Instagram

Facebook

Stort samarbetsprojekt siktar på att göra Sverige fossilfritt till 2030


2019-09-06

Bild: Patrik Annerborn

Sverige blir fossilfritt 2030! Åtminstone om projektdeltagarna inom samverkansprojektet Fossilfritt 2030 får bestämma.
– Det är bråttom i klimatfrågan så för att skynda på utvecklingen har vi inom projektet stripat 1 200 fordon för el, biogas, etanol och biodiesel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.


För att gynna omställningen av en fossilfri transportsektor har nio kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland tagit krafttag och synliggjort fordon som drivs av förnybara alternativ.

– Vi vill inspirera allmänheten att ställa om! Det är härligt att det finns så gott om fordon med låg klimatpåverkan att välja på – nu även i den lägre prisklassen, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

Vill råda bot på okunskap 
Det finns en mängd fordon som drivs av förnybara alternativ samtidigt som infrastrukturen för tankning och laddning av förnybart är god. Idag är en gasbil lika billig som en dieselbil och en elbil har den absolut lägsta driftskostnaden. Alla varianter går dessutom att finna begagnade vilket gynnar marknadspriserna.

Trots det domineras bilförsäljningen av fossila bensin- och dieselfordon. En bidragande orsak till detta, är okunskapen kring fordon med förnybara alternativ. Därför tog deltagarna i Fossilfritt 2030 saken i egna händer och märkte upp sina bilar. På så sätt urskiljs fordonen som annars ser likadana ut som sina fossila motsvarigheter.

– Tack vare de dekaler som BioDriv Öst tagit fram visar vi att det fungerar utmärkt att köra förnybart, säger Camilla Wester, miljöstrateg på Enköpings kommun som ingår i samverkansprojektet.


Stor klimatnytta för pengarna 
Nyttan med att sätta dekaler på ett fordon är i grunden att inspirera andra att ta klivet till förnybart även om man får mycket annat på köpet. Generella överslagsberäkningar som gjorts av BioDriv Öst visar att varje stripat fordon kan innebära en klimatnytta motsvarande cirka 300 kg CO2 per år. De bilar som har stripats inom projektet har därmed gett en klimatnytta motsvarande över 300 000 kg CO2 per år. I relation till kostnaden för dekalerna så är det en stor klimatnytta för pengarna.


Stripningsförslaget har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Västmanland, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, BioDriv Öst samt 17 kommuner och regioner i Västmanland, Södermanland och Uppsala län. Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet är samverkansparter i projektet. Källa: Biogas Öst

 


Skriv utFörnybar el per timme – unik lösning från Vattenfall och Microsoft

Andreas Regnell, Strategichef på Vattenfall.

Vattenfall och Microsoft har tillsammans utvecklat en unik lösning, 24/7-matchning, som ger kunderna en ny nivå av transparens gällande sin energianvändning. I stället...

Läs mer
Enerbrokers

Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Vansbro

Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör Bioenergigruppen, köper fjärrvärmen i Vansbro av Vansbro kommun.

Nu står det klart att Solör Bioenergi Västerdala, en del av Solör...

Läs mer
Idcon
Från vänster Cecilia Hedqvist, Gasnätet Stockholm, Sofia Rundström, Centrumchef på Westfield Mall of Scandinavia, Pehr Granfalk (M), Ordförande kommunstyrelsen Solna stad, Mette Kahlin McVeigh, Tankesmedjan Fores, Renée Josefsson, Stockholm Gas.

Westfield Mall of Scandinavia väljer biogas och gasnätet byggs ut i Solna

Nu är första spadtaget för en utbyggnation av gasnätet taget. Expansionen sker...

Läs mer

Solör Bioenergi förlänger samarbete i Småland med lokal leverantör av briketter

Anders Fellesson (VD och Ägare Fellessons), Tommy Thoresson (Anläggningsansvarig Solör Region Syd), Johnny Lindqvist (Affärschef Timber products), Nils Svensson (Regionchef Solör Bioenergi Region Småland).

Solör Bioenergi har nu förlängt ett mångårigt samarbete med Fellessons...

Läs mer
Regionråd Nils-Olof Lindfors, vd Pontus Sjöberg, Swerim och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

Ny vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och...

Läs mer

Midroc Automation bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista


I den nya sorteringsanläggningen ska hushållens egen sortering kompletteras med en...

Läs mer


Lösningar på plats när nytt fjärrvärmeverk byggdes

Solör Bioenergi skulle ersätta sina två mindre fjärrvärmeanlä...

Läs mer


Dags att nominera till Biogasutmärkelsen 2019

Nu är det dags att nominera en person eller en organisation som har gjort betydande insatser...

Läs mer

Ragn-Sells och C-Green samarbetar kring återvinning av avloppsslam

Ragn-Sells Treatment & Detox AB (priv) och C-Green Technology AB (priv) har i juni 2019 tecknat...

Läs mer

Linde energi visar vägen mot ett fossilfritt Bergslagen

Linde energi leasar numera en egen biodieseltank.

I dagsläget finns ingen möjlighet att tanka fossilfri biodiesel i Lindesberg. Dä...

Läs mer

Solør Bioenergi Varme AS har förvärvat Odal Biovärme AS


Det står nu klart att Solør Bioenergi Varme AS i Norge, som är en del av Solö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se