Instagram

Facebook

Utökad forskning kring Bio-CCS med stöd från Energimyndigheten


2020-11-03

Fabian Levihn, chef för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi, i bio-CCS-anläggningen.
Bild: Stockholm Exergi
Fabian Levihn, chef för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi, i bio-CCS-anläggningen.

I Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket testas och utvärderas teknik för att avskilja koldioxid från biomassaförbränning. Den befintliga anläggningen för bio-CCS kommer att byggas ut för att öka energieffektiviteten samt för att kunna forska på fler driftalternativ. Nu har projektet beviljats stöd av Energimyndigheten.

Stockholm Exergi har sedan 2019 utfört tester för infångning av koldioxid från det biobaserade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Infångningen sker genom bio-CCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage. Den teknik som används kallas HPC, Hot Potassium Carbonate, och bygger på att man tillsätter kaliumkarbonat till rökgaserna under ökat tryck och värme. Forskningen visar så här långt goda resultat och anläggningen ska därför byggas ut för att möjliggöra fler tester.

– Det här är ett viktigt steg mot att uppföra en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid och därmed uppnå negativa utsläpp. Vi kommer att påbörja utbyggnaden av forskningsanläggningen så snart som möjligt och bland annat tillföra möjligheten att simulera rökgaser från andra anläggningar, alltifrån avfallsbaserade kraftvärmeverk till pappersbruk, berättar Dr. Fabian Levihn, chef för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH.

Tekniken har använts sedan mitten av 1900-talet och redan tidigare har Stockholm Exergi verifierat att den kan användas på kraftvärmeverk. Nu ska Stockholm Exergi exempelvis forska på driftförhållanden som minimerar både energiåtgång och driftkostnader, samt fortsätta bygga kunskap för att kunna driftsätta fullskalig bio-CCS. Andra mål med projektet är att förstå hur olika additiv (tillsatser) påverkar energiflöden och infångningsgrad, samt att verifiera optimerade driftsvillkor för hög infångningsgrad. Man ska även testa anläggningens teknik, kallad HPC, på syntetiserade rökgaser som simulerar förhållanden i andra anläggningstyper än biokraftvärmeverk.

– Det finns ett stort intresse för den teknikutveckling som vi driver i vår forskningsanläggning. Chalmers, KTH och Mälardalens högskola har redan signalerat att de vill ta del av resultaten från vår utökade forskning. Vi kommer också att sprida resultaten inom energibranschen, där vi ser att koldioxidinfångning kan göra stor nytta, säger Levihn.

Så här ska forskningsanläggningen byggas ut/om

  • Förlängning av absorptionskolonn och desorptionskolonn från ca 1 meter till mellan 15 och 30 meter
  • Bättre isolering av anläggningen för att undvika sänkning av verkningsgrad
  • Förbättrade möjligheter till provtagning och mätning i absorptionskolonnen
  • Snabbare analys av uttagna prover genom automatiserad utrustning vilket ger möjlighet att köra fler tester under kortare tid.
  • Återcirkulering av rökgaser för att kunna variera koldioxidhalten i ingående rökgaser och   simulera varierande rökgassammansättning.
  • pH-mätning för att bättre förstå hur reaktionshastigheten mellan koldioxid och kaliumkarbonat/borsyra påverkas av pH.
  • Ett antal förbättringar för att öka möjligheterna att mäta, styra och kontrollera processen.


Beviljat stöd inom ramen för Industriklivet
Stockholm Exergi har som mål att vara klimatpositiva 2025, och kunna göra Stockholm till världens första klimatpositiva huvudstad. För att nå målet är bio-CCS en viktig pusselbit. För att ta nästa steg har Stockholm Exergi ansökt om ekonomiskt stöd för att genomföra projektet med utvidgade tester i bio-CCS-forskningsanläggningen i Värtan.

Energimyndigheten bedömer att projektet är ett viktigt steg mot att uppföra en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid och därmed uppnå negativa utsläpp. Den sammanlagt beviljade stödnivån för forskningsanläggningen för bio-CCS i Värtan uppgår till 31 procent. Projektet genomförs inom ramen för Industriklivet. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp.Källa: Stockholm Exergi


Skriv ut

Nu rullar Göteborgs bussar på biogas från E.ON

Över 100 av Västtrafiks bussar i Göteborgsområdet, som körs på uppdrag av trafikoperatören Transdev, drivs nu av biogas från E.ON. På lucia var det...

Läs mer
Enerbrokers
Den första leveransen av biobränsle till Ängelholm Helsingborg Airport som möjliggjorts av Fly Green Fund.

Fly Green Fund levererar drygt 15 ton bioflygbränsle till Ängelholm Helsingborg Airport

Torsdagens bränsleleverans till Ängelholm Helsingborg Airport kanske ser ut som vilken...

Läs mer
Idcon

Ny biogasmack i Norrköping


Den 8 december öppnade Svensk Biogas en ny tankstation för komprimerad biogas (CBG) i...

Läs mer
De nya bussarna är byggda på en ny chassigeneration som, tillsammans med nya materialval i karossen, ger en stor viktbesparing jämfört med tidigare.

GUB ökar antalet hybridbussar

Under december utökar Gamla Uppsala Buss (GUB) som utför stadsbusstrafiken i Uppsala...

Läs mer
Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Kemi (bilden är en illustration).

Metsä Fibre och Linde har tecknat ett preliminärt avtal om syrgasförsörjning på plats

Metsä Fibre, en av de ledande bioprodukt- och energiproducenterna globalt och del av Metsä...

Läs mer
Håkan Schmidt, GKN visar RM12-motorn för fr v Håkan Johansson, Försvarsmaktens Hållbarhetssektion, Ingela Bolin Holmberg, FMV, Torbjörn Hillerström, och Fredrik Lundgren med ett biobränsleprov i handen, båda GKN.

Framgångsrikt prov med biobränsle i RM12 Gripen

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk...

Läs mer
Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet, delade ut priset under den digitala konferensen BioDriv Tinget den 1 december.

Toyota Material Handling tilldelas Biogasutmärkelsen 2020

Vinnaren av Biogasutmärkelsen 2020 är Toyota Material Handling. Detta tillkännagavs...

Läs mer

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel enligt storbanken

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle...

Läs mer
Fjärrvärmecentral på industriområdet Björnmossen.

Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme

Från och med 1 november är Västerbergslagens Energi AB:s (VB Energi) fjä...

Läs mer


Neste förvärvar Bunges produktionsanläggning i Rotterdam

Neste har träffat avtal om att förvärva holländska Bunge Loders Croklaans...

Läs mer

Produktion av biodrivmedel ska främjas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se