Instagram

Facebook

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport


2020-12-14

Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.
Bild: Ängelholm Helsingborg Airport
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken bränsleleverans som helst. Denna gång är dock tankbilen lastad med biojetbränsle, det vill säga en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort dagens leverans.

Som en effekt av årets pandemi och att flera länder stängt ner sina samhällen har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer när pandemin klingar av vet i dagsläget ingen. Många menar dock att vi ska ta pandemin som ett tillfälle till en grön omstart och att våra resor framgent måste vara grönare än tidigare.

– Att vi reser är i grund och botten positivt. Genom att resa kan vi utbyta erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Samtidigt måste vi ta ansvar för den klimatpåverkan som resandet orsakar. Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar Susanne Sävenfalk, ordförande i Fly Green Funds styrelse.


Fossilfritt flyg en utmaning men långt ifrån en omöjlighet
Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.

– Dagens flygplan är tekniskt sett är redo för bränslebytet, än så länge produceras dock så lite hållbara flygbränslen att priset är tre till fyra gånger högre än för fossilt flygbränsle. Nu ser vi att den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norges och Sveriges, börjar få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen varför vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger Susanne Sävenfalk.

Bränslet som kommer till Ängelholm Helsingborg Airport idag levereras av AirBP och reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men det finns andra lämpliga råvaror, det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften. En nyligen publicerad rapport från World Ecomomic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i takt med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena. 

– Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar. Men det är bara restprodukter, som till exempel grot, spån och bark, som används för att producera hållbara bränslen, berättar Susanne Sävenfalk.

Ängelholm Helsingborg Airport stödjer Fly Green Fund
Ängelholm Helsingborg Airport är en av de regionala flygplatser som genom sitt partnerskap stödjer Fly Green Funds verksamhet.

– Vi har under många år arbetat hårt med att göra vår flygplats klimatneutral, vilket vi också kommer att bli under 2022. Det som saknats har varit möjligheten att tanka biobränsle lokalt på Ängelholm Helsingborg Airport. Genom den här biobränsleleveransen och ett ramavtal med AirBP kommer alla resenärer från vår flygplats, företag som privatpersoner, att kunna klimatreducera med lokalt tankat biobränsle, säger Christian Ziese, VD Ängelholm Helsingborg AirportKälla: Ängelholm Helsingborg Airport


Skriv ut

Tekniska verken har tecknat avtal med ASM Foods i Mjölby

I början av året har ett avtal signerats som innebär att Tekniska verken-koncernen kommer att leverera både fjärrvärme och el till ASM Foods AB i Mjölby. Man...

Läs mer
Enerbrokers
Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik utanför Östersund.

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vä...

Läs mer
Idcon
Genom att nyttja befintliga pannor kan Karlstads Energi producera förnybara bränslen mer effektivt. Det säger Linda Östberg, produktionschef, på Karlstads Energi.

Karlstads Energi och Bioshare i nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa...

Läs mer


Grenar och trädtoppar kan minska utsläpp från tung trafik med 90 procent

Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att spill från skogsbruket kan ge...

Läs mer
Sedan någon månad tillbaka är sågverket i Kalix åter igång och för leveransen av värmen står nu Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi med i uppstarten av sågverket i Kalix

Sedan någon månad tillbaka är sågverket i Kalix, som drivs av Rolfs Så...

Läs mer
SunPines fabrik i Piteå.

SunPines nya fabrik ger 50 procent mer talldiesel

SunPine i Piteå har precis färdigställt byggnationen av bolagets nya fabrik fö...

Läs mer
Ackumulatortanken vid Linde energis huvudkontor är numera upplyst.

Rekordår för den hållbara spillvärmen – ”Aldrig eldat så lite olja”

Endast vid tre tidigare tillfällen har Linde energi nått över 90 procent...

Läs mer
Per Sandström har utvecklat en ny teknik för att torka bark.

Ny torkteknik kan dubbla värdet på bark

Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i...

Läs mer
Biogasanläggningen började användas kommersiellt i januari 2021.

Ekologiskt gödsel och biogas av huvudstadsregionens bioavfall

Huvudstadsregionens bioavfall ska omvandlas till förnybar biogas för trafik och industri...

Läs mer


Nu rullar Göteborgs bussar på biogas från E.ON

Över 100 av Västtrafiks bussar i Göteborgsområdet, som körs på...

Läs mer
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se