Instagram

Facebook

Solör Bioenergi förlänger samarbete i Småland med lokal leverantör av briketter


2019-10-28

Anders Fellesson (VD och Ägare Fellessons), Tommy Thoresson (Anläggningsansvarig Solör Region Syd), Johnny Lindqvist (Affärschef Timber products), Nils Svensson (Regionchef Solör Bioenergi Region Småland).
Bild: Solör Bioenergi
Anders Fellesson (VD och Ägare Fellessons), Tommy Thoresson (Anläggningsansvarig Solör Region Syd), Johnny Lindqvist (Affärschef Timber products), Nils Svensson (Regionchef Solör Bioenergi Region Småland).

Solör Bioenergi har nu förlängt ett mångårigt samarbete med Fellessons och säkrar därmed försörjning av briketter till fjärrvärmeanläggningarna i Småland för flera år framåt. Avtalet innebär att den säsongslagring som görs nu kan fortgå, vilket i sin tur spelar en viktig roll för Solörs möjligheter att växa.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fellessons förädlar träprodukter genom fräsning, hyvling och kapning i Växjö samt bedriver byggvaruhandel i Växjö och Vimmerby. Av den råvara som köps in blir cirka 20 procent biprodukter som pressas till briketter med egna pressar.

Varje år köper Solör 8 000 ton briketter av Fellessons, vilket motsvarar 38 GWh. Briketterna används som bränsle på fjärrvärmeanläggningarna i Småland och täcker ungefär en tredjedel av regionens behov av bränsle.

– Genom avtalet säkrar vi nu bränslet för våra anläggningar runt om i Småland. Vi är nöjda med Fellessons som leverantör och vi se fram mot ett fortsatt fint samarbete, säger Nils Svensson, regionchef Småland på Solör Bioenergi.

– Vi glädjer oss åt samarbetet med Solör Bioenergi och det är fortsatt viktigt för oss att få en långsiktig lösning för tillverkning av briketter för värmeverk, säger Anders Fellesson, VD på Fellessons.

För att säkra tillgången på bränsle under vinterhalvåret, då behovet är som störst, säsongslagrar Solör en del av briketterna. På så vis finns en säkerhet för att det alltid finns bränsle till anläggningarna. Säsongslagringen spelar också en viktig roll för Solörs möjligheter att fortsätta investera i nya anläggningar.

Briketter är, till skillnad från exempelvis flis, betydligt mindre volymkrävande. På så vis blir frakten mer klimatvänlig.

– Vi köper lokalt och konsumerar lokalt. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, säger Nils.

 

FAKTA OM BRIKETTER:
Pressade Briketter 50-75 mm i diameter
Väger ca 550 kg per m³
100 % rent biobränsle
Energiinnehåll minst 4,6 MWh per tonKälla: Solör Bioenergi


Skriv ut350 miljoner för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin....

Läs mer
Enerbrokers


Östergötland satsar på fossilfria transporter

Just nu kraftsamlar samhället i krisen av covid-19 samtidigt som insatser inom klimatområ...

Läs mer
Idcon


Milstolpe för biogasinfrastrukturen i Sverige

Antalet tankställen för komprimerad fordonsgas passerade 200 stycken i Sverige under...

Läs mer
Björn Lennartsson, VD HL Energi och Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

Solör Bioenergi blir ny leverantör av fjärrvärmen i Töcksfors

Idag står det klart att Solör Bioenergi tar över ansvaret för leveransen av...

Läs mer

Neste och Air bp kan nu erbjuda större volymer av hållbart flygbränsle i Europa


Neste – världens största tillverkare av förnybar diesel och hållbart...

Läs mer
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s...

Läs mer
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se