Instagram

Facebook

Så kan biogas slå igenom i transportsektorn


2020-06-12

Bild: Chalmers Industriteknik

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala transportsektorn. Beslutsfattare som vill påskynda utvecklingen kan nu ta hjälp av nya forskningsresultat.

Biogasen är en hållbar och förnybar resurs och en del av den cirkulära ekonomin. Samtidigt är biogasen beroende av stöd genom politiska styrmedel och andra initiativ för att etablera sig kommersiellt.

I dag går närmare 60 000 bilar på biogas i Sverige. Potentialen är långt mycket större, framförallt inom kollektivtrafiken och annan tung trafik.

– Städer och regioner har en avgörande roll. De kan gå före och visa vägen för aktörerna på biogasmarknaden, säger Tomas Lönnqvist, som lett gruppen av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet.
– Effektiva verktyg för beslutsfattare är offentlig upphandling, lokala styrmedel och breda aktörsnätverk.

Resultaten bygger på fallstudier från Västra Götaland, Gotland och Norrbotten. De tre regionerna har valts ut för att de har olika förutsättningar för biogasutveckling och befinner sig i olika mognadsfaser.

Forskare och praktiker har tillsammans identifierat verktygen och dessutom fem framgångsfaktorer som ökar chanserna att lyckas utveckla biogasanvändningen i transportsektorn.

Framgångsfaktorerna är tydlig politisk riktning, miljöanpassad upphandling, uppföljning av mål och krav, samarbeten i aktörsnätverk och koordinerade satsningar på hela systemet: produktion, distribution och användning.

En av de organisationer som bidragit med erfarenheter till forskningsrapporten är BioDriv Öst, en storregional samverkansorganisation som verkar för användningen av biogas och andra förnybara alternativ i transportsektorn.

– Det är värdefullt för vårt fortsatta arbete att kunna hänvisa till objektiva och välunderbyggda forskningsresultat, inte minst i vårt samarbete med offentliga aktörer, som ju är en nyckelfaktor i transportsektorns omställning, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst.

Det finns en tydlig politisk vilja att satsa på biogas i Sverige. Regeringen har föreslagit ett stöd på 120 miljoner kronor under 2020 till produktion av biogas avsedd för transportsektorn. Samtidigt pågår arbete om framtida styrmedel i utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63).

– Biogas är ett bra val för många kommuner, som ett av flera hållbara drivmedel. Men vi behöver också minska transportarbetet och utveckla mer energieffektiva fordon för att nå målen, säger Tomas Lönnqvist.


Fem framgångsfaktorer

  1. Tydlig politisk riktning. Genom att själva välja biogas skickar kommuner och regioner tydliga signaler och visar vägen för privata aktörer.
  2. Miljöanpassad upphandling och inköp. Offentlig upphandling som prioriterar gasfordon och/eller tjänster utförda med gasfordon är en stark drivkraft för biogasutvecklingen.
  3. Uppföljning av mål och krav. För att säkerställa att politiska målsättningar och prioriteringar efterlevs är det nödvändigt att följa upp mål och krav som ställts bland annat i den offentliga upphandlingen.
  4. Samarbeten i aktörsnätverk. Samverkan och kunskapsöverföring i regionala nätverk med aktörer från hela värdekedjan ökar möjligheten att kraftsamla och arbeta i gemensam riktning.
  5. Hantera att biogassystemets delar växer i otakt. Stora tekniska system som biogassystemet växer ofta fram i otakt med någon eller några delar som släpar efter. Att identifiera vilka av systemets delar som ligger efter i utvecklingen och eventuellt behöver prioriteras är en viktig utmaning. 


Forskargruppen
Författarna till rapporten Verktyg för lokal biogasutveckling har expertis från biogasens hela värdekedja: upphandling, beställning, projektutveckling, ekonomi och styrmedel. Gruppen har bestått av Tomas Lönnqvist (projektledare), Sara Anderson, Sven-Olof Ryding och Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet, samt Robert Lundmark och Patrik Söderholm, Luleå Tekniska Universitet.


Vill du läsa rapporten i sin helhet? Klicka här!Källa: Chalmers IndustriteknikSkriv utRobert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.
Robert Lindberg, Matilda Hedström och Evelina Fahlesson gläds åt möjligheten att använda biojetbränsle.

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Torsdagen 29 april levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig...

Läs mer
Enerbrokers

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Scandinavian Biogas Fuels International AB har beslutat investera cirka 170 miljoner norska kronor...

Läs mer
Idcon
Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).

Rejlers löser elektrifiering och instrumentering i historsk skogsinvestering

Metsä Fibre, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i...

Läs mer


Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap...

Läs mer
Genevieve Metson, universitetslektor och Roozbeh Feiz, biträdande universitetslektor.

Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara...

Läs mer
Christian Kugge, SCA R&D Centre.

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av...

Läs mer


Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars....

Läs mer
Den 11 mars anlände Pyrocells biodrivmedelsfabrik till Gävle hamn. I måndags 15 mars startade monteringen av de förtillverkade modulerna. Den banbrytande fabriken ska tillverka fossilfri olja av sågspån.

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det...

Läs mer
VafabMiljös biogasanläggning i Västerås.

Nu kan stora mängder förpackat livsmedelsavfall bli biogas och -gödsel i Västerås

Sedan årsskiftet kan VafabMiljö, tack vare den uppgraderade biogasanläggningen i...

Läs mer


Tekniska verken har tecknat avtal med ASM Foods i Mjölby

I början av året har ett avtal signerats som innebär att Tekniska verken-koncernen...

Läs mer
Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik utanför Östersund.

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se