Instagram

Facebook

Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen


2020-06-17

Bild: Arla Foods

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna lastbilar i drift och sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. Biogas som produceras av gödsel från Arlagårdarna innebär att klimatavtrycket från kossan blir mindre men även att samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som kan driva bussar, lastbilar och industrier.

I juni 2019 drog Arla igång sitt projekt biogasrevolution. Målet är att minska klimatavtrycket från gårdarna och att bli en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle, där biogas producerad från kogödsel sluter kretsloppet på mjölkgårdarna. När de nu tar nya biogasdrivna lastbilar i drift ökar efterfrågan på biogas och skapar förutsättningar för de investeringar som krävs på gårdarna.

Biogas framställs av biomassa, till exempel kogödsel och källsorterat hushållsmatavfall, och består till största delen av metan. Biogas kan användas som ett fossilfritt drivmedel till bussar, lastbilar och även i industrin där det kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas. Biogasproduktion är därför ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från jordbruket och samhällets avfall.

– Biogas producerat från kogödsel minskar klimatbelastningen från gårdarna och är ett fantastiskt fossilfritt drivmedel för lastbilar, bussar och industrin, säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.


Biogas producerad av kogödsel motsvarar 54 miljoner liter diesel
Gårdarna som lämnar gödsel till biogasproduktion blir en del av lösningen av klimatfrågan och den gröna omställningen. Kogödsel som rötas till biogas blir en intäktskälla för bonden. Biomassan som bönderna får tillbaka efter biogasproduktionen kan användas till gödning som är mer näringseffektiv än kogödseln och luktar väsentligt mindre.

Potentialen är enorm då gödsel från Arlaägarnas gårdar motsvarar cirka 54 miljoner liter diesel om all gödsel skulle tas tillvara, något som Arla tror kan bli en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik.

Fossilfria tunga transporter ofta ett önskemål från kommuner och landsting
Arla Sveriges egna brandade tunga transporter är redan fossilfria och drivs till stor del på RME och HVO. Nu har Arla inlett ett skifte till biogasdrift av lastbilarna och siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år.

Det betyder cirka 650 000 mil per år med förnybart cirkulärt bränsle – omräknat till dagens produktion så motsvarar denna omställning 30 procent av den totala förbrukningen i Sverige. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris över Sverige och allt detta är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige för att bygga infrastruktur och produktion.

– För att biogasproduktionen ska bli en revolution så krävs både investeringar av bönderna för att producera biogas men även att det finns en efterfrågan. När vi nu tar lastbilarna i drift så innebär det att vi bygger efterfrågan på biogas. Vi sluter inte bara det ekologiska ekosystemet utan även det ekonomiska, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

En biogasdriven/LBG lastbil är tystare, renare och släpper ut mindre partiklar. Dessa är dock dyrare än diesellastbilar.

– Vi ser en möjlighet att genom våra långa transporter få en ekonomi i en omställning av fordonsflottan till biogasdrivna mjölktankbilar, lastbilar och distributionsbilar. Mjölktankbilen hämtar mjölk hos våra mjölkbönder i Värmland och vissa delar av Dalarna och leverera mjölkråvaran till mejerierna i Götene och Linköping, säger logistikdirektör Malin Leander.

– Arla i Sverige var den första stora transportören med tung trafik som ställde om till 100% fossilfria egna transporter. Vi var tio år före regeringens målsättning. Idag finns det kommuner men även privata kunder som ställer krav eller önskemål på att leveranserna ska ske fossilfritt. Dessa krav uppfyller vi sedan något år tillbaka och vi ligger långt före våra konkurrenter, säger Patrik Hansson.


Biogasproduktion kräver investeringar och långsiktiga villkor
Genom att biogasanläggningarna ligger i närheten av gårdar och mindre samhällen runt om i landet så blir slutresultatet ett lokalproducerat fossilfritt drivmedel som kan användas istället för att importera bensin, diesel eller andra fossila drivmedel. För att få upp en större volym och dela på investeringar så går bönder samman och driver biogasanläggningar.

– Regeringen aviserade i veckan gröna kreditgarantier där staten går in och tar en stor del av risken vid miljö- och klimatinvesteringar där biogasproduktion är ett av dess områden. Vi tror att detta är precis rätt väg att gå. Det behövs långsiktiga finansieringsmöjligheter för bönderna och en riskfördelning i samhället, säger Jonas Carlgren mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

2030 ska hela Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det betyder att enorma mängder fossilfria drivmedel måste produceras – och det snart.

– I princip så måste Sverige få fram lika mycket fossilfri energi som den svenska vattenkraften producerar idag. Biogasproduktion från lantbruket kan bli en viktig del av lösningen. Bönder som investerar i biogasproduktionen deltar i omställningen av Sverige till ett fossiloberoende land, säger Jonas Carlgren.Källa: Arla Foods


Skriv utBrännare.
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är...

Läs mer
Enerbrokers
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Idcon
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se