Instagram

Facebook

Flera elinstallationsföretag felregistrerade inom verksamhetstypen Kabelförläggning


2019-03-07

Enligt en granskning av Elsäkerhetsverket har flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark.
Bild: Elsäkerhetsverket

Enligt en granskning av Elsäkerhetsverket har flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark.En granskning gjord av Elsäkerhetsverket under 2018 visar att flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark. Bland de granskade företagen som var rätt registrerade visade det sig att deras egenkontrollprogram i många fall hade stora brister. Flera förbättringsområden har identifierats under arbetet.


Enligt elsäkerhetslagen 2016:732 måste elinstallationsföretag uppfylla en rad lagkrav. De ska bland annat vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister inom de verksamhetstyper de utför elinstallationsarbete. Syftet med granskningen var att se om det fanns företag felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning och få dessa att antingen registrera företaget på rätt sätt eller avregistrera sig.

– Det är viktigt dels för att företagen ska uppfylla kraven för att få utföra elinstallationsarbete men också för att innehållet i e-tjänsten Kolla elföretaget inte ska vara missvisande för allmänheten, säger Petra Eriksson, handläggare vid Elsäkerhetsverket.


Flera förbättringsområden att arbeta vidare med
Utifrån det projekt som myndigheten arbetat med under 2018 har olika förbättringsområden identifierats. Granskningen visar att det finns behov av fortsatta kontroller gällande de företag som endast är registrerade för kabelförläggning, exempelvis genom olika former av tillsyn.

Även bland de företag som var rätt registrerade visade det sig att många hade egenkontrollprogram med brister, dels i hur egenkontrollprogrammen hade upprättats men också kunskapsbrister gällande aktuellt regelverk. Elsäkerhetsverket har därför löpande under projektet gett dessa företag kompletterande information kring regelverk och egenkontrollprogram.

– Det finns även ett behov av fortsatta informationsinsatser riktat till elinstallationsföretag gällande egenkontrollprogrammet, hur företagen ska upprätta dem samt använda dem, säger Petra Eriksson.

Tydligare information behövs
Det kan vara svårt att skilja kabelförläggning som utförs åt elnätsföretag från övrig kabelförläggning. Det första avser verksamhetstypen kabelförläggning och innefattar bara arbeten åt elnätsföretag i koncessionspliktiga nät. Övrig kabelförläggning, exempelvis åt privatpersoner, ställer bland annat krav på en elinstallatör för regelefterlevnad.

Dessa företag ska inte registreras inom kabelförläggning utan inom den verksamhetstyp som är avsedd för det aktuella arbetet, exempelvis ”bostäder” eller ”övriga anläggningar”. För att undvika missförstånd krävs därför fortsatta informationsinsatser kring verksamhetstypen kabelförläggning, både till de företag som arbetar inom verksamhetstypen men också till de som använder e-tjänsten Kolla elföretaget.

Elsäkerhetsverket ska undersöka möjligheten att avskilja verksamhetstypen kabelförläggning, som endast riktar sig till elnätsföretag, från övriga verksamhetstyper i e-tjänsten Kolla elföretaget. Myndigheten ska titta på nytta, effekter, kostnader och konsekvenser med en sådan avskiljning.

– Det skulle kunna göra att informationen i e-tjänsten blir mer tydlig och relevant. Dessutom kan den också motverka eventuella medvetna felregistreringar, säger Petra Eriksson.


Så här gick granskningen till
Med hjälp av ett antal urvalskriterier valdes 56 av 600 företag ut för en närmare granskning. Tillsynen visade att många företag var felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark och att åtgärder behövde vidtas. De utvalda företagen ombads därför bland annat att skicka in sitt egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket. De flesta (71 procent) av företagen valde då att antingen komma in med de handlingar som efterfrågats eller att avregistrera företaget.

De företag som inte svarade på Elsäkerhetsverkets föreläggande fick ett nytt föreläggande, med samma innehåll, men denna gång med vite för att de skulle lämna de uppgifter som myndigheten begärt in. Av de 16 företag som fick ett vitesföreläggande var det två stycken som inte svarade på föreläggandet. Elsäkerhetsverket vände sig då till Förvaltningsrätten för utdömande av vitet. Ett företag valde då att avregistrera sig, det andra ärendet kvarstår.Källa: Elsäkerhetsverket


Skriv utSchneider Electric fördjupar samarbetet med KTH Live-In Lab genom centrumbildning.
Schneider Electric fördjupar samarbetet med KTH Live-In Lab genom centrumbildning.

Schneider Electric går in som partner i ny centrumbildning - KTH Live-In Lab

Schneider Electric vill bidra till en mer innovativ byggsektor och fördjupar nu samarbetet med KTH Live-In Lab. Centrumbildningen ska löpa över tre år och har som syfte att ö...

Läs mer
Enerbrokers

Norrenergi expanderar med förnybar kyla till Bromma


Norrenergi bygger ut sin fjärrkyla till Bromma Blocks, ett område med närhet till...

Läs mer
Idcon


Framtidens elsystem är flexibelt

Den 6 maj öppnade Svenska kraftnät upp marknaden för frekvenshållningsreserver...

Läs mer

E.ON förvärvar Nordens ledande leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur

E.ON har undertecknat ett avtal med EQT om att förvärva 100 procent av aktierna i fö...

Läs mer


Skånsk handelsplats för el ska parera kapacitetsbrist i elnätet

E.ON gör gemensam sak med elbolagen Ystads Energi och Kraftringen för att hantera en...

Läs mer

Ellevio förlänger avtal med Rejlers

Ellevio ger Rejlers Embriq fortsatt förtroende att leverera systemet Quant TP SELMA, ett...

Läs mer

Semcon i nytt projekt för att framtidssäkra tågens elkraft

 Jörgen Ohlsson, Team Manager på Semcon.

Genom ett nytt avtal ska Semcon framtidssäkra de energianläggningar som förser...

Läs mer

Statistikanalys ska minska energianvändning i fastigheter

Total energianvänding kWh/kvm.

Nu presenterar HSB Stockholm ett nytt verktyg för energiuppföljning i fastigheter....

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se