Instagram

Facebook

Dom i Förvaltningsrätten ett steg i rätt riktning mot att möjliggöra investeringar i elnätet


2021-03-01

Förvaltningsrätten har idag i dom bifallit elnätsföretagens talan i fråga om Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om nya intäktsramar för perioden 2020-2023. Domen går på elnätsbranschens linje att beräkningsmetoden för avkastning på gjorda investeringar bör vara stabil, långsiktig och framåtblickande.

Hela energisystemet genomgår stora förändringar och kraven på driftssäkerhet och leveranskvalitet i elnätet ökar. Tillväxten i samhället med snabbt växande storstäder, omställning av industriprocesser och transportsektor, etablering av nya elintensiva verksamheter och omställningen till mer förnybar produktion, ökar behovet av investeringar i elnätet.

Dagens dom från Förvaltningsrätten ger stöd för elnätsföretagens uppfattning och jag välkomnar beskedet. Domen är ett steg i rätt riktning mot att elnätsföretagen ska ges förutsättningar att genomföra de investeringar som krävs för att möta den ökade efterfrågan på elektrifiering i samhället och modernisering av befintligt elnät, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Elnätet är en samhällskritisk infrastruktur för att Sverige ska kunna utvecklas som industrination. Omfattande investeringar i elnätet är helt avgörande för energi-omställningen, samhällsutvecklingen och Sveriges konkurrenskraft.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.


Källa: Vattenfall


Skriv utKraftverket i Flúðir.
Kraftverket i Flúðir.

Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.

Läs mer
Enerbrokers
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att...

Läs mer
Idcon


Energieffektivisering i industriprocesser

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för...

Läs mer
Bengt Johansson, Ellevio.

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios...

Läs mer

Svenska värmeteknologibolaget Kanthal: Det är dags att elektrifiera stålindustrin

Anders Björklund, Kanthals vd.

Framtidens värmeteknik är i fokus när Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot...

Läs mer

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av...

Läs mer

Jämtkraft byter vd

Tillgång till stabil och hållbar el är avgörande för Jämtlands...

Läs mer
<span><span>Stillbild från Andreas Fernbrants film Life in Motion.</span></span>

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se