Instagram

Facebook

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal


2020-06-26

Regiontrafik, Dalsland.
Bild: Allan Karlsson
Regiontrafik, Dalsland.

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal. Nämnder och styrelser är eniga om att regiontrafiken ska köra på biogas och att produktion och användning av biogas spelar en fortsatt viktig roll som en del i omställningen till oberoende av fossila drivmedel för att klara klimatmålen.

I samband med upphandling av kollektivtrafik i Fyrbodalsregionen skrev Fyrbodals kommunalförbund till kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen att man ville ha förtydliganden om att biogasen fortsatt ska vara prioriterad för regiontrafiken, när stadstrafiken successivt nu elektrifieras.

– Vi hyste en viss oro för vad som skulle hända med biogasen när stadstrafiken i Trollhättan/Vänersborg skulle elektrifieras. Västtrafik är i dag en stor kund till hela biogasklustret i Fyrbodalsregionen, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

I en avsiktsförklaring är parterna nu överens om att Västtrafik ska prioritera användning av biogas i regiontrafiken, där kollektivtrafiken i Dalsland med trafikstart 2023 ingår.

Avsiktsförklaringen är undertecknad av Fyrbodals kommunalförbund (FK), Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden (KTN), Regionutvecklingsnämnden (RUN) och Miljönämnden (MN) och Västtrafik.


Utveckling på biogasområdet
– Vi ville vara tydliga med att vår avsikt är att den regionala kollektivtrafiken i Dalsland och Götaälv dalen kommer att trafikeras med biogasdrivna bussar. Sammantaget kommer mängden biogas att öka i Västtrafiks fordonsflotta de närmaste åren. Västtrafik kommer att vara en viktig kund till biogasproducenterna även framöver, menar Ulrika Frick (MP) ordförande kollektivtrafiknämnden i VGR.

Man ska också utreda och stimulera en ökad användning och utveckling av biogas, inklusive inom produktion och distribution, och samarbeta kring biologiskt hushållsavfall och biogasproduktion.

– Sedan över 20 år finns breda samarbeten och utvecklingsprojekt som vi kan bygga vidare på om biogas mellan Västra Götalandsregionen och andra partner som högskolor och kommuner genom ramen för Kraftsamling Biogas och Biogas Väst, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i VGR:s miljönämnd.

– Vi noterar också att exempelvis rederier och industrier visar ett större intresse för biogas. Det är en fördel att biogasanvändningen breddas till fler branscher. Västra Götalandsregionen kan hålla samman projekt och i övrigt underlätta för en sådan utveckling i näringslivet, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Avsiktsförklaringen har både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Insatser och effekter i närtid bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för biogasens utvecklingsmöjligheter både i Fyrbodalsregionen och hela Västra Götaland.Källa: Västra Götalandsregionen


Skriv ut350 miljoner för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin....

Läs mer
Enerbrokers


Östergötland satsar på fossilfria transporter

Just nu kraftsamlar samhället i krisen av covid-19 samtidigt som insatser inom klimatområ...

Läs mer
Idcon


Milstolpe för biogasinfrastrukturen i Sverige

Antalet tankställen för komprimerad fordonsgas passerade 200 stycken i Sverige under...

Läs mer
Björn Lennartsson, VD HL Energi och Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

Solör Bioenergi blir ny leverantör av fjärrvärmen i Töcksfors

Idag står det klart att Solör Bioenergi tar över ansvaret för leveransen av...

Läs mer

Neste och Air bp kan nu erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle i Europa


Neste – världens största tillverkare av förnybar diesel och hållbart...

Läs mer
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s...

Läs mer
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se