Instagram

Facebook

Flexiblare elnät kan ge stora minskningar av klimatutsläppen


2020-08-05

Bild: IVL Svenska miljöinstitutet

IVL har i samarbete med företaget Blixt Tech tittat på hur styrning av efterfrågan och produktion i elnätet kan påverka energianvändningen och koldioxidutsläppen i bostadssektorn i fyra EU-länder. Potentialen är stor, utsläppen kan minska med upp till 24 megaton koldioxid varje år visar studien.

Bostadssektorn står för 28 procent av EU:s totala energiförbrukning, varav 24 procent kommer från elanvändningen.

– Vår forskning visar att mellan 2 och 18 procent av den här elanvändningen kan flyttas, och om den flexibiliteten används för att minska peak-timmar eller för att styra mot förnybara energikällor kan det ge utsläppsminskningar på mellan 10 och 24 megaton koldioxid varje år, säger Érika Mata på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tillsammans med andra forskare vid IVL har hon granskat den vetenskapliga litteraturen och sammanställt vilka möjligheter det finns för ökad flexibilitet i elnätet för bostadssektorn i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Resultatet har sedan skalats upp för att spegla den nationella potentialen, inklusive effekten som den ökade flexibiliteten skulle ha på koldioxidutsläppen.

För att skapa ett flexiblare elnät kan man använda prismekanismer, men också ökade möjligheter för användare att styra sin elanvändning, teknik kring smarta elnät, samt lokala systemlösningar för energilagring och elproduktion.

– En ökad flexibilitet i elnäten har verkligen potential att ge betydande ekonomiska, tekniska och beteendemässiga fördelar, men det krävs att nuvarande regelverk ändras. En viktig del i omställningen är att konsumenter ges möjlighet att minska sina energikostnader, till exempel genom att de kan flytta sin elförbrukning i tid. De behöver också få bättre information om vilka lösningar som finns och hur de kan optimera sin energiförbrukning, säger Érika Mata.

I studien har samtliga fördelar och utmaningar som finns med flexibla elnät kartlagts. Resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga artikel A review of flexibility of residential electricity demand as climate solution in four EU countries


Fördjupande läsning:
Klicka här för att läsa rapporten Solid state breakers as climate solutions i sin helhet.


 
Källa: IVL Svenska miljöinstitutet


Skriv ut

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder...

Läs mer
Enerbrokers
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken....

Läs mer
Idcon
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att gö...

Läs mer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att fö...

Läs mer
Visionsbild över Citygate, vy från Fabriksgatan (bilden är en illustration).

Assemblin installerar moderna och hållbara el- och teleinstallationer i Nordens högsta kontorshus

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att ansvara för elinstallationerna i Citygate,...

Läs mer
En riktigt kall vinterdag kan el bli en bristvara i Sverige. Forskare ska undersöka vilka förutsättningar småhusägare och energibolag har för att klara sådana situationer.

Hur kan småhusägare anpassa sig till osäker tillgång på el i framtiden?

Myndigheter varnar för att tillgången på el i Sverige kan svikta när behovet...

Läs mer
Europeiska Trafikveckan äger rum 16-22 september.

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se