Instagram

Facebook

Biodrivmedelsanvändningen fortsatte nedåt i augusti


2018-11-02

Användningen av biodrivmedel fortsatte med en svag nedgång även i augusti då den sjönk med ca 30 100 m3. För perioden januari till augusti är nedgången ca 117 000 m3 en minskning på ca 10 %. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under 2018 perioden januari till och med augusti uppgick till ca 1 150 600 m3. Detta är en minskning med ca 117 000 m3 eller ca 10 %.

Den totala försäljningen av HVO uppgick under perioden januari till juni 2018, till 798 800 m3, en minskning med ca 109 000 m3 jämfört med samma period 2017. I augusti månad sjönk användningen med ca 39 800 m3 varav försäljningen av ren HVO minskade med ca 30 800 m3. Användningen av HVO som inblandning i diesel minskade mot augusti 2017, men ökade ca 7 400 m3 mot september 2018.

Den totala försäljningen av FAME under perioden januari-augusti 2018 låg i stort still jämfört med 2017. Ren FAME-försäljning kompenserade för lägre låginblandning i diesel.

Försäljningen av biodrivmedel i bensin som består av såväl etanol som andra bio komponenter minskade med ca 8 900 m3 jämfört med perioden januari till augusti 2017 som en konsekvens av sjunkande bensinvolymer.

Försäljningen av fordonsgas ligger still under perioden medan biogasandelen fortsätter öka.  

En nedgång i användningen som ska ses i skenet av att Sverige har bytt huvudsakligt styrsystem för biodrivmedelsanvändningen 1 juli 2018. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser annat än att försäljningen av ren HVO minskar kraftigt för andra månaden i rad, säger Ulf Svahn VD SPBI.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SCB med bearbetning av SPBI.Källa:SPBI


Skriv utSkånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljö...

Läs mer
Enerbrokers
Renhållningsbolaget Urbasers 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic kommer att servas av Upplands Motor i den nya fullserviceanläggningen i Länna i södra Stor-Stockholm.

Upplands Motor servar 50 nya biogasdrivna lastbilar för sophämtning i Stockholm

Renhållningsbolaget Urbaser har köpt 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar...

Läs mer
Idcon

Rekord för insamling av fallfrukt i Uppsala

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras...

Läs mer
Exempel på korridorer för schablonartad korridorgallring; två korridorer á 2 × 10 m2 utlagda i ett tätt björkbestånd. Vid korridorgallring avverkas träden som står i korridorerna, medan träden utanför korridorerna lämnas att växa vidare.

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta...

Läs mer


RISE-projektet:

”Oljan från uttjänta däck som drivmedel – på god väg mot lönsamhet”

Den pyrolysolja som Enviro utvinner från uttjänta däck kan användas som...

Läs mer
Skellefteå Kraft samlar in julgranar och använder dem för att producera värme.

Tionde året som Skelleftebornas julgranar värmer bygden

För tionde året i rad pågår insamlingen av uttjänta julgranar ...

Läs mer
Närbild på ett flygplan som tankas.

Biobränsle tankas på fem av Swedavias flygplatser

Från och med den 19 december och under några dagar framåt tankas bioflygbrä...

Läs mer
Elin Hernebrant och Ryan Robinson, ingenjörer på Höganäs.

Forskare vid Luleå tekniska universitet hjälper Höganäs AB att bli fossilfria

Energimyndigheten har beviljat ett fyraårigt forskningsprojekt på mer än 5...

Läs mer


Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade...

Läs mer
På bilden är teamet bakom Ventus Robur, från vänster: Maximilian Schultz, Sophy Jonasson, Alexandra Esguerra & Karl Lindell.

Entreprenörerna som vill att ren energi ska vara ett självklart alternativ för alla

Energin i Sverige står idag för cirka 10-20 procent av landets vä...

Läs mer


Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se