Instagram

Facebook

Flera elinstallationsföretag felregistrerade inom verksamhetstypen Kabelförläggning


2019-03-07

Enligt en granskning av Elsäkerhetsverket har flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark.
Bild: Elsäkerhetsverket

Enligt en granskning av Elsäkerhetsverket har flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark.En granskning gjord av Elsäkerhetsverket under 2018 visar att flera företag varit felaktigt registrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark. Bland de granskade företagen som var rätt registrerade visade det sig att deras egenkontrollprogram i många fall hade stora brister. Flera förbättringsområden har identifierats under arbetet.


Enligt elsäkerhetslagen 2016:732 måste elinstallationsföretag uppfylla en rad lagkrav. De ska bland annat vara registrerade i Elsäkerhetsverkets företagsregister inom de verksamhetstyper de utför elinstallationsarbete. Syftet med granskningen var att se om det fanns företag felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning och få dessa att antingen registrera företaget på rätt sätt eller avregistrera sig.

– Det är viktigt dels för att företagen ska uppfylla kraven för att få utföra elinstallationsarbete men också för att innehållet i e-tjänsten Kolla elföretaget inte ska vara missvisande för allmänheten, säger Petra Eriksson, handläggare vid Elsäkerhetsverket.


Flera förbättringsområden att arbeta vidare med
Utifrån det projekt som myndigheten arbetat med under 2018 har olika förbättringsområden identifierats. Granskningen visar att det finns behov av fortsatta kontroller gällande de företag som endast är registrerade för kabelförläggning, exempelvis genom olika former av tillsyn.

Även bland de företag som var rätt registrerade visade det sig att många hade egenkontrollprogram med brister, dels i hur egenkontrollprogrammen hade upprättats men också kunskapsbrister gällande aktuellt regelverk. Elsäkerhetsverket har därför löpande under projektet gett dessa företag kompletterande information kring regelverk och egenkontrollprogram.

– Det finns även ett behov av fortsatta informationsinsatser riktat till elinstallationsföretag gällande egenkontrollprogrammet, hur företagen ska upprätta dem samt använda dem, säger Petra Eriksson.

Tydligare information behövs
Det kan vara svårt att skilja kabelförläggning som utförs åt elnätsföretag från övrig kabelförläggning. Det första avser verksamhetstypen kabelförläggning och innefattar bara arbeten åt elnätsföretag i koncessionspliktiga nät. Övrig kabelförläggning, exempelvis åt privatpersoner, ställer bland annat krav på en elinstallatör för regelefterlevnad.

Dessa företag ska inte registreras inom kabelförläggning utan inom den verksamhetstyp som är avsedd för det aktuella arbetet, exempelvis ”bostäder” eller ”övriga anläggningar”. För att undvika missförstånd krävs därför fortsatta informationsinsatser kring verksamhetstypen kabelförläggning, både till de företag som arbetar inom verksamhetstypen men också till de som använder e-tjänsten Kolla elföretaget.

Elsäkerhetsverket ska undersöka möjligheten att avskilja verksamhetstypen kabelförläggning, som endast riktar sig till elnätsföretag, från övriga verksamhetstyper i e-tjänsten Kolla elföretaget. Myndigheten ska titta på nytta, effekter, kostnader och konsekvenser med en sådan avskiljning.

– Det skulle kunna göra att informationen i e-tjänsten blir mer tydlig och relevant. Dessutom kan den också motverka eventuella medvetna felregistreringar, säger Petra Eriksson.


Så här gick granskningen till
Med hjälp av ett antal urvalskriterier valdes 56 av 600 företag ut för en närmare granskning. Tillsynen visade att många företag var felregistrerade inom verksamhetstypen kabelförläggning i mark och att åtgärder behövde vidtas. De utvalda företagen ombads därför bland annat att skicka in sitt egenkontrollprogram till Elsäkerhetsverket. De flesta (71 procent) av företagen valde då att antingen komma in med de handlingar som efterfrågats eller att avregistrera företaget.

De företag som inte svarade på Elsäkerhetsverkets föreläggande fick ett nytt föreläggande, med samma innehåll, men denna gång med vite för att de skulle lämna de uppgifter som myndigheten begärt in. Av de 16 företag som fick ett vitesföreläggande var det två stycken som inte svarade på föreläggandet. Elsäkerhetsverket vände sig då till Förvaltningsrätten för utdömande av vitet. Ett företag valde då att avregistrera sig, det andra ärendet kvarstår.Källa: Elsäkerhetsverket


Skriv utFörväntning på framtida genombrott förvandlar Ripasso Energy till Swedish Stirling

Styrelsen för miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har beslutat att föreslå bolagsstämman den 26 april att bolaget byter namn till Swedish Stirling AB. Bakgrunden...

Läs mer
Enerbrokers

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Dala Energi ställer sig bakom visionen, åtagandena, uppmaningarna och färdplanens...

Läs mer
Idcon

Säker laddning för elfordon till både företag och privatpersoner


Jönköping Energi utökar satsningen på laddning för elbilar och elhybrider...

Läs mer

Ny storsatsning lägger grunden för framtidens elnät

Färre och kortare strömavbrott, lättare för kunden att styra sin elanvä...

Läs mer
Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar.

Ny teknik tar tempen på elnätet

Med ny smart teknik, som för första gången används i Sverige, kan Ö...

Läs mer

Vindkraft och värmepumpar bästa ersättning av kolkraft enligt Wärtsiläs energisystemmodell

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvä...

Läs mer


Cleantech Forum Stockholm lockar hundratals investerare

Sverige har länge varit känt som ett föregångsland när det kommer till...

Läs mer

Arctic Paper tecknar avtal om hållbar energiförsörjning i Munkedal

Arctic Paper har slutit ett 15-årigt avtal med Adven AB om hållbar energiförsö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se