Instagram

Facebook

Biogas, tåg och cykelpendling – så går Helsingborgs stads resa mot fossilbränslefrihet


2019-05-03

Emma Kangas ledde kampanjen Testtramparna i Helsingborgs stad.
Bild: Helsingborgs stad
Emma Kangas ledde kampanjen Testtramparna i Helsingborgs stad.

Med fossilbränslefri värme i lokalerna, biogas i tjänstebilarna, el från förnybara energikällor och mer tågresor i tjänsten, går Helsingborgs stads resa mot fossilbränslefrihet vidare. På tre år har koldioxidutsläppen från stadens uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor med egen bil eller flyg minskat med 17 procent.

Arbetet har drivits i det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i samarbete med nio andra kommuner i Skåne. Nu har projektet avslutats.
– När vi gick med i projektet för tre år sedan var vi redan långt framme. Därför är det extra kul att vi kan fortsätta att göra skillnad. Men vi är inte helt nöjda förrän vi når målen på alla områden, säger Anna Aguayo Kjellman, energiexpert och projektledare.

Tillsammans lyckades de tio kommunerna att nå 100 procent fossilbränslefri el, öka andelen förnybar energi i sin uppvärmning från 76 till 90 procent och höja andelen fossilbränslefria drivmedel från 35 till 61 procent mellan 2015 och 2018. Det betyder att projektets gemensamma mål är uppnått.

I Helsingborgs stad har bytet från bensin till biogas i stadens tjänstebilar och utfasningen av naturgas och olja i uppvärmningen varit avgörande för resultatet. Även stadens klimatväxlingsprogram, där en avgift på 50 procent av kostnaden för flygresor och resor med egen bil i tjänsten läggs i en pott som finansierar resor med kollektivtrafik och elcyklar, har bidragit till resultatet. Under 2018 minskade både antalet flygresor och antal mil med egen bil i tjänsten med 30 procent jämfört med 2016. Samma period ökade andelen Stockholmsresor med tåg från 42 till 65 procent.

– Att byta ut flygresorna mot tågresor är nödvändigt för att bryta vårt fossilberoende. Men vi ska också gå före och visa vägen mot en hållbar framtid för invånare och företag, säger Elin Sundqvist, miljöstrateg och projektledare.

Kommunanställda bilpendlare som blivit ”testtrampare” och provat att cykla till jobbet under sex veckor har också ökat medvetenheten om resornas betydelse för omställningen. 80 procent av de 60 deltagarna i kampanjen säger att de vill fortsätta att cykelpendla efter testperioden.

– Flera rapporter visar att den som cyklar till jobbet, cyklar ofta även i tjänsten. Därför är våra kollegors egna vardagsbeslut minst lika viktiga för omställningen som stadens interna riktlinjer och resepolicys, säger Emma Kangas som arbetat med kampanjen.

Helsingborgs stad deltog i Fossilbränslefria kommuner tillsammans med Båstad, Eslöv, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.
 

Fakta: Helsingborg stads resultat i projektet Fossilbränslefria kommuner 2015-2018

  • Andelen fossilbränslefria drivmedel i staden har ökat från 58 till 77 procent.
  • Andelen förnybar energi i uppvärmningen av stadens lokaler har gått från 87 till 97 procent.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor inom staden har ökat från 30 till 49 procent, utan att resor med Skånetrafiken räknats in.
  • All el som kommunen köper in är miljömärkt och kommer från förnybara energikällor.

Klicka här för att läsa mer om projektet Fossilbränslefria kommuner

Klicka här för att ladda ner slutrapporten
Källa: Helsingborgs stad

Skriv utPressträff på Åre Östersund flygplats med de elva företag och organisationer i Jämtland som tillsammans engagerat sig för klimatet och regionen.
Pressträff på Åre Östersund flygplats med de elva företag och organisationer i Jämtland som tillsammans engagerat sig för klimatet och regionen.

Matavfall lyfter flyget i Östersund

Näringslivet och kommunen i Östersund investerar för minskade koldioxidutsläpp från flyget. Tillsammans köper de in biobränsle till inrikesflyget från Å...

Läs mer
Enerbrokers


Hastig ökning av gastankstationer för tung trafik i Sverige

Under måndagen invigdes Gasums första tankstation med flytande natur- och biogas i...

Läs mer
Idcon

Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Caens flygplats i Frankrike


Neste och Air BP stöder branschen för affärsflygs SAJF-initiativ (Sustainable...

Läs mer

Scandbio påbörjar förhandlingar om att upphöra med verksamheten vid fabriken i Vaggeryd


Scandbio inleder idag en process för att upphöra med verksamheten i Vaggeryd. Enheten har...

Läs mer

Billigare produktion av flytande biogas

Flytande biogas kommer vara en självklar energibärare i framtida energisystem. Hittills...

Läs mer


Bostadshus i Malmö blir nästan helt självförsörjande på el

När man talar om närproducerade produkter förs tankarna kanske främst till...

Läs mer

David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Elin Ledskog från Againity, (mitten) har tilldelats Jan häckners bioenergipris 2019 tillsammans med David Frykerås. Priset överlämnades av Cecilia Häckner (till höger), dotter till Jan Häckner och Karin Medin (till vänster), ordförande i Svebio.

Againity har utvecklat och kommersialiserat en patenterad teknik som gör det möjligt...

Läs mer

Högsta utdelningen någonsin till Lantmännens medlemmar

Utdelningen som klubbades på Lantmännens föreningsstämma är den högsta ordinarie utdelningen i Lantmännens historia.

Lantmännen fortsätter att bidra till en positiv utveckling av det svenska lantbruket och...

Läs mer

Ett steg närmare Sveriges största förnybara anläggning


Preem har inlett ett strategiskt samarbete med Diamond Green Diesel för att utreda fö...

Läs mer
SSP satsar på biobränsle.

Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle - minskar CO2-utsläppen med 1 800 ton per år

Svenska Skogsplantor satsar på uppvärmning med biobränsle och minskar fö...

Läs mer
Biogasanläggningen i Högbytorp.

NCC bygger biogasanläggning i Jönköping

NCC har tecknat kontrakt med Hitachi Zosen Inova, HZI, om att bygga en biogasanläggning...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se