Instagram

Facebook

Så kan biogas slå igenom i transportsektorn


2020-06-12

Bild: Chalmers Industriteknik

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala transportsektorn. Beslutsfattare som vill påskynda utvecklingen kan nu ta hjälp av nya forskningsresultat.

Biogasen är en hållbar och förnybar resurs och en del av den cirkulära ekonomin. Samtidigt är biogasen beroende av stöd genom politiska styrmedel och andra initiativ för att etablera sig kommersiellt.

I dag går närmare 60 000 bilar på biogas i Sverige. Potentialen är långt mycket större, framförallt inom kollektivtrafiken och annan tung trafik.

– Städer och regioner har en avgörande roll. De kan gå före och visa vägen för aktörerna på biogasmarknaden, säger Tomas Lönnqvist, som lett gruppen av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet.
– Effektiva verktyg för beslutsfattare är offentlig upphandling, lokala styrmedel och breda aktörsnätverk.

Resultaten bygger på fallstudier från Västra Götaland, Gotland och Norrbotten. De tre regionerna har valts ut för att de har olika förutsättningar för biogasutveckling och befinner sig i olika mognadsfaser.

Forskare och praktiker har tillsammans identifierat verktygen och dessutom fem framgångsfaktorer som ökar chanserna att lyckas utveckla biogasanvändningen i transportsektorn.

Framgångsfaktorerna är tydlig politisk riktning, miljöanpassad upphandling, uppföljning av mål och krav, samarbeten i aktörsnätverk och koordinerade satsningar på hela systemet: produktion, distribution och användning.

En av de organisationer som bidragit med erfarenheter till forskningsrapporten är BioDriv Öst, en storregional samverkansorganisation som verkar för användningen av biogas och andra förnybara alternativ i transportsektorn.

– Det är värdefullt för vårt fortsatta arbete att kunna hänvisa till objektiva och välunderbyggda forskningsresultat, inte minst i vårt samarbete med offentliga aktörer, som ju är en nyckelfaktor i transportsektorns omställning, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst.

Det finns en tydlig politisk vilja att satsa på biogas i Sverige. Regeringen har föreslagit ett stöd på 120 miljoner kronor under 2020 till produktion av biogas avsedd för transportsektorn. Samtidigt pågår arbete om framtida styrmedel i utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63).

– Biogas är ett bra val för många kommuner, som ett av flera hållbara drivmedel. Men vi behöver också minska transportarbetet och utveckla mer energieffektiva fordon för att nå målen, säger Tomas Lönnqvist.


Fem framgångsfaktorer

  1. Tydlig politisk riktning. Genom att själva välja biogas skickar kommuner och regioner tydliga signaler och visar vägen för privata aktörer.
  2. Miljöanpassad upphandling och inköp. Offentlig upphandling som prioriterar gasfordon och/eller tjänster utförda med gasfordon är en stark drivkraft för biogasutvecklingen.
  3. Uppföljning av mål och krav. För att säkerställa att politiska målsättningar och prioriteringar efterlevs är det nödvändigt att följa upp mål och krav som ställts bland annat i den offentliga upphandlingen.
  4. Samarbeten i aktörsnätverk. Samverkan och kunskapsöverföring i regionala nätverk med aktörer från hela värdekedjan ökar möjligheten att kraftsamla och arbeta i gemensam riktning.
  5. Hantera att biogassystemets delar växer i otakt. Stora tekniska system som biogassystemet växer ofta fram i otakt med någon eller några delar som släpar efter. Att identifiera vilka av systemets delar som ligger efter i utvecklingen och eventuellt behöver prioriteras är en viktig utmaning. 


Forskargruppen
Författarna till rapporten Verktyg för lokal biogasutveckling har expertis från biogasens hela värdekedja: upphandling, beställning, projektutveckling, ekonomi och styrmedel. Gruppen har bestått av Tomas Lönnqvist (projektledare), Sara Anderson, Sven-Olof Ryding och Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Robert Lundmark och Patrik Söderholm, Luleå Tekniska Universitet.


Vill du läsa rapporten i sin helhet? Klicka här!Källa: Chalmers IndustriteknikSkriv utBrännare.
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är...

Läs mer
Enerbrokers
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Idcon
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se