Instagram

Facebook

Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace


2018-04-20

<span id=\
Bild: Wärtsilä
Viking Grace

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord på passagerarfartyget Viking Grace. Underhållsavtalet av Wärtsilä LNGPac-systemet är det första i sitt slag. LNGPac-systemet är ett bränslehanteringssystem för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Viking Grace är det första passagerarfartyget som använder LNG som bränsle. Avtalet omfattar även Condition Based Maintenance (CBM) och onlinesupport för Wärtsilä LNGPac-systemet. Därtill förlänger Wärtsilä och Viking Line det befintliga underhållsavtalet för Viking Grace med fem år.

Underhållsavtalet, som undertecknades i slutet av 2017, innehåller dynamisk planering av Viking Graces underhållsintervaller för att kunna anpassa fartygägarens affärsverksamhet och på så vis förbättra förutsägbarheten av långtidskostnader. Det höjer även prestandan och optimerar fartygets drifttid, vilket gynnar både ägarna och passagerarna.

Ett nytt inslag i underhållsavtalet gällande LNGPac är Wärtsiläs Condition Based Maintenance, som samlar information om genomsnittligt gasflöde, värmeväxlarnas temperaturer, energianvändning och LNG-pumparnas tryck. Informationen underlättar planering och schemaläggning av underhållsprocedurerna på LNGPac-systemet. Informationen förbättrar även kostnadsplaneringen och drifttiden.

Wärtsilä LNGPac är ett gasbränslehanteringssystem för LNG-drivna fartyg. Systemet ombord på Viking Grace omfattar bunkring av flytande naturgas, två förvaringstankar och hanteringsutrustning med relaterade säkerhets- och automationssystem utvecklade av Wärtsilä.

– Miljöintressena står högt på Viking Lines dagordning, tillsammans med behovet av att optimera vår operativa effektivitet, säger Ulf Hagström, senior vice ordförande för Marine Operations och NB på Viking Line Abp.
– Wärtsilä är en föregångare i flerbränsle- och andra miljövänliga teknologier och har vid upprepade tillfällen visat sin spetskompetens i tekniskt stöd och tjänster för Viking Line och Viking Grace. Genom detta avtal kommer vi att kunna använda den fulla potentialen av Wärtsiläs kännedom och sakkunskap.

Förutom Wärtsilä LNGPac har Wärtsilä levererat för Viking Grace fyra Wärtsilä 50DF-huvudmotorer som drivs av LNG, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem för axellinjen. Wärtsilä har ansvarat för Viking Graces underhåll sedan fartyget togs i bruk år 2013. I februari 2018 avtalade Wärtsilä och Viking Line om att förlänga underhållsavtalet av Viking Grace, som täcker både CBM och onlinesupport, i fem år till.

Viking Grace har kapacitet för 2 800 passagerare och trafikerar mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige över Östersjön.Källa: Wärtsilä


Skriv utSkånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljö...

Läs mer
Enerbrokers
Renhållningsbolaget Urbasers 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic kommer att servas av Upplands Motor i den nya fullserviceanläggningen i Länna i södra Stor-Stockholm.

Upplands Motor servar 50 nya biogasdrivna lastbilar för sophämtning i Stockholm

Renhållningsbolaget Urbaser har köpt 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar...

Läs mer
Idcon

Rekord för insamling av fallfrukt i Uppsala

Under 2018 samlades 756 ton fallfrukt in i Uppsala. Det är rekord och kan jämföras...

Läs mer
Exempel på korridorer för schablonartad korridorgallring; två korridorer á 2 × 10 m2 utlagda i ett tätt björkbestånd. Vid korridorgallring avverkas träden som står i korridorerna, medan träden utanför korridorerna lämnas att växa vidare.

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta...

Läs mer


RISE-projektet:

”Oljan från uttjänta däck som drivmedel – på god väg mot lönsamhet”

Den pyrolysolja som Enviro utvinner från uttjänta däck kan användas som...

Läs mer
Skellefteå Kraft samlar in julgranar och använder dem för att producera värme.

Tionde året som Skelleftebornas julgranar värmer bygden

För tionde året i rad pågår insamlingen av uttjänta julgranar ...

Läs mer
Närbild på ett flygplan som tankas.

Biobränsle tankas på fem av Swedavias flygplatser

Från och med den 19 december och under några dagar framåt tankas bioflygbrä...

Läs mer
Elin Hernebrant och Ryan Robinson, ingenjörer på Höganäs.

Forskare vid Luleå tekniska universitet hjälper Höganäs AB att bli fossilfria

Energimyndigheten har beviljat ett fyraårigt forskningsprojekt på mer än 5...

Läs mer


Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade...

Läs mer
På bilden är teamet bakom Ventus Robur, från vänster: Maximilian Schultz, Sophy Jonasson, Alexandra Esguerra & Karl Lindell.

Entreprenörerna som vill att ren energi ska vara ett självklart alternativ för alla

Energin i Sverige står idag för cirka 10-20 procent av landets vä...

Läs mer


Gasum befäster sin ställning som ledande LNG-leverantör i Norden

Företaget inom flytande gas (LNG) Skangas byter namn till Gasum. Namnbytet kommer att stä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se