Instagram

Facebook

Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning


2020-09-14

Bild: Tom/Pixabay

Regeringen föreslår i 2021 års budgetproposition att tillföra Energimarknadsinspektionen ytterligare medel för att de snabbare ska kunna hantera ansökningar om nya elledningar. Energimarknadsinspektionen ska också lägga de utökade resurserna på att snabbare avsluta pågående ärenden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sveriges elnät står inför omfattande investeringar. Dels behöver gamla ledningar bytas ut, dels behöver nya ledningar och stationer byggas. För att inte tappa fart är det högst angeläget att Energimarknadsinspektionen har de resurser som krävs för att kunna hantera kommande ansökningar inom önskad tid.

Genom att tillföra medel till Energimarknadsinspektionen kan utbyggnaden av Sveriges elnät ske i en snabbare takt vilket är positivt för den gröna omställningen och sysselsättningen i Sverige.

Det är därför angeläget att göra en ordentlig satsning för att bli av med gamla ärenden. Genom att tillföra 15 miljoner kronor under 2021 och 5 miljoner kronor 2020 i höständringsbudgeten bedöms en stor del av ärendebalansen kunna avslutas. För att även öka kapaciteten på sikt höjs anslaget permanent med 4 miljoner kronor per år för åren därefter. På så sätt tillförs ännu mer resurser för att möta samhällets behov av en snabb och effektiv koncessionsprövning.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv utElin Bertilsson, vd i MittNät.
Elin Bertilsson, vd i MittNät.

MittNät utsedda till "Årets stadsnät"

Det kommunala samarbetet inom MittNät prisas återigen. Nu tilldelas de priset "Årets stadsnät".
– Otroligt kul såklart! Vi ser det som ett gott tecken på...

Läs mer
Enerbrokers
E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skå...

Läs mer
Idcon

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb....

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer


Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer...

Läs mer
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken....

Läs mer
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att gö...

Läs mer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se