Instagram

Facebook
Ny rapport:

Fyra av tio göteborgare beredda att ändra sina vanor för att minska effekttoppar i elnätet


2021-09-10

Över 60 procent av göteborgarna anser att elektrifieringen i samhället är nödvändig om vi ska klara klimatmålen. Fyra av tio kan också tänka sig att ändra sina vanor för att bidra till minskade effekttoppar i det lokala elnätet. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Göteborg Energi.

Elektrifieringen av samhället är snabb och kraftfull. För att omställningen ska lyckas måste elnätskapaciteten i Göteborgsregionen på sikt fördubblas. Vi måste också hushålla med den kapacitet som redan finns i det lokala elnätet, bland annat genom att undvika effekttoppar när fler använder mer el samtidigt.

I rapporten ”Effektutmaningen”, som har tagits fram av Göteborg Energi, presenteras fakta, prognoser och utmaningar kring effektfrågan. Rapporten innehåller också en undersökning om götebornas syn på effektproblematiken.

Resultatet visar bland annat att många göteborgare känner till diskussionen om effekt och kapacitetsbrist i elnätet men är osäkra på vad det egentligen innebär. Det finns också en osäkerhet kring om och på vilket sätt privatpersoner kan påverka situationen.

Samtidigt anser över 60 procent att elektrifieringen i samhället är nödvändig för att klara klimatomställning och hela fyra av tio göteborgare (43 procent) svarar att de är beredda att förändra sina vanor för att bidra till ett jämnare effektuttag och minskade effekttoppar i elnätet.

– Som göteborgarnas eget energibolag ansvarar vi självklart för att vårt elnät räcker till alla och fungerar som det ska. Men den omfattande elektrifieringen av samhället har bara börjat. Även om vi ökar våra investeringar kraftigt de kommande åren och genomför en rad kapacitetsskapande åtgärder i elnätet behöver vi också göteborgarnas hjälp. Det handlar om att förstå vad effekt är och bli medveten om sitt eget förbrukningsmönster, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och konstaterar att undersökningens resultat är glädjande.

– Behovet av mer information och kunskapsdelning i de här frågorna är tydligt men många göteborgare känner till diskussionen om effekt och vill veta mer. Det är självklart extra roligt att över 40 procent faktiskt kan tänka sig att förändra sina vanor inom en snar framtid, säger han.

Undersökningen som presenteras i rapporten ”Effektutmaningen” har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Göteborg Energi. Den bygger på 1 001 intervjuer med personer boende i Göteborgs kommun och är representativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 23 juni – 2 juli 2021.

Vill du ta del av hela undersökningen? Klicka här för att ladda ner rapporten i PDF-format.


Källa: Göteborg Energi


Skriv ut

Fortsatta förstärkningar av elnätet i Sörmland

Under de närmaste två åren investerar Vattenfall Eldistribution cirka 110 miljoner kronor i modernisering av det lokala elnätet i Nyköping, Strängnäs och Flen....

Läs mer
Enerbrokers


SMHI varnar för stormbyar – E.ON höjer beredskapen i Skåne och Halland

På torsdag eftermiddag och kväll varnar SMHI för vindbyar på över 25...

Läs mer
Idcon


Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Nu finns det en europeisk standard för automatiska anordningar för laddning av eldrivna...

Läs mer

Ny delägare i Stockholm Exergi

Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

Under måndagen slutförde Fortum försäljningen av sin ägarandel på...

Läs mer

Beslut om elledning mellan Ekhyddan och Hemsjö

Regeringen har fattat beslut i två ärenden om tillstånd för Svenska...

Läs mer
Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi.

Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Ö...

Läs mer


Helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm

Idag, måndag den 20 september, är det återigen dags för helikopterbesiktning...

Läs mer
Linde energi löser problem med spänningsfall och möjliggör satsningar på solceller i Finnåker.

Linde energi fixar spänning i Finnåker

Vissa av Linde energis kunder i och omkring Finnåker har till följd av ökad...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se