Instagram

Facebook

Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace


2018-04-20

<span id=\
Bild: Wärtsilä
Viking Grace

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord på passagerarfartyget Viking Grace. Underhållsavtalet av Wärtsilä LNGPac-systemet är det första i sitt slag. LNGPac-systemet är ett bränslehanteringssystem för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Viking Grace är det första passagerarfartyget som använder LNG som bränsle. Avtalet omfattar även Condition Based Maintenance (CBM) och onlinesupport för Wärtsilä LNGPac-systemet. Därtill förlänger Wärtsilä och Viking Line det befintliga underhållsavtalet för Viking Grace med fem år.

Underhållsavtalet, som undertecknades i slutet av 2017, innehåller dynamisk planering av Viking Graces underhållsintervaller för att kunna anpassa fartygägarens affärsverksamhet och på så vis förbättra förutsägbarheten av långtidskostnader. Det höjer även prestandan och optimerar fartygets drifttid, vilket gynnar både ägarna och passagerarna.

Ett nytt inslag i underhållsavtalet gällande LNGPac är Wärtsiläs Condition Based Maintenance, som samlar information om genomsnittligt gasflöde, värmeväxlarnas temperaturer, energianvändning och LNG-pumparnas tryck. Informationen underlättar planering och schemaläggning av underhållsprocedurerna på LNGPac-systemet. Informationen förbättrar även kostnadsplaneringen och drifttiden.

Wärtsilä LNGPac är ett gasbränslehanteringssystem för LNG-drivna fartyg. Systemet ombord på Viking Grace omfattar bunkring av flytande naturgas, två förvaringstankar och hanteringsutrustning med relaterade säkerhets- och automationssystem utvecklade av Wärtsilä.

– Miljöintressena står högt på Viking Lines dagordning, tillsammans med behovet av att optimera vår operativa effektivitet, säger Ulf Hagström, senior vice ordförande för Marine Operations och NB på Viking Line Abp.
– Wärtsilä är en föregångare i flerbränsle- och andra miljövänliga teknologier och har vid upprepade tillfällen visat sin spetskompetens i tekniskt stöd och tjänster för Viking Line och Viking Grace. Genom detta avtal kommer vi att kunna använda den fulla potentialen av Wärtsiläs kännedom och sakkunskap.

Förutom Wärtsilä LNGPac har Wärtsilä levererat för Viking Grace fyra Wärtsilä 50DF-huvudmotorer som drivs av LNG, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem för axellinjen. Wärtsilä har ansvarat för Viking Graces underhåll sedan fartyget togs i bruk år 2013. I februari 2018 avtalade Wärtsilä och Viking Line om att förlänga underhållsavtalet av Viking Grace, som täcker både CBM och onlinesupport, i fem år till.

Viking Grace har kapacitet för 2 800 passagerare och trafikerar mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige över Östersjön.Källa: Wärtsilä


Skriv utSEKAB:s teknik i fokus när EU mångmiljonsatsar på bioflygbränsle

EU satsar 13,9 miljoner euro på att ta fram storskalig produktion av bioflygbränsle och biobensin. Målet är att projektet ska resultera i en mängd bioraffinaderier ö...

Läs mer
Enerbrokers


Sustainable Transport Forum 2018:

Ledare från hela världen samlas för att diskutera omställningen till ett fossilfritt transportsystem

Den 22 maj står Scania värd för Sustainable Transport Forum 2018 utanför...

Läs mer
Idcon
<span class=\

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första...

Läs mer


Alltmer grön el och värme från skogen

Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än...

Läs mer
<span class=\

Södra i unikt samarbete
kring grönare flyg

Södra har tecknat en avsiktsförklaring med KLM om att genomföra en gemensam fö...

Läs mer
Cyklar i Malmö, som blev &Aring;rets Klimatstad 2011.

Invånare vill att städer investerar mer i fossilfritt

Nio av tio invånare uppger att det är viktigt att deras städer är hå...

Läs mer
<span class=\

Hon leder bygget av ny fabrik

Ulrika Hagman har tillträtt som projektledare för expansionen av SunPine.
 Hennes...

Läs mer


Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols...

Läs mer
Utöver gödsel föreslås att även biogasproduktion från rötning av substrat som matavfall och avloppsslam, samt restprodukter från jord- och skogsbruk, omfattas av det utvidgade stödet på 270 miljoner kronor för 2018. På bilden är Sveriges största rötningsanläggning för biogas,Jordberga biogasanläggning.Sveriges största rötningsanläggning för biogas.

Stöd till biogasproduktion utvidgas med 270 miljoner kronor

Regeringen aviserar i vårändringsbudgeten att stödet till biogasproduktion utvidgas...

Läs mer
<span class=\

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Cortus Energy AB har fått en order från det globala energibolaget Engie SA om fö...

Läs mer

OX2 bygger ny förbehandlingsanläggning för biogas i Helsingborg

Fredrik Olrog, vd OX2 Bio.

OX2 investerar i en ny förbehandlingsanläggning för biogasproduktion i Helsingborg...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se