Instagram

Facebook

Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer


2020-10-14

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Västerås, avser att i sin löpande verksamhet testa och validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Mälarenergi är det andra svenska kraftbolaget som på kort tid anmält sitt intresse för att testa Mantex Biofuel Analyzer i syfte att säkerställa kvalité och pris på inkommande biomassa samt för att optimera själva driften.

I början av oktober meddelade Mantex att Borås Energi & Miljö har för avsikt att testa Mantex Biofuel Analyzer när den nya och förbättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Både Mälarenergi och Borås Energi & Miljö avser använda Biofuel Analyzer för dagliga mätningar av centrala aspekter hos inkommande leveranser av biomassa och validera mätvärdena genom att jämföra utfallet med motsvarande värden från referenslaboratorium.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har varit i drift sedan 1960-talet och har löpande byggts om för att kunna använda återvunna och förnybara bränslen. Verket producerar både energi till elnätet och till fjärrvärme och har en årlig produktion på 700 GWh el och 1 800 GWh värme baserat på förnybara bränslen. För att säkerställa kvalité och pris på inköpt biomassa samt optimera användningen av biomassa i värmeverket, genomför Mälarenergi idag löpande egna tester av centrala aspekter hos inkommande biomassa, såsom energiinnehåll, fukt- samt askhalt.

Mantex  Biofuel Analyzer har utvecklats för att med hjälp av röntgenteknologi effektivisera mätningar av biomassa och Mälarenergi kommer att inleda testerna av Biofuel Analyzer två till sex månader efter att Mantex själva verifierat att den för bättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eller är i närheten av att uppnå kraven på mätnoggrannhet. Bolaget har tidigare kommunicerat att det räknar med att nå kravet omkring årsskiftet.

– Mälarenergi har undersökt olika tekniska lösningar för att försöka effektivisera och automatisera de här mätningarna som idag är både omständliga och tidsödande. Om vår Biofuel Analyzer lever upp till förväntningarna och kraven kommer den att kunna erbjuda en mycket intressant möjlighet till effektivare handel och användning av biomassa för bioenergi, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Tre sensorer
Mantex Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi och erbjuder en möjlighet att snabbt och beröringsfritt mäta kvalitén hos biomassa för framställning av förnyelsebar bioenergi. För att klara att mäta de tre mest avgörande aspekterna hos biomassa, energiinnehåll samt ask- och fukthalt, har Mantex tagit fram en ny och förbättrad version av Biofuel Analyzer som försetts med tre olika röntgensensorer.

Sedan förra sommaren pågår tester av den nya versionen i Mantex anläggning i Kista utanför Stockholm. I mitten av juni i år kommunicerade bolaget att precisionen hos den förbättrade versionen närmar sig de eftersträvade nivåerna och att bolaget bedömde att det mot slutet av 2020 eller början av 2021 skulle kunna ha en färdig prototyp utrustad med den nya sensorn för fälttester hos utvalda kunder.

Stor potential
Trots att efterfrågan på bioenergi ökat dramatiskt i spåren på klimatkrisen finns det idag inget effektivt mätsystem för centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex ambition är att genom Biofuel Analyzer skapa det första mätsystemet i världen som i en och samma produkt klarar dessa mätningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett bättre mätsystem är avgörande för ökad kvalitétskontroll, handel med samt effektiv användning av bioenergi.

– Vi möter ett stort intresse för vår Biofuel Analyzer från potentiella kunder världen över”, säger Max Gerger.Källa: Mantex


Skriv utNorrköpings matavfall blir till biogas


Från och med 1 september 2021 kommer Norrköpingsbornas matavfall att bli biogas och biogödsel i Tekniska verkens produktionsanläggning i Linköping.

Läs mer
Enerbrokers
Batterierna ska innehålla biobaserade kolmaterial från lignin.

Stora Enso startar upp pilotanläggning för ligninbaserat kol till batterier

Stora Ensos pilotanläggning för produktion av biobaserade kolmaterial från lignin...

Läs mer
Idcon


Sågspån blir till förnybar bioolja i Pyrocells banbrytande fabrik

Tester för att tillverka förnybar bensin av bioolja från sågspån har...

Läs mer
Biobränsle utvecklas för mer hållbart flyg.

Internationellt samarbete får grönt ljus för fortsatt arbete med bioflygbränsle av skogsrester

Energimyndigheten beviljar nu stöd till KLM Royal Dutch Airlines, Södra, Växjö...

Läs mer


Mångmiljonsatsning med fossilfri ånga ger betydande klimatfördelar

Med en investering på omkring 80 miljoner kronor satsar Kraftringen och Nordic Sugar nu i ett...

Läs mer


Så ska Heathrow bli den första större flygplatsen i Storbritannien med hållbara flygbränslen

För första gången kan passagerare från Heathrow minska sina flygutsläpp...

Läs mer
Sedan i slutet av förra året är en ny elturbin igång på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Vilhelmina.

Moa hjälper Solör att arbeta än mer klimatsmart i Vilhelmina

För Solör Bioenergi är energieffektivisering och klimatsmarta lösningar viktiga...

Läs mer

Vattenfall bygger Europas största ’vattenkokare’ i Amsterdam

Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 MW elpanna vid...

Läs mer

SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö

SCA investerar 50 miljoner kronor i bland annat ett vått elfilter, för att minska...

Läs mer


Så kan vi ta vara på biogasen när städerna satsar på eldrift

Städernas snabba övergång till eldrift i kollektivtrafiken riskerar att slå...

Läs mer
Fr vänster: Lotta Lyrå, vd Södra, och Anna Karlsson, vd Kalmar Energi.

Södra lanserar produkter med fossilfri värdekedja – Kalmar Energi första kund

Flera av Södras biobaserade produkter lanseras nu med fossilfri värdekedja. De är...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se