Instagram

Facebook

Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association


2018-04-30

Bild: Lantmännen

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping den 25 april. Besökarna imponerades av såväl bioraffinaderiet som Lantmännens breda verksamhet och stora satsningar på hållbara affärer.

Delegationen från WBA:s styrelse bestod av tolv personer från företag, bioenergiorganisationer och universitet i Indonesien, Polen, Belgien, Indien, Litauen, Ungern, Malaysia och Mexiko. Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef och ledamot i WBA:s styrelse, hade bjudit in till besöket i samband med WBA:s årsmöte som hölls i Stockholm dagen innan. Vid besöket medverkade också Agroetanols vd Jan Mauritzson och chefsingenjör Oliver Teichert.

– Besökarna hade mycket positiva reaktioner på Agroetanols verksamhet, och det bekräftar än en gång att anläggningen är i världsklass, kanske den bästa i sitt slag. De satsningar som kontinuerligt har gjorts på Agroetanol gör att vi är ledande vad gäller hållbara biodrivmedel, bioekonomi och klimatnytta – det är ingen tvekan om det, säger Alarik Sandrup.

Anläggningens breddade råvaruintag med restprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel returbröd, chips och ostbågar, väckte stort intresse hos besökarna och visade på anläggningens stora flexibilitet. En annan sak som imponerade var att Agroetanol får sin biobaserade processenergi från EON:s kraftvärmeverk några hundra meter bort och att returångan från Agroetanol används för att värma Norrköping via fjärrvärmenätet.

– Internationellt finns det ett stort behov av att öka kunskaperna om bioenergins stora potential för att skapa hållbara energisystem och transporter samt att lösa klimatfrågan. Här gör WBA stor nytta genom sitt påverkansarbete och sprider information om bioenergins möjligheter vid till exempel internationella energikonferenser och FN:s klimatmöten, säger Alarik Sandrup och menar att Agroetanol kan vara ett av det goda gröna exemplen som organisationen WBA kan lyfta.

Vid besöket blev Alarik också inbjuden att tala vid en stor energikonferens i Istanbul, vilket visar på att Lantmännen Agroetanol gör avtryck även utanför Sveriges gränser.Källa: Lantmännen


Skriv utSEKAB:s teknik i fokus när EU mångmiljonsatsar på bioflygbränsle

EU satsar 13,9 miljoner euro på att ta fram storskalig produktion av bioflygbränsle och biobensin. Målet är att projektet ska resultera i en mängd bioraffinaderier ö...

Läs mer
Enerbrokers


Sustainable Transport Forum 2018:

Ledare från hela världen samlas för att diskutera omställningen till ett fossilfritt transportsystem

Den 22 maj står Scania värd för Sustainable Transport Forum 2018 utanför...

Läs mer
Idcon
<span class=\

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första...

Läs mer


Alltmer grön el och värme från skogen

Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än...

Läs mer
<span class=\

Södra i unikt samarbete
kring grönare flyg

Södra har tecknat en avsiktsförklaring med KLM om att genomföra en gemensam fö...

Läs mer
Cyklar i Malmö, som blev &Aring;rets Klimatstad 2011.

Invånare vill att städer investerar mer i fossilfritt

Nio av tio invånare uppger att det är viktigt att deras städer är hå...

Läs mer
<span class=\

Hon leder bygget av ny fabrik

Ulrika Hagman har tillträtt som projektledare för expansionen av SunPine.
 Hennes...

Läs mer


Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols...

Läs mer
Utöver gödsel föreslås att även biogasproduktion från rötning av substrat som matavfall och avloppsslam, samt restprodukter från jord- och skogsbruk, omfattas av det utvidgade stödet på 270 miljoner kronor för 2018. På bilden är Sveriges största rötningsanläggning för biogas,Jordberga biogasanläggning.Sveriges största rötningsanläggning för biogas.

Stöd till biogasproduktion utvidgas med 270 miljoner kronor

Regeringen aviserar i vårändringsbudgeten att stödet till biogasproduktion utvidgas...

Läs mer
<span class=\

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Cortus Energy AB har fått en order från det globala energibolaget Engie SA om fö...

Läs mer

OX2 bygger ny förbehandlingsanläggning för biogas i Helsingborg

Fredrik Olrog, vd OX2 Bio.

OX2 investerar i en ny förbehandlingsanläggning för biogasproduktion i Helsingborg...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se