Instagram

Facebook

Det höga elpriset håller i sig under hösten


2018-09-13

Matina Rosenberg, analytiker och meteorlog på Bixia.
Bild: Bixia
Matina Rosenberg, analytiker och meteorlog på Bixia.

Idag kommer elbolaget Bixia ut med sin höstprognos där elpriserna i Norden förväntas hamna på omkring 55 öre per kWh under september, oktober och november. Som vanligt har vädret en stor inverkan på elpriset och det kommer att krävas mycket nederbörd om vi ska få en ordentlig prissänkning, enligt Bixia.

Den extrema sommarenmed högtryck efter högtryck har gjort att den hydrologiska balansen, dvs den samlade mängden vatten och snö i de nordiska magasinen, ligger på mycket låga nivåer. 

– Under sommaren har den hydrologiska balansen gått från minus 11 TWh i mitten av juni till minus 24 i slutet av augusti. Ett normalt år står vattenkraften i Norden för drygt 55 procent av elproduktionen, i sommar har den legat på drygt 50 procent. Det kommer att krävas mycket stora mängder nederbörd för att elpriserna ska sjunka till mer normala nivåer, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Exakt hur höstens elpriser kommer att utvecklas är svårt att förutspå, men enligt Matina får vi räkna med fortsatt höga priser. 

– Det är många faktorer som påverkar elpriset, inte minst priset på kol och utsläppsrätter som just nu ligger högt. Men det mest avgörande för prisbilden är ändå väderutvecklingen. Om det kommer rikliga mängder nederbörd på rätt ställen och om det bli blåsigare kan priset komma att falla något till omkring 50 öre per kWh, säger Matina Rosenberg.  

Fortsatt elimport
Normalt sett är vi i Norden nettoexportörer av el, dvs vi producerar mer el än vad vi behöver. Under sommaren har vi inte klarat av att täcka vår egen efterfrågan vilket gjort att vi under perioder tvingats importera från grannländer. 

– Utöver den reducerade vattenkraftsproduktionen har vi periodvis haft reducerad kärnkraftsproduktion på grund av revisioner. Dessutom har högtrycken gjort att det har blåst mindre och vindkraften har inte producerat lika mycket som normalt. Detta sammantaget gör att vi periodvis har behövt importera el, säger Matina Rosenberg. 

Kärnkraftstillgängligheten är fortfarande reducerad men kommer att öka successivt redan nästa vecka. Normalt sett ökar även vindkraftsproduktionen på hösten vid lågtryck. 

– De veckor vi har mycket vind står de övrig produktion tillbaka samtidigt som importen av el minskar. Men det mest troliga är att vi kommer att vara nettoimportörer av el de kommande tre månaderna om den hydrologiska balansen ligger kvar på de låga nivåer vi har nu och om temperaturen faller, säger Matina Rosenberg. 
Källa: Bixia


Skriv ut

Schneider Electric gör tio åtaganden för att tackla framtidens klimatutmaningar till 2030

Schneider Electric deltog nyligen under One Planet Summit i Nairobi, Kenya - det första regionala klimattoppmötet efter Parisavtalet. Under toppmötet tog ledande aktörer inom...

Läs mer
Enerbrokers

Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av Nuteks beslut om riksintressanta...

Läs mer
Idcon
Heleneholmsverket i Malmö.

Risk för elbrist i Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktion

Regeringens förslag att chockhöja koldioxidskatten gör det ekonomiskt omöjligt...

Läs mer

Han har utsetts till ny vd på Telge Energi

Johannes Boson, vd Telge Energi från och med 2019.

Telge Energis styrelse har utsett Johannes Boson till ny vd för Telge Energi. Johannes Boson...

Läs mer


Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två...

Läs mer


Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och...

Läs mer
Dunant – världens snabbaste fiberförbindelse.

Snart sätts nya rekordhastigheter – under vatten

Nästa år ska Googles nya kabel under Atlanten vara klar. Då räknar man med...

Läs mer

Tiden när fastighetsbranschen bara är en användare av energi är förbi

I det helt förnyade kvarteret Karmen finns all den teknik som behövs för att bli en energileverantör.

I Örebrobostäders fastigheter kan man nu göra det som hittills aldrig gjorts –...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se