Instagram

Facebook

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen


2020-12-03

Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.
Bild: Jukka Lamminluoto
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk genomfört prov med ett biobränsle avsett för flygning i motor RM12, drivkällan i flygplan JAS 39 Gripen C/D. Provet är en del av ett bilateralt samarbete mellan FMV och USAF/NAVAIR angående biobränsle, vilket startade i oktober 2013 och kommer att slutrapporteras av FMV under 2021.

Biobränslet som provades var framställt i Sverige av Swedish Biofuels och baserades på alkohol. Biobränslet blandades i förhållandet 50/50 med det för RM12 normala bränslet Flygfotogen 75. 50 procent inblandning av biobränsle är det idag högsta tillåtna enligt bränslespecifikationerna för flygbränsle. Både biobränslet i sig och 50/50-blandningen uppfyllde kraven i tillämpliga bränslespecifikationer. Provet var det första där detta biobränsle provades i en flygmotor. Inför provet hade GKN Aerospace Sweden som är typcertifikatägare för RM12-motorn sett över bränslespecifikationer och materialkompabilitet för alla komponenter som har kontakt med bränsle, för att garantera en säker motordrift.

Slutsatserna från provet är att motorn fungerade utan anmärkningar under hela provet. Inga varningar eller indikationer erhölls som kunde bero på skillnader mellan de olika bränslena. Efter provet har inspektion gjorts av kärnmotorns brännkammare utan att se några tecken på att 50/50-blandningen påverkat brännkammaren. 

Provet har påvisat möjligheten att använda biobränsle för militära flygplan med syftet att minska dess miljöpåverkan. Målet är att minska Försvarsmaktens fossilberoende utifrån Sveriges ambition att uppnå klimatneutralitet 2045. 

I mars 2017 genomförde en Gripen C/D med RM12-motor en lyckad flygning med 100 procent förnybart bränsle av en annan sort. Prestandan var då utmärkt, både under flygning och på marken. Bränslet var fullt utbytbart med normalt jetbränsle och godkänt för en begränsad provflygning. Inga motorändringar eller andra förändringar krävdes för provflygningen. 

Det nu genomförda provet i testcell har gett mer djupgående information om möjliga skillnader i motordata, jämfört med tidigare flygprovresultat. Provet har visat vilka möjligheter som finns i motorprovcellerna på GKN, flexibiliteten i mätsystem, utveckling och matning av bränsle till motorn. Både FMV och GKN Aerospace är starkt engagerade i förnybara bränslen och för att minska flygets miljöpåverkan. GKN Aerospace är också s.k. core partner i EU-programmet Clean Sky, det största europeiska forskningsprogrammet för utveckling av innovativ, avancerad teknologi som syftar till att minska utsläpp av koldioxid, bränsleförbrukning och buller från flygplan.

– Det här uppdraget från FMV har hjälpt oss att bygga upp en förståelse och djupgående data som kommer att ta oss ytterligare steg mot ett mer hållbart flyg tillsammans med FMV. En svensk produktion av biobränsle skulle även kunna stärka försvarets försörjningstrygghet. Det är en spännande milstolpe inom ett nyckelområde för GKN Aerospace, säger Stefan Oscarsson, Vice President Government & Space Programs, GKN Aerospace.Källa: GKN Aerospace


Skriv ut

Nu rullar Göteborgs bussar på biogas från E.ON

Över 100 av Västtrafiks bussar i Göteborgsområdet, som körs på uppdrag av trafikoperatören Transdev, drivs nu av biogas från E.ON. På lucia var det...

Läs mer
Enerbrokers
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken...

Läs mer
Idcon

Ny biogasmack i Norrköping


Den 8 december öppnade Svensk Biogas en ny tankstation för komprimerad biogas (CBG) i...

Läs mer
De nya bussarna är byggda på en ny chassigeneration som, tillsammans med nya materialval i karossen, ger en stor viktbesparing jämfört med tidigare.

GUB ökar antalet hybridbussar

Under december utökar Gamla Uppsala Buss (GUB) som utför stadsbusstrafiken i Uppsala...

Läs mer
Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi (bilden är en illustration).

Metsä Fibre och Linde har tecknat ett preliminärt avtal om syrgasförsörjning på plats

Metsä Fibre, en av de ledande bioprodukt- och energiproducenterna globalt och del av Metsä...

Läs mer
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk...

Läs mer
Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs...

Läs mer

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle...

Läs mer
Fjärrvärmecentral på industriområdet Björnmossen.

Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme

Från och med 1 november är Västerbergslagens Energi AB:s (VB Energi) fjä...

Läs mer


Neste förvärvar Bunges produktionsanläggning i Rotterdam

Neste har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans...

Läs mer

Produktion av biodrivmedel ska främjas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se