Instagram

Facebook

Det nordiska nätverket för tankstationer med flytande gas växer


2019-06-19

Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon.
Bild: Jon B Ewnert
Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon.

Energiföretaget Gasum har öppnat sin andra tankstation med flytande gas för tunga fordon i Sverige. Stationen, som ligger i Norrköping, är en del av Gasums plan att bygga ett nordiskt nätverk med 50 stationer med flytande gas för tunga fordon i tungt trafikerade områden under början av 2020-talet. Den första stationen i Sverige öppnade i Västerås i maj och i Finland finns det redan sex stationer.

Intresset för bränslealternativ till diesel blir allt mera populära i takt med att nya mål för minskade utsläpp införts nationellt i Sverige, såväl som internationellt av EU. Behovet av att minska koldioxidutsläppen snabbt inom vägtransportsektorn påverkar även tunga fordon. Tidigare i år beslutade EU att fastställa utsläppsnormer för nya tunga fordon för första gången.

Enligt de nya reglerna måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 procent lägre 2025 än 2019 och minst 30 procent lägre till 2030. Sverige har även fastställt en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 procent före 2030. I samband med detta ökar kundefterfrågan för miljövänliga produkter och tjänster i rask takt.

För att kunna hantera den växande efterfrågan på alternativa bränslen med låga utsläppsvärden, planerar Gasum att färdigställa ett nätverk av 50 tankstationer med flytande gas för tunga fordon under början av 2020-talet i Norden. Det nya nätverket av stationer betraktas som en nödvändighet i övergången till en renare framtid eftersom de tillhandahåller renare bränslen som flytande naturgas (LNG) såväl som flytande biogas (LBG) för tunga fordon. De nya stationerna kommer att byggas i tungt trafikerade områden. I Norrköping ligger stationen i närheten av E 4:an, vilket gör det enkelt för tunga fordon att ta sig dit och tanka. Gasum har sedan tidigare en tankstation med flytande gas för tunga fordon i Västerås och ytterligare sex stationer i Finland.

– Klimatförändringarna påverkar alla och vi måste lösa detta problem tillsammans, säger Mikael Antonsson, trafikansvarig, Gasum, Sverige.
– Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader.

På den nya stationen i Norrköping som invigs idag kan kunderna tanka tunga fordon med LNG eller LBG. Användning av LNG och LBG som bränsle minskar CO2-utsläppen och partikelutsläppen, vilket förbättrar den lokala luftkvaliteten. Genom att använda LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 procent jämfört med diesel och 85 procent med LBG. Stationen i Norrköping, såväl som stationen i Västerås, har identifierats som en hållbar miljösatsning och har därför delfinansierats via regeringens klimatinvesteringsprogram Klimatklivet.

– Äntligen en station på hemmaplan! Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Tillsammans med Gasum har vi drivit igenom denna satsningen så att en station kunnat bli verklighet här i Norrköping, berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

– I och med kommunens långsiktiga miljösatsningar och beslutet att införa samordnad varudistribution som upphandlats med höga miljö- och kvalitetskrav har vi skapat förutsättningarna för Alfredsson att göra denna långsiktiga satsning, säger Karin Jonsson, kommunalråd Norrköpings kommun.

Gasums två nya tankstationer är en utbyggnad av ett stationsnätverk som kommer att täcka stora delar av Norden. I slutet av sommaren expanderar Gasum sitt nätverk med LNG-/LBG-stationer i Jönköping och Örebro, följt av fler stationsöppningar senare under året. Utöver dessa stationer planerar Gasum och flera andra bränsleaktörer att bygga ut stationsnätverket ytterligare inom en snar framtid.Källa: Gasum


Skriv utBrännare.
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är...

Läs mer
Enerbrokers
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Idcon
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se