Instagram

Facebook

Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace


2018-04-20

<span id=\
Bild: Wärtsilä
Viking Grace

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord på passagerarfartyget Viking Grace. Underhållsavtalet av Wärtsilä LNGPac-systemet är det första i sitt slag. LNGPac-systemet är ett bränslehanteringssystem för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Viking Grace är det första passagerarfartyget som använder LNG som bränsle. Avtalet omfattar även Condition Based Maintenance (CBM) och onlinesupport för Wärtsilä LNGPac-systemet. Därtill förlänger Wärtsilä och Viking Line det befintliga underhållsavtalet för Viking Grace med fem år.

Underhållsavtalet, som undertecknades i slutet av 2017, innehåller dynamisk planering av Viking Graces underhållsintervaller för att kunna anpassa fartygägarens affärsverksamhet och på så vis förbättra förutsägbarheten av långtidskostnader. Det höjer även prestandan och optimerar fartygets drifttid, vilket gynnar både ägarna och passagerarna.

Ett nytt inslag i underhållsavtalet gällande LNGPac är Wärtsiläs Condition Based Maintenance, som samlar information om genomsnittligt gasflöde, värmeväxlarnas temperaturer, energianvändning och LNG-pumparnas tryck. Informationen underlättar planering och schemaläggning av underhållsprocedurerna på LNGPac-systemet. Informationen förbättrar även kostnadsplaneringen och drifttiden.

Wärtsilä LNGPac är ett gasbränslehanteringssystem för LNG-drivna fartyg. Systemet ombord på Viking Grace omfattar bunkring av flytande naturgas, två förvaringstankar och hanteringsutrustning med relaterade säkerhets- och automationssystem utvecklade av Wärtsilä.

– Miljöintressena står högt på Viking Lines dagordning, tillsammans med behovet av att optimera vår operativa effektivitet, säger Ulf Hagström, senior vice ordförande för Marine Operations och NB på Viking Line Abp.
– Wärtsilä är en föregångare i flerbränsle- och andra miljövänliga teknologier och har vid upprepade tillfällen visat sin spetskompetens i tekniskt stöd och tjänster för Viking Line och Viking Grace. Genom detta avtal kommer vi att kunna använda den fulla potentialen av Wärtsiläs kännedom och sakkunskap.

Förutom Wärtsilä LNGPac har Wärtsilä levererat för Viking Grace fyra Wärtsilä 50DF-huvudmotorer som drivs av LNG, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem för axellinjen. Wärtsilä har ansvarat för Viking Graces underhåll sedan fartyget togs i bruk år 2013. I februari 2018 avtalade Wärtsilä och Viking Line om att förlänga underhållsavtalet av Viking Grace, som täcker både CBM och onlinesupport, i fem år till.

Viking Grace har kapacitet för 2 800 passagerare och trafikerar mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige över Östersjön.Källa: Wärtsilä


Skriv ut

Söderenergi ger Green Cargo fortsatt förtroende

Green Cargo har haft avtal med Söderenergi sedan 2009 och får nu förtroende att hantera Söderenergis transporter av biobränsle från bränsleleverantörer ö...

Läs mer
Enerbrokers
<span class=\

Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det...

Läs mer
Idcon
I höst samlar Sysavs återvinningscentraler in fallfrukt.

Lämna fallfrukt på återvinningscentralen

Mellan den 20 augusti till 21 oktober kan besökare lämna fallfrukt på Sysavs å...

Läs mer
<span id=\

Stora Enso investerar i byggande av ett kompetenscenter och att diversifiera råmaterialet för biokompositer

För att möta en ökande efterfrågan ska Stora Enso bredda sin rå...

Läs mer


9 av 10 riksdagskandidater vill värma bostäder med svensk skog

– Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen....

Läs mer

EU-satsning på biobränsle drar igång i Örnsköldsvik


I går samlades representanter från elva europeiska företag och universitet i Ö...

Läs mer


Ny analys av läget för biodrivmedel i Sverige och EU

En ökad användning av biodrivmedel är en viktig förutsättning för att...

Läs mer

Anna Lövsén blir ny vd för Svensk Biogas

Anna Lövsén tillträder som ny vd för Svensk Biogas efter sommaren.

Efter drygt fem år som vd för Svensk Biogas i Linköping AB, avslutar ...

Läs mer
Petter Holland, vd Preem, och Hannele Arvonen, vd Setra Group, inleder ett samarbete för att skapa Europas första produktionsanäggning av pyrolysolja i sitt slag i Gävle.

Preem och Setra samarbetar kring förnybara drivmedel

Preem och träindustriföretaget Setra utreder förutsättningar för att...

Läs mer
Jesper Olsson, doktor i energiteknik vid MDH, forskar om mikroalger och hur de kan användas för att rena vatten och producera biogas.

Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

En forskare vid MDH har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den...

Läs mer
Miljöminister Karolina Skogs anförande under riksdagsdebatten om klimatpolitik den 20 juni 2018.

Riksdagen har röstat ja till miljödeklaration av drivmedel

Den 20 juni röstade riksdagen ja till regeringens proposition som öppnar dörren...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se