Instagram

Facebook

Det nordiska nätverket för tankstationer med flytande gas växer


2019-06-19

Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon.
Bild: Jon B Ewnert
Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon.

Energiföretaget Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige. Stationen, som ligger i Norrköping, är en del av Gasums plan att bygga ett nordiskt nätverk med 50 stationer med flytande gas för tunga fordon i tungt trafikerade områden under början av 2020-talet. Den första stationen i Sverige öppnade i Västerås i maj och i Finland finns det redan sex stationer.

Intresset för bränslealternativ till diesel blir allt mera populära i takt med att nya mål för minskade utsläpp införts nationellt i Sverige, såväl som internationellt av EU. Behovet av att minska koldioxidutsläppen snabbt inom vägtransportsektorn påverkar även tunga fordon. Tidigare i år beslutade EU att fastställa utsläppsnormer för nya tunga fordon för första gången.

Enligt de nya reglerna måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 procent lägre 2025 än 2019 och minst 30 procent lägre till 2030. Sverige har även fastställt en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 procent före 2030. I samband med detta ökar kundefterfrågan för miljövänliga produkter och tjänster i rask takt.

För att kunna hantera den växande efterfrågan på alternativa bränslen med låga utsläppsvärden, planerar Gasum att färdigställa ett nätverk av 50 tankstationer med flytande gas för tunga fordon under början av 2020-talet i Norden. Det nya nätverket av stationer betraktas som en nödvändighet i övergången till en renare framtid eftersom de tillhandahåller renare bränslen som flytande naturgas (LNG) såväl som flytande biogas (LBG) för tunga fordon. De nya stationerna kommer att byggas i tungt trafikerade områden. I Norrköping ligger stationen i närheten av E 4:an, vilket gör det enkelt för tunga fordon att ta sig dit och tanka. Gasum har sedan tidigare en tankstation med flytande gas för tunga fordon i Västerås och ytterligare sex stationer i Finland.

– Klimatförändringarna påverkar alla och vi måste lösa detta problem tillsammans, säger Mikael Antonsson, trafikansvarig, Gasum, Sverige.
– Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader.

På den nya stationen i Norrköping som invigs idag kan kunderna tanka tunga fordon med LNG eller LBG. Användning av LNG och LBG som bränsle minskar CO2-utsläppen och partikelutsläppen, vilket förbättrar den lokala luftkvaliteten. Genom att använda LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med diesel och 85 procent med LBG. Stationen i Norrköping, såväl som stationen i Västerås, har identifierats som en hållbar miljösatsning och har därför delfinansierats via regeringens klimatinvesteringsprogram Klimatklivet.

– Äntligen en station på hemmaplan! Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Tillsammans med Gasum har vi drivit igenom denna satsningen så att en station kunnat bli verklighet här i Norrköping, berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

– I och med kommunens långsiktiga miljösatsningar och beslutet att införa samordnad varudistribution som upphandlats med höga miljö- och kvalitetskrav har vi skapat förutsättningarna för Alfredsson att göra denna långsiktiga satsning, säger Karin Jonsson, kommunalråd Norrköpings kommun.

Gasums två nya tankstationer är en utbyggnad av ett stationsnätverk som kommer att täcka stora delar av Norden. I slutet av sommaren expanderar Gasum sitt nätverk med LNG-/LBG-stationer i Jönköping och Örebro, följt av fler stationsöppningar senare under året. Utöver dessa stationer planerar Gasum och flera andra bränsleaktörer att bygga ut stationsnätverket ytterligare inom en snar framtid.Källa: Gasum


Skriv utFörnybar el per timme – unik lösning från Vattenfall och Microsoft

Andreas Regnell, Strategichef på Vattenfall.

Vattenfall och Microsoft har tillsammans utvecklat en unik lösning, 24/7-matchning, som ger kunderna en ny nivå av transparens gällande sin energianvändning. I stället...

Läs mer
Enerbrokers

Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Vansbro

Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör Bioenergigruppen, köper fjärrvärmen i Vansbro av Vansbro kommun.

Nu står det klart att Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör...

Läs mer
Idcon
Från vänster Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm, Sofia Rundström, Centrumchef på Westfield Mall of Scandinavia, Pehr Granfalk (M), Ordförande kommunstyrelsen Solna stad, Mette Kahlin McVeigh, Tankesmedjan Fores, Renée Josefsson, Stockholm Gas.

Westfield Mall of Scandinavia väljer biogas och gasnätet byggs ut i Solna

Nu är första spadtaget för en utbyggnation av gasnätet taget. Expansionen sker...

Läs mer

Solör Bioenergi förlänger samarbete i Småland med lokal leverantör av briketter

Anders Fellesson (VD och Ägare Fellessons), Tommy Thoresson (Anläggningsansvarig Solör Region Syd), Johnny Lindqvist (Affärschef Timber products), Nils Svensson (Regionchef Solör Bioenergi Region Småland).

Solör Bioenergi har nu förlängt ett mångårigt samarbete med Fellessons...

Läs mer
Regionråd Nils-Olof Lindfors, vd Pontus Sjöberg, Swerim och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

Ny vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och...

Läs mer

Midroc Automation bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista


I den nya sorteringsanläggningen ska hushållens egen sortering kompletteras med en...

Läs mer


Lösningar på plats när nytt fjärrvärmeverk byggdes

Solör Bioenergi skulle ersätta sina två mindre fjärrvärmeanlä...

Läs mer


Dags att nominera till Biogasutmärkelsen 2019

Nu är det dags att nominera en person eller en organisation som har gjort betydande insatser...

Läs mer

Ragn-Sells och C-Green samarbetar kring återvinning av avloppsslam

Ragn-Sells Treatment & Detox AB (priv) och C-Green Technology AB (priv) har i juni 2019 tecknat...

Läs mer

Linde energi visar vägen mot ett fossilfritt Bergslagen

Linde energi leasar numera en egen biodieseltank.

I dagsläget finns ingen möjlighet att tanka fossilfri biodiesel i Lindesberg. Dä...

Läs mer

Solør Bioenergi Varme AS har förvärvat Odal Biovärme AS


Det står nu klart att Solør Bioenergi Varme AS i Norge, som är en del av Solö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se