Instagram

Facebook

AI-teknik höjer kvaliteten på Stockholm Exergis produktion


2019-10-15

Från vänster Jari Salminen, chef för digitala lösningar på Maintpartner och Jörgen Espeling, tillförordnad chef för produktion och distribution på Stockholm Exergi.
Bild: Anna Westberg/Stockholm Exergi
Från vänster Jari Salminen, chef för digitala lösningar på Maintpartner och Jörgen Espeling, tillförordnad chef för produktion och distribution på Stockholm Exergi.

Genom att utveckla användandet av AI-teknik i fjärrvärmeproduktionen tar nu Stockholm Exergi ett viktigt steg i sin digitalisering. Med hjälp av så kallad machine learning upptäcks avvikelser i produktionen tidigt och på det sättet ökar driftsäkerheten.
– Det här är en viktig satsning och ett stort steg för oss att bli mer datadrivna i vår produktion. Det är värdefullt att använda ny teknik för att kunna gå från att reagera i efterhand till att ligga steget före, säger Jörgen Espeling, tillförordnad chef produktion och distribution på Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi och Maintpartner har tecknat ett avtal om att införa ett system för avvikelsehantering i Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Syftet med systemet är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser. Det gör systemet genom att kontinuerligt läsa av stora mängder sensorsignaler och på ett avancerat självlärande sätt lär det sig att känna igen mönster för avvikelser. Därigenom kan fel rättas till i god tid och risken för driftstopp i produktionen kan undvikas. 

– Tidigare har vi fått varningar när olika delsystem går utanför larmgränserna och då krävs det ofta akut underhåll. Det nya systemet gör att vi får bättre framförhållning och kan välja att stoppa anläggningen då det innebär minsta möjliga störning. Med tidigare varningar kan vi i vissa fall till och med göra mindre åtgärder under drift, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi. 

Med hjälp av Stockholm Exergis centrala analysteam samt driftledare och drifttekniker i de olika produktionsanläggningarna kommer systemet att optimeras ju mer det används. 

– När något ser ut att avvika skickas varningar till de som jobbar i systemet som i sin tur ger återkoppling på vilka varningar som är sanna och vilka det kan ignorera nästa gång. På så sätt blir systemet bättre och bättre över tid, precis som en människa som får träna med stöd av en bra coach, säger Jari Salminen, chef för produktivitet och digitala lösningar på Maintpartner. 

Systemet har installerats under våren och sommaren och ska användas på samtliga av Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Implementeringen av systemet är en viktig del av företagets ökade digitalisering och automatisering. 

– Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är helt centralt för oss, inte minst för att uppnå vårt mål att ha en miljöriktig och leveranssäker energiförsörjning till lägsta möjliga totalkostnad. Det får vi genom att löpande optimera samt utveckla våra anläggningar och vår bränsleförsörjning, säger Jörgen Espeling på Stockholm Exergi. Källa: Stockholm Exergi


Skriv ut

Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Efter en fartfylld och lyckad etablering av affärsområdet Industri vänder Norconsult nu blicken mot Göteborg. I slutet av maj förstärks kontoret av åtta nya...

Läs mer
Enerbrokers

Krympande marginaler när elförbrukningen är som högst

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet ä...

Läs mer
Idcon

Minskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020,...

Läs mer


Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig...

Läs mer


Netel förlänger och utökar avtalet med Iver

Netel, som bygger fysiska tele-, bredbands- och elnät i Norden och Tyskland, har fö...

Läs mer

Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm

Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad...

Läs mer


Kraftig vårflod kan sänka elpriset ytterligare

Det har varit en lång vinter i norr med snömängder över normalt. På...

Läs mer
Peter Lerge, projektledare Vinnergi, framför en av bussladdarna.

Vinnergi integrerar bussladdare i Jönköping – när stadens bussflotta blir helt koldioxidfri

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se