eller rena biodrivmedel för transporter. 
  • Höj ambitionerna i reduktionsplikten, minst enligt Energimyndighetens förslag, för att säkerställa långsiktighet för att skapa ett stabilt investeringsklimat.
  • Inför krav på att ta hand om läckande metangas från deponier.
  • Genomför Januariavtalets förslag om ”en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin.
  • Säkerställ att cirkulär ekonomi ingår i översynen av all relevant lagsstiftning som har påverkan på klimatet.
  • Inför generella ekonomiska incitament som gör återvunnet material mer konkurrenskraftigt på marknaden, som exempelvis borttagen moms på återvunna råvaror.
  • Tillsätt en utredning om Införande av en lag om återvinningscertifikat som garanterar återvinning av produkter och möjliggör handel av certifikat.  


Klicka här för att läsa eller ladda ner färdplanen.Källa: Fossilfritt Sverige


Skriv utAckumulatortanken vid Linde energis huvudkontor är numera upplyst.
Ackumulatortanken vid Linde energis huvudkontor är numera upplyst.

Rekordår för den hållbara spillvärmen – ”Aldrig eldat så lite olja”

Endast vid tre tidigare tillfällen har Linde energi nått över 90 procent spillvärme i sin produktion av klimatsmart fjärrvärme. När år 2020 summeras kan det...

Läs mer
Enerbrokers
Per Sandström har utvecklat en ny teknik för att torka bark.

Ny torkteknik kan dubbla värdet på bark

Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i...

Läs mer
Idcon
Biogasanläggningen började användas kommersiellt i januari 2021.

Ekologiskt gödsel och biogas av huvudstadsregionens bioavfall

Huvudstadsregionens bioavfall ska omvandlas till förnybar biogas för trafik och industri...

Läs mer


Nu rullar Göteborgs bussar på biogas från E.ON

Över 100 av Västtrafiks bussar i Göteborgsområdet, som körs på...

Läs mer
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken...

Läs mer

Ny biogasmack i Norrköping


Den 8 december öppnade Svensk Biogas en ny tankstation för komprimerad biogas (CBG) i...

Läs mer
De nya bussarna är byggda på en ny chassigeneration som, tillsammans med nya materialval i karossen, ger en stor viktbesparing jämfört med tidigare.

GUB ökar antalet hybridbussar

Under december utökar Gamla Uppsala Buss (GUB) som utför stadsbusstrafiken i Uppsala...

Läs mer
Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi (bilden är en illustration).

Metsä Fibre och Linde har tecknat ett preliminärt avtal om syrgasförsörjning på plats

Metsä Fibre, en av de ledande bioprodukt- och energiproducenterna globalt och del av Metsä...

Läs mer
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk...

Läs mer
Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs...

Läs mer

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se