Instagram

Facebook

Stort samarbetsprojekt siktar på att göra Sverige fossilfritt till 2030


2019-09-06

Bild: Patrik Annerborn

Sverige blir fossilfritt 2030! Åtminstone om projektdeltagarna inom samverkansprojektet Fossilfritt 2030 får bestämma.
– Det är bråttom i klimatfrågan så för att skynda på utvecklingen har vi inom projektet stripat 1 200 fordon för el, biogas, etanol och biodiesel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.


För att gynna omställningen av en fossilfri transportsektor har nio kommuner och regioner i Uppsala, Västmanland och Södermanland tagit krafttag och synliggjort fordon som drivs av förnybara alternativ.

– Vi vill inspirera allmänheten att ställa om! Det är härligt att det finns så gott om fordon med låg klimatpåverkan att välja på – nu även i den lägre prisklassen, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.

Vill råda bot på okunskap 
Det finns en mängd fordon som drivs av förnybara alternativ samtidigt som infrastrukturen för tankning och laddning av förnybart är god. Idag är en gasbil lika billig som en dieselbil och en elbil har den absolut lägsta driftskostnaden. Alla varianter går dessutom att finna begagnade vilket gynnar marknadspriserna.

Trots det domineras bilförsäljningen av fossila bensin- och dieselfordon. En bidragande orsak till detta, är okunskapen kring fordon med förnybara alternativ. Därför tog deltagarna i Fossilfritt 2030 saken i egna händer och märkte upp sina bilar. På så sätt urskiljs fordonen som annars ser likadana ut som sina fossila motsvarigheter.

– Tack vare de dekaler som BioDriv Öst tagit fram visar vi att det fungerar utmärkt att köra förnybart, säger Camilla Wester, miljöstrateg på Enköpings kommun som ingår i samverkansprojektet.


Stor klimatnytta för pengarna 
Nyttan med att sätta dekaler på ett fordon är i grunden att inspirera andra att ta klivet till förnybart även om man får mycket annat på köpet. Generella överslagsberäkningar som gjorts av BioDriv Öst visar att varje stripat fordon kan innebära en klimatnytta motsvarande cirka 300 kg CO2 per år. De bilar som har stripats inom projektet har därmed gett en klimatnytta motsvarande över 300 000 kg CO2 per år. I relation till kostnaden för dekalerna så är det en stor klimatnytta för pengarna.


Stripningsförslaget har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Länsstyrelsen Västmanland, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Uppsala, BioDriv Öst samt 17 kommuner och regioner i Västmanland, Södermanland och Uppsala län. Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet är samverkansparter i projektet. Källa: Biogas Öst

 


Skriv utBrännare.
Brännare.

Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk gett lyckade resultat. Världens första fossilfria järnmalmspellets är...

Läs mer
Enerbrokers
Marlene Bergström, platschef Setra Malå.

Nytt verksamhetstillstånd för Setra Malå

Träindustriföretaget Setra planerar att söka nytt verksamhetstillstånd fö...

Läs mer
Idcon
Flis är ett av de fasta biobränslen som handlas på Baltpools handelsplats och som nu siktar på att öppna i Sverige.

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har...

Läs mer
Jean Claude Nzayisenga, Insitutionen för fysiologsik botanik, tillsammans med sin handledare professor Anita Sellstedt.

Mikroalger har hög potential för biodieselproduktion och avloppsrening

Förutom att validera en metod för att snabbt analysera lipid-, kolhydrat- och...

Läs mer
OrangeGas etablerar sig i Sverige och har indikerat Helsingborg som tänkbar ort för huvudkontor. Företaget driver cirka 130 tankstationer i norra Europa och har två stationer under byggnation på Öland.

Öresundskraft avyttrar fordonsgasen till OrangeGas

Öresundskraft har tecknat avtal om försäljning av sina fem tankställen för...

Läs mer


Arlas nya biogasdrivna lastbilar sluter kretsloppet i biogasrevolutionen

Arla tar nästa steg i det de kallar för biogasrevolutionen med fyra nya biogasdrivna...

Läs mer


Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala...

Läs mer
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat...

Läs mer


Så ska Trafikverket omvandla vägkanter till biogas

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant över hela landet för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se