Instagram

Facebook

Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen


2020-06-17

Bild: Arla Foods

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna lastbilar i drift och sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogas som produceras av gödsel från Arlagårdarna innebär att klimatavtrycket från kossan blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som kan driva bussar, lastbilar och industrier.

I juni 2019 drog Arla igång sitt projekt biogasrevolution. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle, där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. När de nu tar nya biogasdrivna lastbilar i drift ökar efterfrågan på biogas och skapar förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna.

Biogas framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, och består till största delen av metan. Biogas kan användas som ett fossilfritt drivmedel till bussar, lastbilar och även i industrin där det kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Biogasproduktion är därför ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från jordbruket och samhällets avfall.

– Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin, säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.


Biogas producerad av kogödsel motsvarar 54 miljoner liter diesel
Gårdarna som lämnar gödsel till biogasproduktion blir en del av lösningen av klimatfrågan och den gröna omställningen. Kogödsel som rötas till biogas blir en intäktskälla för bonden. Biomassan som bönderna får tillbaka efter biogasproduktionen kan användas till gödning som är mer näringseffektiv än kogödseln och luktar väsentligt mindre.

Potentialen är enorm då gödsel från Arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel om all gödsel skulle tas tillvara, något som Arla tror kan bli en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik.

Fossilfria tunga transporter ofta ett önskemål från kommuner och landsting
Arla Sveriges egna brandade tunga transporter är redan fossilfria och drivs till stor del på RME och HVO. Nu har Arla inlett ett skifte till biogasdrift av lastbilarna och siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år.

Det betyder cirka 650 000 mil per år med förnybart cirkulärt bränsle – omräknat till dagens produktion så motsvarar denna omställning 30 procent av den totala förbrukningen i Sverige. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris över Sverige och allt detta är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige för att bygga infrastruktur och produktion.

– För att biogasproduktionen ska bli en revolution så krävs både investeringar av bönderna för att producera biogas men även att det finns en efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift så innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas. Vi sluter inte bara det ekologiska ekosystemet utan även det ekonomiska, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

En biogasdriven/LBG lastbil är tystare, renare och släpper ut mindre partiklar. Dessa är dock dyrare än diesellastbilar.

– Vi ser en möjlighet att genom våra långa transporter få en ekonomi i en omställning av fordonsflottan till biogasdrivna mjölktankbilar, lastbilar och distributionsbilar. Mjölktankbilen hämtar mjölk hos våra mjölkbönder i Värmland och vissa delar av Dalarna och leverera mjölkråvaran till mejerierna i Götene och Linköping, säger logistikdirektör Malin Leander.

– Arla i Sverige var den första stora transportören med tung trafik som ställde om till 100% fossilfria egna transporter. Vi var tio år före regeringens målsättning. Idag finns det kommuner men även privata kunder som ställer krav eller önskemål på att leveranserna ska ske fossilfritt. Dessa krav uppfyller vi sedan något år tillbaka och vi ligger långt före våra konkurrenter, säger Patrik Hansson.


Biogasproduktion kräver investeringar och långsiktiga villkor
Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet så blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas istället för att importera bensin, diesel eller andra fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar så går bönder samman och driver biogasanläggningar.

– Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dess områden. Vi tror att detta är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället, säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

2030 ska hela Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det betyder att enorma mängder fossilfria drivmedel måste produceras – och det snart.

– I princip så måste Sverige få fram lika mycket fossilfri energi som den svenska vattenkraften producerar idag. Biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen. Bönder som investerar i biogasproduktionen deltar i omställningen av Sverige till ett fossiloberoende land, säger Jonas Carlgren.Källa: Arla Foods


Skriv utRobert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.
Robert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Torsdagen 29 april levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig...

Läs mer
Enerbrokers

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Scandinavian Biogas Fuels International AB har beslutat investera cirka 170 miljoner norska kronor...

Läs mer
Idcon
Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).

Rejlers löser elektrifiering och instrumentering i historsk skogsinvestering

Metsä Fibre, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i...

Läs mer


Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap...

Läs mer
Genevieve Metson, universitetslektor och Roozbeh Feiz, biträdande universitetslektor.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara...

Läs mer
Christian Kugge, SCA R&D Centre.

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av...

Läs mer


Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars....

Läs mer
Den 11 mars anlände Pyrocells biodrivmedelsfabrik till Gävle hamn. I måndags 15 mars startade monteringen av de förtillverkade modulerna. Den banbrytande fabriken ska tillverka fossilfri olja av sågspån.

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det...

Läs mer
VafabMiljös biogasanläggning i Västerås.

Nu kan stora mängder förpackat livsmedelsavfall bli biogas och -gödsel i Västerås

Sedan årsskiftet kan VafabMiljö, tack vare den uppgraderade biogasanläggningen i...

Läs mer


Tekniska verken har tecknat avtal med ASM Foods i Mjölby

I början av året har ett avtal signerats som innebär att Tekniska verken-koncernen...

Läs mer
Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik utanför Östersund.

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se