Instagram

Facebook

Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association


2018-04-30

Bild: Lantmännen

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping den 25 april. Besökarna imponerades av såväl bioraffinaderiet som Lantmännens breda verksamhet och stora satsningar på hållbara affärer.

Delegationen från WBA:s styrelse bestod av tolv personer från företag, bioenergiorganisationer och universitet i Indonesien, Polen, Belgien, Indien, Litauen, Ungern, Malaysia och Mexiko. Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef och ledamot i WBA:s styrelse, hade bjudit in till besöket i samband med WBA:s årsmöte som hölls i Stockholm dagen innan. Vid besöket medverkade också Agroetanols vd Jan Mauritzson och chefsingenjör Oliver Teichert.

– Besökarna hade mycket positiva reaktioner på Agroetanols verksamhet, och det bekräftar än en gång att anläggningen är i världsklass, kanske den bästa i sitt slag. De satsningar som kontinuerligt har gjorts på Agroetanol gör att vi är ledande vad gäller hållbara biodrivmedel, bioekonomi och klimatnytta – det är ingen tvekan om det, säger Alarik Sandrup.

Anläggningens breddade råvaruintag med restprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel returbröd, chips och ostbågar, väckte stort intresse hos besökarna och visade på anläggningens stora flexibilitet. En annan sak som imponerade var att Agroetanol får sin biobaserade processenergi från EON:s kraftvärmeverk några hundra meter bort och att returångan från Agroetanol används för att värma Norrköping via fjärrvärmenätet.

– Internationellt finns det ett stort behov av att öka kunskaperna om bioenergins stora potential för att skapa hållbara energisystem och transporter samt att lösa klimatfrågan. Här gör WBA stor nytta genom sitt påverkansarbete och sprider information om bioenergins möjligheter vid till exempel internationella energikonferenser och FN:s klimatmöten, säger Alarik Sandrup och menar att Agroetanol kan vara ett av det goda gröna exemplen som organisationen WBA kan lyfta.

Vid besöket blev Alarik också inbjuden att tala vid en stor energikonferens i Istanbul, vilket visar på att Lantmännen Agroetanol gör avtryck även utanför Sveriges gränser.Källa: Lantmännen


Skriv utSkånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljö...

Läs mer
Enerbrokers
Renhållningsbolaget Urbasers 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic kommer att servas av Upplands Motor i den nya fullserviceanläggningen i Länna i södra Stor-Stockholm.

Upplands Motor servar 50 nya biogasdrivna lastbilar för sophämtning i Stockholm

Renhållningsbolaget Urbaser har köpt 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar...

Läs mer
Idcon

Rekord för insamling av fallfrukt i Uppsala

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras...

Läs mer
Exempel på korridorer för schablonartad korridorgallring; två korridorer á 2 × 10 m2 utlagda i ett tätt björkbestånd. Vid korridorgallring avverkas träden som står i korridorerna, medan träden utanför korridorerna lämnas att växa vidare.

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta...

Läs mer


RISE-projektet:

”Oljan från uttjänta däck som drivmedel – på god väg mot lönsamhet”

Den pyrolysolja som Enviro utvinner från uttjänta däck kan användas som...

Läs mer
Skellefteå Kraft samlar in julgranar och använder dem för att producera värme.

Tionde året som Skelleftebornas julgranar värmer bygden

För tionde året i rad pågår insamlingen av uttjänta julgranar ...

Läs mer
Närbild på ett flygplan som tankas.

Biobränsle tankas på fem av Swedavias flygplatser

Från och med den 19 december och under några dagar framåt tankas bioflygbrä...

Läs mer
Elin Hernebrant och Ryan Robinson, ingenjörer på Höganäs.

Forskare vid Luleå tekniska universitet hjälper Höganäs AB att bli fossilfria

Energimyndigheten har beviljat ett fyraårigt forskningsprojekt på mer än 5...

Läs mer


Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade...

Läs mer
På bilden är teamet bakom Ventus Robur, från vänster: Maximilian Schultz, Sophy Jonasson, Alexandra Esguerra & Karl Lindell.

Entreprenörerna som vill att ren energi ska vara ett självklart alternativ för alla

Energin i Sverige står idag för cirka 10-20 procent av landets vä...

Läs mer


Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se