Instagram

Facebook

Ragn-Sells och C-Green samarbetar kring återvinning av avloppsslam


2019-10-06

Ragn-Sells Treatment & Detox AB (priv) och C-Green Technology AB (priv) har i juni 2019 tecknat avtal om ett samarbete kring en cirkulär helhetslösning för återvinning av energi och fosfor ur avloppsslam från kommunala reningsverk. Avtalet omfattar planering av en fullskalig anläggning baserad på C-Greens teknik för att omvandla avloppsslam till biokol – OxyPower HTC.

Idag återvinns endast en tredjedel av den värdefulla fosforn i svenskt avloppsslam. Ragn-Sells är Sverigeledande på att omhänderta och återvinna näringsämnen från avloppsslam. Vi hanterar årligen omkring 250 000 ton slam, men vi vill återvinna mer och utforskar löpande metoder där avloppsslam omvandlas till bränsle som kan förbrännas på sådant sätt att det sedan går att återvinna den livsviktiga fosforn ur askan.

– Därför är vi glada för det samarbete vi nu startat upp med C-Green och ser fram emot att testa deras teknik och bidra till att den börjar appliceras på avloppsslam, säger Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells.

C-Greens teknik utnyttjar hydrotermisk karbonisering (HTC) för att på ett miljövänligt och energieffektivt sätt omvandla slam till biokol. Genom att avvattna och behandla det blöta slammet får man ett fast biokol som lämpar sig utmärkt som biobränsle.

Världens första OxyPower HTC anläggning driftsätts nu under hösten på StoraEnsos bruk i Heinola, Finland. Den har kapacitet att konvertera 20 000 ton slam per år till biokol och beräknas ge bruket en minskad klimatpåverkan på minst 2 500 CO2 ekv per år.

– Vi vill kunna inkludera den här tekniken i vårt erbjudande till reningsverk, där vi kommer att kunna erbjuda en helhetslösning som består i att ta hand om slammet och också garantera återvinning av fosfor. Det producerade biokolet skulle då förbrännas på ett sätt som möjliggör utvinning av fosfor ur askan genom tekniken Ash2Phos, som vårt innovationsbolag EasyMining har utvecklat, fortsätter Jonas Wibom.

– Tillsammans med Ragn-Sells och EasyMining tar vi nu ett stort steg framåt vad gäller kretsloppsanpassad återvinning av växtnäring och energi i avloppsslam, säger Erik Odén, vd på C-Green. I ett slag eliminerar vi även många av de problem som kommuner har med sin slamhantering, samtidigt som vi minskar negativ klimatpåverkan och får ett renare samhälle.


Om C-Green
C-Green är ett svenskt teknikföretag med målet att återvinna slam på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Vår innovation - OxyPower HTC - är en energieffektiv, hydrotermisk karboniseringsprocess (HTC) som konverterar slam och våt biomassa till biobränsle. Våra anläggningar förser kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter med en säker och miljöanpassad slamhantering som även förenklar återvinning av både kväve och fosfor.Källa: Ragn-Sells


Skriv utSolör Bioenergi växer vidare genom fjärrvärmen i Bollebygd

Jonas Sörensson från Solör Bioenergi, samt Magnus Strand och Sven Strand från MS Strand AB.

Nu står det klart att Solör Bioenergi tar över ansvaret för fjärrvärmen i Bollebygd genom köpet av Bollebygds Fjärrvärme AB. Köpet, som är en...

Läs mer
Enerbrokers
Bandklippning, från vänster: Anders Ygeman, Anders Egelrud, Kataria Luhr, Anna König Jerlmyr, Per Langer, Oliver Geden, Liv Lønnum.

Här klipps bandet till Sveriges första testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme

Samtidigt som FN:s klimatmöte i Madrid (COP25) pågår för fullt invigde...

Läs mer
Idcon

Uppsala kommun vann årets Biogasutmärkelse 2019

Från vänster: Jens Holm (V), ordförande Trafikutskottet, Rickard Malmström (MP) kommunalråd, och Susanne Afzelius, Upphandlingschef Uppsala kommun.

Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för...

Läs mer
Envigas anläggning i Bureå.

Envigas med klimatsmart kol växer och anställer fler

Det innovativa Skellefteå företaget Envigas ska förse industrin med fossilfritt kol...

Läs mer

Win-win-win när Telge Återvinning bygger ny biokolsanläggning

Håkan Karlsson, vd för Telge Återvinning och Telge Nät.

Nu står det klart att Telge Återvinning ska bygga en ny anläggning för att...

Läs mer

Förnybar el per timme – unik lösning från Vattenfall och Microsoft

Andreas Regnell, Strategichef på Vattenfall.

Vattenfall och Microsoft har tillsammans utvecklat en unik lösning, 24/7-matchning, som ger...

Läs mer

Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Vansbro

Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör Bioenergigruppen, köper fjärrvärmen i Vansbro av Vansbro kommun.

Nu står det klart att Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör...

Läs mer
Från vänster Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm, Sofia Rundström, Centrumchef på Westfield Mall of Scandinavia, Pehr Granfalk (M), Ordförande kommunstyrelsen Solna stad, Mette Kahlin McVeigh, Tankesmedjan Fores, Renée Josefsson, Stockholm Gas.

Westfield Mall of Scandinavia väljer biogas och gasnätet byggs ut i Solna

Nu är första spadtaget för en utbyggnation av gasnätet taget. Expansionen sker...

Läs mer

Solör Bioenergi förlänger samarbete i Småland med lokal leverantör av briketter

Anders Fellesson (VD och Ägare Fellessons), Tommy Thoresson (Anläggningsansvarig Solör Region Syd), Johnny Lindqvist (Affärschef Timber products), Nils Svensson (Regionchef Solör Bioenergi Region Småland).

Solör Bioenergi har nu förlängt ett mångårigt samarbete med Fellessons...

Läs mer
Regionråd Nils-Olof Lindfors, vd Pontus Sjöberg, Swerim och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

Ny vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och...

Läs mer

Midroc Automation bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista


I den nya sorteringsanläggningen ska hushållens egen sortering kompletteras med en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se