Instagram

Facebook

Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association


2018-04-30

Bild: Lantmännen

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping den 25 april. Besökarna imponerades av såväl bioraffinaderiet som Lantmännens breda verksamhet och stora satsningar på hållbara affärer.

Delegationen från WBA:s styrelse bestod av tolv personer från företag, bioenergiorganisationer och universitet i Indonesien, Polen, Belgien, Indien, Litauen, Ungern, Malaysia och Mexiko. Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef och ledamot i WBA:s styrelse, hade bjudit in till besöket i samband med WBA:s årsmöte som hölls i Stockholm dagen innan. Vid besöket medverkade också Agroetanols vd Jan Mauritzson och chefsingenjör Oliver Teichert.

– Besökarna hade mycket positiva reaktioner på Agroetanols verksamhet, och det bekräftar än en gång att anläggningen är i världsklass, kanske den bästa i sitt slag. De satsningar som kontinuerligt har gjorts på Agroetanol gör att vi är ledande vad gäller hållbara biodrivmedel, bioekonomi och klimatnytta – det är ingen tvekan om det, säger Alarik Sandrup.

Anläggningens breddade råvaruintag med restprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel returbröd, chips och ostbågar, väckte stort intresse hos besökarna och visade på anläggningens stora flexibilitet. En annan sak som imponerade var att Agroetanol får sin biobaserade processenergi från EON:s kraftvärmeverk några hundra meter bort och att returångan från Agroetanol används för att värma Norrköping via fjärrvärmenätet.

– Internationellt finns det ett stort behov av att öka kunskaperna om bioenergins stora potential för att skapa hållbara energisystem och transporter samt att lösa klimatfrågan. Här gör WBA stor nytta genom sitt påverkansarbete och sprider information om bioenergins möjligheter vid till exempel internationella energikonferenser och FN:s klimatmöten, säger Alarik Sandrup och menar att Agroetanol kan vara ett av det goda gröna exemplen som organisationen WBA kan lyfta.

Vid besöket blev Alarik också inbjuden att tala vid en stor energikonferens i Istanbul, vilket visar på att Lantmännen Agroetanol gör avtryck även utanför Sveriges gränser.Källa: Lantmännen


Skriv ut

Gasum stärker sin position som nordisk ledande LNG-leverantör

Energibolaget Gasum ökar sin ägarandel i Skangas till 100 procent. Förvärvet ingår i Gasums strategi, vars kärna är att utveckla den nordiska gasmarknaden och...

Läs mer
Enerbrokers
Det är bra att många villaägare valt att värma sitt hus med restprodukter från skogen, tycker Scandbios vd Peter Granborn.

Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är...

Läs mer
Idcon


Stora Enso och Gasum ingår samarbete om att göra förnybar energi av spillvatten

Stora Enso och energibolaget Gasum har undertecknat ett avtal om byggandet av en biogasanlä...

Läs mer
Kretsloppet sluts genom att organiskt avfall från Orkla och befolkning i Eslövsområdet kommer in till avloppsreningsverket, rötas till rågas som förädlas till biogas av E.ON och därefter levereras till kunderna.

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya...

Läs mer

Ny märkning av drivmedel införs i EU i oktober

Under oktober 2018 införs en ny märkning för drivmedel och för nya fordon i...

Läs mer


Ripasso Energy tecknar avsiktsförklaring med Glencore

Ripasso Energy AB tecknar avsiktsförklaring med Glencore om installation av minst 44 och...

Läs mer


Gasum har beviljats investeringsstöd av Klimatklivet för etablering av gastankstationer för tung trafik

Den nordiska infrastrukturen och marknaden för naturgas och biogas spelar en viktig roll...

Läs mer

Fortsatt nedgång i konsumtionen av biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel under perioden januari – juli 2018 sjönk i jä...

Läs mer
Metsä Tissue kommer i framtiden avända flytande naturgas i torkningsprocessen för papperet produktionsprocesserna på mjukpappersfabriken i Mänttä och på så sätt minska bolagets koldioxidutsläpp.

Gasum dotterbolag Skangas och Metsä Tissue har ingått ett avtal om leverans av flytande naturgas (LNG)  på mjukpappersfabriken i Mänttä

LNG-bolaget Skangas Oy och Metsä Tissue Oyj har ingått ett avtal om leverans av flytande...

Läs mer
Öresundskraft använder sedan hösten 2018 biobränsle av typen RME vid start, stopp och stödeldning i Filbornaverket i Helsingborg. Det sänker utsläppen jämfört med fossil olja.

Rapsolja sänker utsläppen från Filbornaverket

Genom att start- och stödelda med biobränslet RME, rapsmetylester, istället för...

Läs mer
Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik.

Solör Bioenergi fortsätter expandera i Vårgårda

Nu står det klart att Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se