Instagram

Facebook

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken


2020-11-30

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. Det framkommer i Danske Banks senaste marknadsanalys Skog & Ekonomi som presenteras i dag.

Tryckpapperskollap­sen har samtidigt gjort att förädlingsgraden i den svenska skogsindustrin minskar och andelen skog som används till energi ökar. Biodrivmedel är språngbrädan mot högre förädling av den svenska skogen och framtida lönsamhet för industrin.

– Jag har flera gånger frågat mig ”varför kommer inte produktionen igång?”. Det är nu eller aldrig som branschen måste investera i bioraffinaderier för storskalig produktion av biodrivmedel. Det i sin tur gör att företagen kan ta ett lönsamt nästa steg mot att producera nästa generation av avancerade skogsprodukter som bioplaster och kolfiber, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.


Biodrivmedel enda vägen att nå miljömålen
Sverige har satt som mål att landet ska vara helt CO2-neutralt år 2045 och redan 2030 ska transportsektorn ha minskat sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010. Danske Bank bedömer att biodrivmedel är den enda vägen för att nå dessa miljömål eftersom det kan bidra till den enskilt största utsläppsminskningen – en bedömning som delas av Trafikverkets scenarier för fossilfria transporter.

Sverige har redan ett inblandningskrav (reduktionsplikt) där cirka 20 procent ska blandas i befintliga drivmedel och Regeringen föreslår en kraftigt ökad inblandning de kommande åren. Trots en aggressiv elektrifiering av fordonsflottan kommer efterfrågan på biodrivmedel vara omättlig de närmaste tjugo åren. Omställningen till fossilfria transporter på land, över hav och i luften kommer att ta tid.

– Det här är en unik möjlighet för både Sverige och svensk skogsindustri. Dagens biodrivmedel framställs i huvudsak av slaktavfall, frityroljor och palmolja – och hela 85 procent av Sveriges biodrivmedel kommer från importerade råvaror. En av världens största skogsnationer kan inte fortsätta att importera när vi själva sitter på tillgångarna. Det är kontraproduktivt både av miljömässiga och ekonomiska skäl, säger Johan Freij.

Danske Bank har också gjort en egen analys av hur skogsråvaran används av industrin i dag. En fjärdedel av den avverkade skogen blir trävaror, en fjärdedel går till produktion av pappersmassa och hälften av skogen används till energi.

– Förädlingsgraden av skogen sjunker med en vikande tryckpapperstillverkning och allt mer av skogen går då till energi. Här finns potential för industrin att få bättre betalt för råvaran på sikt, säger Johan Freij.Källa: Danske Bank


Skriv ut

Nu rullar Göteborgs bussar på biogas från E.ON

Över 100 av Västtrafiks bussar i Göteborgsområdet, som körs på uppdrag av trafikoperatören Transdev, drivs nu av biogas från E.ON. På lucia var det...

Läs mer
Enerbrokers
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken...

Läs mer
Idcon

Ny biogasmack i Norrköping


Den 8 december öppnade Svensk Biogas en ny tankstation för komprimerad biogas (CBG) i...

Läs mer
De nya bussarna är byggda på en ny chassigeneration som, tillsammans med nya materialval i karossen, ger en stor viktbesparing jämfört med tidigare.

GUB ökar antalet hybridbussar

Under december utökar Gamla Uppsala Buss (GUB) som utför stadsbusstrafiken i Uppsala...

Läs mer
Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi (bilden är en illustration).

Metsä Fibre och Linde har tecknat ett preliminärt avtal om syrgasförsörjning på plats

Metsä Fibre, en av de ledande bioprodukt- och energiproducenterna globalt och del av Metsä...

Läs mer
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk...

Läs mer
Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs...

Läs mer

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle...

Läs mer
Fjärrvärmecentral på industriområdet Björnmossen.

Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme

Från och med 1 november är Västerbergslagens Energi AB:s (VB Energi) fjä...

Läs mer


Neste förvärvar Bunges produktionsanläggning i Rotterdam

Neste har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans...

Läs mer

Produktion av biodrivmedel ska främjas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se