Instagram

Facebook

Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace


2018-04-20

<span id=\
Bild: Wärtsilä
Viking Grace

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord på passagerarfartyget Viking Grace. Underhållsavtalet av Wärtsilä LNGPac-systemet är det första i sitt slag. LNGPac-systemet är ett bränslehanteringssystem för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Viking Grace är det första passagerarfartyget som använder LNG som bränsle. Avtalet omfattar även Condition Based Maintenance (CBM) och onlinesupport för Wärtsilä LNGPac-systemet. Därtill förlänger Wärtsilä och Viking Line det befintliga underhållsavtalet för Viking Grace med fem år.

Underhållsavtalet, som undertecknades i slutet av 2017, innehåller dynamisk planering av Viking Graces underhållsintervaller för att kunna anpassa fartygägarens affärsverksamhet och på så vis förbättra förutsägbarheten av långtidskostnader. Det höjer även prestandan och optimerar fartygets drifttid, vilket gynnar både ägarna och passagerarna.

Ett nytt inslag i underhållsavtalet gällande LNGPac är Wärtsiläs Condition Based Maintenance, som samlar information om genomsnittligt gasflöde, värmeväxlarnas temperaturer, energianvändning och LNG-pumparnas tryck. Informationen underlättar planering och schemaläggning av underhållsprocedurerna på LNGPac-systemet. Informationen förbättrar även kostnadsplaneringen och drifttiden.

Wärtsilä LNGPac är ett gasbränslehanteringssystem för LNG-drivna fartyg. Systemet ombord på Viking Grace omfattar bunkring av flytande naturgas, två förvaringstankar och hanteringsutrustning med relaterade säkerhets- och automationssystem utvecklade av Wärtsilä.

– Miljöintressena står högt på Viking Lines dagordning, tillsammans med behovet av att optimera vår operativa effektivitet, säger Ulf Hagström, senior vice ordförande för Marine Operations och NB på Viking Line Abp.
– Wärtsilä är en föregångare i flerbränsle- och andra miljövänliga teknologier och har vid upprepade tillfällen visat sin spetskompetens i tekniskt stöd och tjänster för Viking Line och Viking Grace. Genom detta avtal kommer vi att kunna använda den fulla potentialen av Wärtsiläs kännedom och sakkunskap.

Förutom Wärtsilä LNGPac har Wärtsilä levererat för Viking Grace fyra Wärtsilä 50DF-huvudmotorer som drivs av LNG, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem för axellinjen. Wärtsilä har ansvarat för Viking Graces underhåll sedan fartyget togs i bruk år 2013. I februari 2018 avtalade Wärtsilä och Viking Line om att förlänga underhållsavtalet av Viking Grace, som täcker både CBM och onlinesupport, i fem år till.

Viking Grace har kapacitet för 2 800 passagerare och trafikerar mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige över Östersjön.Källa: Wärtsilä


Skriv ut

Gasum stärker sin position som nordisk ledande LNG-leverantör

Energibolaget Gasum ökar sin ägarandel i Skangas till 100 procent. Förvärvet ingår i Gasums strategi, vars kärna är att utveckla den nordiska gasmarknaden och...

Läs mer
Enerbrokers
Det är bra att många villaägare valt att värma sitt hus med restprodukter från skogen, tycker Scandbios vd Peter Granborn.

Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är...

Läs mer
Idcon


Stora Enso och Gasum ingår samarbete om att göra förnybar energi av spillvatten

Stora Enso och energibolaget Gasum har undertecknat ett avtal om byggandet av en biogasanlä...

Läs mer
Kretsloppet sluts genom att organiskt avfall från Orkla och befolkning i Eslövsområdet kommer in till avloppsreningsverket, rötas till rågas som förädlas till biogas av E.ON och därefter levereras till kunderna.

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten och organiskt avfall till biogas i E.ONs nya...

Läs mer

Ny märkning av drivmedel införs i EU i oktober

Under oktober 2018 införs en ny märkning för drivmedel och för nya fordon i...

Läs mer


Ripasso Energy tecknar avsiktsförklaring med Glencore

Ripasso Energy AB tecknar avsiktsförklaring med Glencore om installation av minst 44 och...

Läs mer


Gasum har beviljats investeringsstöd av Klimatklivet för etablering av gastankstationer för tung trafik

Den nordiska infrastrukturen och marknaden för naturgas och biogas spelar en viktig roll...

Läs mer

Fortsatt nedgång i konsumtionen av biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel under perioden januari – juli 2018 sjönk i jä...

Läs mer
Metsä Tissue kommer i framtiden avända flytande naturgas i torkningsprocessen för papperet produktionsprocesserna på mjukpappersfabriken i Mänttä och på så sätt minska bolagets koldioxidutsläpp.

Gasum dotterbolag Skangas och Metsä Tissue har ingått ett avtal om leverans av flytande naturgas (LNG)  på mjukpappersfabriken i Mänttä

LNG-bolaget Skangas Oy och Metsä Tissue Oyj har ingått ett avtal om leverans av flytande...

Läs mer
&Ouml;resundskraft använder sedan hösten 2018 biobränsle av typen RME vid start, stopp och stödeldning i Filbornaverket i Helsingborg. Det sänker utsläppen jämfört med fossil olja.

Rapsolja sänker utsläppen från Filbornaverket

Genom att start- och stödelda med biobränslet RME, rapsmetylester, istället för...

Läs mer
Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i Vårgårda &Aring;ngfabrik.

Solör Bioenergi fortsätter expandera i Vårgårda

Nu står det klart att Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energis andel i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se