Instagram

Facebook

Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi


2017-10-06

Bild:Biogas Öst

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg.

– Om vi inte ens kan värdera en så välkänd och beprövad produkt som biogasen i ett större perspektiv, hur ska vi då kunna ställa om till en cirkulär ekonomi med många nya kretsloppsprodukter? Därför behöver vi ta fram nycklarna för att kunna inkludera biogasens hela samhällsekonomiska värde i olika beslutsprocesser, understryker Beatrice Torgnyson Klemme, VD för Biogas Öst.

Biogas Öst har samordnat arbetet med den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi”. Sveriges biogassystem tillhör världens mest utvecklade och biogasen bidrar redan till hälften av Sveriges nationella miljömål. Dessutom spelar den en viktig roll i samtliga FN:s globala hållbarhetsmål. Att biogasen skapar förutsättningar för hållbar avfallshantering och livsmedelsproduktion, och samtidigt stärker den lokala energi- och drivmedelsproduktionen, är ingen nyhet. Men den avgörande utmaningen är nu att omsätta det i arbetstillfällen och ekonomi.

Den strategiska innovationsagendan presenteras i samband med konferensen "Biogas för framtiden - Regional utveckling och cirkulär ekonomi idag och imorgon" den 6 oktober i Göteborg. Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen genom Biogas Väst, som är en regional plattform för samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, ser agendan som helt avgörande i en målmedveten nationell satsning på biogasproduktion, vilket också stärker den svenska industrins konkurrenskraft på en global marknad.

– Vi måste förvalta vårt försprång inom området så vi kan förverkliga potentialen i den lokala biogasen. Det är bra för klimatet, kretsloppet, jobben och Sveriges möjligheter att exportera kunskap och teknik, säger Kristina Jonäng.

Även Mats Eklund, professor vid Linköpings Universitet och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center välkomnar agendan.

– Att kunna förstå och värdera samhällseffekter av biogaslösningar är helt avgörande för områdets framtid. De många olika nyttor och värden som skapas genom biogaslösningar måste ingå i de underlag som olika beslutsfattare ställs inför. På detta sätt kan vi motverka problembyten utan istället stärka de mest hållbara alternativen, säger han.
Källa: Biogas Öst


Skriv utKlimatnätverk kräver EU-mål för biodrivmedel från 2021

Inför bindande EU-mål för de mest klimateffektiva drivmedlen redan från 2021. Det kräver koalitionen Leaders of Sustainable Biofuels (LSB) där det svenska kemi- och...

Läs mer
Enerbrokers

SCA går med i Fossilfritt Sverige – nu står 300 aktörer bakom initiativet

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Skogsbolaget SCA går nu med i Fossilfritt Sverige. De blir därmed den 300:e...

Läs mer

Nobina vinner upphandling i Finland för närmare 570 miljoner

Nobina får förnyat förtroende av Helsingforsregionens trafik, HRT att utveckla och...

Läs mer


North Sweden Cleantech:Hotet mot hållbar energi

Europaparlamentets miljöutskott vill kraftigt reducera antalet biodrivmedel som får...

Läs mer
Karin Svensson Smith (mp), ordf. i trafikutskottet delar ut årets Biogasutmärkelse till Magnus Persson, teknisk & ekonomisk miljörådgivare på Swedavia.

Swedavia vinnare av årets Biogasutmärkelse 2017

Swedavia har utsetts till vinnare av årets biogasutmärkelse för ett framgå...

Läs mer
<span id=\

Premiär för bioflygbränsle på Malmö Airport

Under onsdagen tankades för första gången flygplan på Malmö Airport med...

Läs mer


Cirkulär ekonomi blir verklighet - Gasum tilldelas investeringsbidrag för biogasproduktion från industriellt avloppsvatten

Energiproducenten Gasum utvärderar möjligheterna att producera biogas i stor skala...

Läs mer


Tekniska verken får 30 miljoner kronor till produktion av flytande biogas

Naturvårdsverket ger totalt 33 miljoner kronor i stöd till nya miljöprojekt i Ö...

Läs mer

Nya investeringar i Uppsalas biogasanläggning möjliggörs med hjälp av klimatinvesteringsstöd

Uppsala Vatten har beviljats klimatinvesteringsstöd från Naturvårdverket för...

Läs mer

Utsläppen från Sveriges inrikesflyg kan minska med 80 procent

Inrikesflyget i Sverige släppte förra året ut 544 400 ton koldioxid, enligt nya...

Läs mer


Högaktuell EU-fråga om svenska biodrivmedel diskuteras med bransch och politik den 5 december i Stockholm

Tidigare i veckan röstade EU-parlamentets industriutskott igenom en kompromiss kring nya...

Läs mer

Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se