Instagram

Facebook

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät


2020-09-17

Sjöbo centrum.
Bild: Anna Blohm
Sjöbo centrum.

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att göra. Men situationen i Sjöbo i sydöstra Skåne är ett exempel på där fjärrvärmen fått stor betydelse för den lokala elleveransen. För Sjöbo elnät, som ansvarar för drift, underhåll och distribution av el inom större delen av Sjöbo Kommun, har fjärrvärmen skapat goda förutsättningar för en pålitlig elförsörjning.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen startades i Sjöbo 2002 och är nu väl etablerat på orten. Bland kunderna finns villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen som består av en biobränslepanna och två oljepannor som används vid toppar och som reserv. Det biobränsle som används kommer från lokala aktörer och består framför allt av restprodukter från skogsindustrin i form av spån och flis.

Fjärrvärmen i Sjöbo har inte endast betydelse för kunderna som får klimatsmart fjärrvärme levererad till sig. För aktörer som Sjöbo elnät, ett helägt kommunalt bolag, visar det sig att det är tack vare fjärrvärmen som de kunnat hantera den lokala elförsörjningen när det gäller eleffekt. När fler vill använda större mängder el samtidigt så behövs det en högre effekt i ledningarna för att få fram all el som efterfrågas.

Per Liljenberg, nätingenjör på Sjöbo elnät, förklarar.

– Utbyggnaden av fjärrvärmen har möjliggjort en stor expansion av samhället. Då skolor, hyreshus och andra större fastigheter gått från elpannor till fjärrvärme har detta frigjort eleffekt som nu används till nya bostadsområden, säger han.

– Det är förstås glädjande att höra att fjärrvärmen möjliggör en god elförsörjning för invånarna i Sjöbo. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och kommer bland annat under 2020 att investera cirka 4 miljoner kronor i nytt elfilter för att ytterligare reducera utsläppen från biopannan, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.Källa: Solör Bioenergi


Skriv utSmarta investeringar ökar elkapaciteten i Stockholm redan till 2023

Stockholm har pekats ut som en av Sveriges regioner där utbyggnaden av elkapacitet inte håller samma tempo som behoven. Men nu har Svenska kraftnät beslutat om investeringar som ö...

Läs mer
Enerbrokers
Mats-Erik Olofsson.

Han blir ny VD för Borlänge Energi

Mats-Erik Olofsson blir ny VD för det kommunala bolaget Borlänge Energi. Han kommer...

Läs mer
Idcon


Teracom blir Teracom Samhällsnät

Teracom är ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar nät med en tydlig...

Läs mer
Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät och Mattias Göthlin, projektledare Karlstads El- och Stadsnät står på en ponton i Kroppskärrssjön.

Elkablar tas upp ur Kroppkärrssjön

Under några veckor framöver kommer Karlstads El- och Stadsnät att ta upp ett antal...

Läs mer
Hotell Geely som kommer byggas på campus i Lindholmen i Göteborg (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 40 miljoner kronor på Geelys nya hotell i Göteborg

Geely bygger ett nytt hotell med BRA Bygg som huvudentreprenör. Bravida har fått i...

Läs mer


Elmässan Stockholm skjuts fram till oktober 2021

Elmässan Stockholm som skulle arrangerats på Kistamässan i januari 2021, skjuts...

Läs mer
Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Strålande effekt av stora energiprojektet på Frölunda Torg

För drygt ett år sedan invigdes GeoSol på Frölunda Torg, en jä...

Läs mer

Strategi för nästa generations elektrifiering

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Strategin ska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se