Instagram

Facebook

Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer


2020-10-14

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Västerås, avser att i sin löpande verksamhet testa och validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Mälarenergi är det andra svenska kraftbolaget som på kort tid anmält sitt intresse för att testa Mantex Biofuel Analyzer i syfte att säkerställa kvalité och pris på inkommande biomassa samt för att optimera själva driften.

I början av oktober meddelade Mantex att Borås Energi & Miljö har för avsikt att testa Mantex Biofuel Analyzer när den nya och förbättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Både Mälarenergi och Borås Energi & Miljö avser använda Biofuel Analyzer för dagliga mätningar av centrala aspekter hos inkommande leveranser av biomassa och validera mätvärdena genom att jämföra utfallet med motsvarande värden från referenslaboratorium.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har varit i drift sedan 1960-talet och har löpande byggts om för att kunna använda återvunna och förnybara bränslen. Verket producerar både energi till elnätet och till fjärrvärme och har en årlig produktion på 700 GWh el och 1 800 GWh värme baserat på förnybara bränslen. För att säkerställa kvalité och pris på inköpt biomassa samt optimera användningen av biomassa i värmeverket, genomför Mälarenergi idag löpande egna tester av centrala aspekter hos inkommande biomassa, såsom energiinnehåll, fukt- samt askhalt.

Mantex  Biofuel Analyzer har utvecklats för att med hjälp av röntgenteknologi effektivisera mätningar av biomassa och Mälarenergi kommer att inleda testerna av Biofuel Analyzer två till sex månader efter att Mantex själva verifierat att den för bättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eller är i närheten av att uppnå kraven på mätnoggrannhet. Bolaget har tidigare kommunicerat att det räknar med att nå kravet omkring årsskiftet.

– Mälarenergi har undersökt olika tekniska lösningar för att försöka effektivisera och automatisera de här mätningarna som idag är både omständliga och tidsödande. Om vår Biofuel Analyzer lever upp till förväntningarna och kraven kommer den att kunna erbjuda en mycket intressant möjlighet till effektivare handel och användning av biomassa för bioenergi, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Tre sensorer
Mantex Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi och erbjuder en möjlighet att snabbt och beröringsfritt mäta kvalitén hos biomassa för framställning av förnyelsebar bioenergi. För att klara att mäta de tre mest avgörande aspekterna hos biomassa, energiinnehåll samt ask- och fukthalt, har Mantex tagit fram en ny och förbättrad version av Biofuel Analyzer som försetts med tre olika röntgensensorer.

Sedan förra sommaren pågår tester av den nya versionen i Mantex anläggning i Kista utanför Stockholm. I mitten av juni i år kommunicerade bolaget att precisionen hos den förbättrade versionen närmar sig de eftersträvade nivåerna och att bolaget bedömde att det mot slutet av 2020 eller början av 2021 skulle kunna ha en färdig prototyp utrustad med den nya sensorn för fälttester hos utvalda kunder.

Stor potential
Trots att efterfrågan på bioenergi ökat dramatiskt i spåren på klimatkrisen finns det idag inget effektivt mätsystem för centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex ambition är att genom Biofuel Analyzer skapa det första mätsystemet i världen som i en och samma produkt klarar dessa mätningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett bättre mätsystem är avgörande för ökad kvalitétskontroll, handel med samt effektiv användning av bioenergi.

– Vi möter ett stort intresse för vår Biofuel Analyzer från potentiella kunder världen över”, säger Max Gerger.



Källa: Mantex


Skriv ut



Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.
Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs vid konferensen BioDriv Tinget 2020 under tisdagen. Toyota Material Handling tilldelas utmä...

Läs mer
Enerbrokers

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle...

Läs mer
Idcon
Fjärrvärmecentral på industriområdet Björnmossen.

Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme

Från och med 1 november är Västerbergslagens Energi AB:s (VB Energi) fjä...

Läs mer


Neste förvärvar Bunges produktionsanläggning i Rotterdam

Neste har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans...

Läs mer

Produktion av biodrivmedel ska främjas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel...

Läs mer
Monica Normark, Chief Technology Officer på Sekab.

Sekab satsar på egen teknik:

Vill bygga produktionsanläggning för gröna kemikalier och biodrivmedel

Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser Sekab en möjlighet att...

Läs mer
Fabian Levihn, chef för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi, i bio-CCS-anläggningen.

Utökad forskning kring Bio-CCS med stöd från Energimyndigheten

I Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket testas och utvärderas...

Läs mer


Göteborg Energi ansluter 150 nya biogasbussar till gasnätet

Nu ansluter Göteborg Energi 150 nya biogasbussar till gasnätet. Detta efter att ett avtal...

Läs mer
Leverans av ORC-turbin till Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Svenljunga.

Solör Bioenergi satsar vidare på klimatsmarta energilösningar

Nu satsar Solör Bioenergi vidare på energieffektivisering och installerar en elturbin...

Läs mer

Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Vä...

Läs mer
Biometanolfabrik.

Världens första fossilfria fabrik för biometanol invigd

På onsdagen den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan Södras fabrik...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se