Instagram

Facebook

Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association


2018-04-30

Bild: Lantmännen

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping den 25 april. Besökarna imponerades av såväl bioraffinaderiet som Lantmännens breda verksamhet och stora satsningar på hållbara affärer.

Delegationen från WBA:s styrelse bestod av tolv personer från företag, bioenergiorganisationer och universitet i Indonesien, Polen, Belgien, Indien, Litauen, Ungern, Malaysia och Mexiko. Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef och ledamot i WBA:s styrelse, hade bjudit in till besöket i samband med WBA:s årsmöte som hölls i Stockholm dagen innan. Vid besöket medverkade också Agroetanols vd Jan Mauritzson och chefsingenjör Oliver Teichert.

– Besökarna hade mycket positiva reaktioner på Agroetanols verksamhet, och det bekräftar än en gång att anläggningen är i världsklass, kanske den bästa i sitt slag. De satsningar som kontinuerligt har gjorts på Agroetanol gör att vi är ledande vad gäller hållbara biodrivmedel, bioekonomi och klimatnytta – det är ingen tvekan om det, säger Alarik Sandrup.

Anläggningens breddade råvaruintag med restprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel returbröd, chips och ostbågar, väckte stort intresse hos besökarna och visade på anläggningens stora flexibilitet. En annan sak som imponerade var att Agroetanol får sin biobaserade processenergi från EON:s kraftvärmeverk några hundra meter bort och att returångan från Agroetanol används för att värma Norrköping via fjärrvärmenätet.

– Internationellt finns det ett stort behov av att öka kunskaperna om bioenergins stora potential för att skapa hållbara energisystem och transporter samt att lösa klimatfrågan. Här gör WBA stor nytta genom sitt påverkansarbete och sprider information om bioenergins möjligheter vid till exempel internationella energikonferenser och FN:s klimatmöten, säger Alarik Sandrup och menar att Agroetanol kan vara ett av det goda gröna exemplen som organisationen WBA kan lyfta.

Vid besöket blev Alarik också inbjuden att tala vid en stor energikonferens i Istanbul, vilket visar på att Lantmännen Agroetanol gör avtryck även utanför Sveriges gränser.Källa: Lantmännen


Skriv ut

Söderenergi ger Green Cargo fortsatt förtroende

Green Cargo har haft avtal med Söderenergi sedan 2009 och får nu förtroende att hantera Söderenergis transporter av biobränsle från bränsleleverantörer ö...

Läs mer
Enerbrokers
<span class=\

Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det...

Läs mer
Idcon
I höst samlar Sysavs återvinningscentraler in fallfrukt.

Lämna fallfrukt på återvinningscentralen

Mellan den 20 augusti till 21 oktober kan besökare lämna fallfrukt på Sysavs å...

Läs mer
<span id=\

Stora Enso investerar i byggande av ett kompetenscenter och att diversifiera råmaterialet för biokompositer

För att möta en ökande efterfrågan ska Stora Enso bredda sin rå...

Läs mer


9 av 10 riksdagskandidater vill värma bostäder med svensk skog

– Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen....

Läs mer

EU-satsning på biobränsle drar igång i Örnsköldsvik


I går samlades representanter från elva europeiska företag och universitet i Ö...

Läs mer


Ny analys av läget för biodrivmedel i Sverige och EU

En ökad användning av biodrivmedel är en viktig förutsättning för att...

Läs mer

Anna Lövsén blir ny vd för Svensk Biogas

Anna Lövsén tillträder som ny vd för Svensk Biogas efter sommaren.

Efter drygt fem år som vd för Svensk Biogas i Linköping AB, avslutar ...

Läs mer
Petter Holland, vd Preem, och Hannele Arvonen, vd Setra Group, inleder ett samarbete för att skapa Europas första produktionsanäggning av pyrolysolja i sitt slag i Gävle.

Preem och Setra samarbetar kring förnybara drivmedel

Preem och träindustriföretaget Setra utreder förutsättningar för att...

Läs mer
Jesper Olsson, doktor i energiteknik vid MDH, forskar om mikroalger och hur de kan användas för att rena vatten och producera biogas.

Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

En forskare vid MDH har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den...

Läs mer
Miljöminister Karolina Skogs anförande under riksdagsdebatten om klimatpolitik den 20 juni 2018.

Riksdagen har röstat ja till miljödeklaration av drivmedel

Den 20 juni röstade riksdagen ja till regeringens proposition som öppnar dörren...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se