Instagram

Facebook

Ragn-Sells och C-Green samarbetar kring återvinning av avloppsslam


2019-10-06

Ragn-Sells Treatment & Detox AB (priv) och C-Green Technology AB (priv) har i juni 2019 tecknat avtal om ett samarbete kring en cirkulär helhetslösning för återvinning av energi och fosfor ur avloppsslam från kommunala reningsverk. Avtalet omfattar planering av en fullskalig anläggning baserad på C-Greens teknik för att omvandla avloppsslam till biokol – OxyPower HTC.

Idag återvinns endast en tredjedel av den värdefulla fosforn i svenskt avloppsslam. Ragn-Sells är Sverigeledande på att omhänderta och återvinna näringsämnen från avloppsslam. Vi hanterar årligen omkring 250 000 ton slam, men vi vill återvinna mer och utforskar löpande metoder där avloppsslam omvandlas till bränsle som kan förbrännas på sådant sätt att det sedan går att återvinna den livsviktiga fosforn ur askan.

– Därför är vi glada för det samarbete vi nu startat upp med C-Green och ser fram emot att testa deras teknik och bidra till att den börjar appliceras på avloppsslam, säger Jonas Wibom, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells.

C-Greens teknik utnyttjar hydrotermisk karbonisering (HTC) för att på ett miljövänligt och energieffektivt sätt omvandla slam till biokol. Genom att avvattna och behandla det blöta slammet får man ett fast biokol som lämpar sig utmärkt som biobränsle.

Världens första OxyPower HTC anläggning driftsätts nu under hösten på StoraEnsos bruk i Heinola, Finland. Den har kapacitet att konvertera 20 000 ton slam per år till biokol och beräknas ge bruket en minskad klimatpåverkan på minst 2 500 CO2 ekv per år.

– Vi vill kunna inkludera den här tekniken i vårt erbjudande till reningsverk, där vi kommer att kunna erbjuda en helhetslösning som består i att ta hand om slammet och också garantera återvinning av fosfor. Det producerade biokolet skulle då förbrännas på ett sätt som möjliggör utvinning av fosfor ur askan genom tekniken Ash2Phos, som vårt innovationsbolag EasyMining har utvecklat, fortsätter Jonas Wibom.

– Tillsammans med Ragn-Sells och EasyMining tar vi nu ett stort steg framåt vad gäller kretsloppsanpassad återvinning av växtnäring och energi i avloppsslam, säger Erik Odén, vd på C-Green. I ett slag eliminerar vi även många av de problem som kommuner har med sin slamhantering, samtidigt som vi minskar negativ klimatpåverkan och får ett renare samhälle.


Om C-Green
C-Green är ett svenskt teknikföretag med målet att återvinna slam på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt. Vår innovation - OxyPower HTC - är en energieffektiv, hydrotermisk karboniseringsprocess (HTC) som konverterar slam och våt biomassa till biobränsle. Våra anläggningar förser kommuner, jordbruk, industrier och livsmedelsproducenter med en säker och miljöanpassad slamhantering som även förenklar återvinning av både kväve och fosfor.Källa: Ragn-Sells


Skriv ut

Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande biogas (LBG) i Linköping. Macken ligger i Mörtlösa,vid K-Rauta.

Läs mer
Enerbrokers
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Idcon
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer

LRF: Ursprungsmärk drivmedel för att öka fossilfri produktion


Sätt ursprungsmärkning på drivmedel så att bilisterna väljer hå...

Läs mer


Biogasproduktionen kan flerdubblas – så når vi dit

Det svenska biogassystemet kan byggas ut kraftigt, bland annat genom offentlig upphandling, lokala...

Läs mer
Transport på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge.

Orkla, Gasum och Volvo i nytt samarbete för minskade trafikutsläpp

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar startar en testperiod där Orklas transportsamarbetspartner...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se