Instagram

Facebook

Hela Europas elnät behöver sammanlänkas


2018-05-07

Sol- och vindkraft ställer nya krav på Europas elnät.
Bild: Kundkraft
Sol- och vindkraft ställer nya krav på Europas elnät.

I takt med att andelen vind- och solkraft successivt ökar ställs det helt nya krav på Europas elnät. Förutom krav på nya möjligheter att lagra överskott av el, så kommer hela Europas elnät behöva sammanlänkas, så att exempelvis överproduktion av el när vinden blåser hårt i norra Europa kan säljas till södra Europa.

För att nå gemensamma klimatmål behöver Europas elproduktion på sikt bli helt koldioxidfri. Det innebär, som det ser ut idag, att vind- och solkraft kommer behöva byggas ut radikalt och stå för majoriteten av elproduktionen i Europa inom några årtionden.

Vind och sol innebär nya utmaningar
Både vind och sol är variabla energikällor, vilket innebär stora utmaningar. När det inte är blåsigt alternativt är soligt är produktionen nästan noll, men när det istället är blåsigt eller soligt kan produktionen bli så hög att det produceras för mycket el.

– Vi kommer behöva bygga nya möjligheter för att lagra överproduktion av el. Dessutom behöver hela Europas elnät sammanlänkas på ett bättre sätt så att överproduktion kan exporteras över betydligt längre avstånd än idag, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Krävs en strategi på EU-nivå
I dagsläget exporteras och importeras el dagligen inom Norden. Men eftersom vädret är ungefär detsamma i norden så kommer det nordiska elhandels-systemet inte att räcka till inom ett par årtionden. För att överproduktionen skall kunna utnyttjas bättre behöver man kunna exportera överskottsel från exempelvis norra till södra Europa.

– Om vi skall lyckas bygga ett elhandelssystem som sammanlänkar hela Europa, med ledningar från norr till söder och från öster till väster, krävs en strategi på EU-nivå, där stater och nätbolag börjar planera för en storskalig utbyggnad av elnätet, menar Anders Kaijser.

Kundkraft bidrar till omställningen
Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el, menar Anders.

Medlemmarna är klimatsmarta samtidigt som de sparar pengar.
– Kundkrafts medlemmar sparar i genomsnitt 3600 kr per år jämfört med anvisningsavtal och bidrar dessutom till en “grönare värld”, menar Anders
Källa: Kundkraft


Skriv ut

Eltel tecknar ett avtal om kraftledningsutbyggnad med polska kraftnätföretaget PSE S.A.

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av...

Läs mer
Enerbrokers


Ny kampanj ska minska antalet pågrävda elledningar

Allt fler strömavbrott beror på att kablar och ledningar i marken skadas vid grä...

Läs mer
Idcon

Skanska renoverar elektronik och mekanik på Madison Avenue Bridge

Skanska USA har tecknat avtal med New York City Department of Transportation (NYCDOT) för att...

Läs mer

Ny kommunikationschef samt affärsområdeschef i Skånska Energi

Karin Holm har utsetts till ny marknads- och kommunikationschef och medlem i Skånska Energis...

Läs mer


Britt pressar ner elpriset

Brittsommaren breder ut sig över delar av Norden, vilket ger mycket milt väder och...

Läs mer


Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Norden står på tröskeln till vintern, och storleken på energilagren blir...

Läs mer
Jonas Tannerstad, el och automationschef på ÖrebroBostäder, testar den nya soffan som visualiserar husets energiförbrukning.

Smarta soffor synliggör energiförbrukningen i den smarta staden

Under hösten lanserar ÖrebroBostäder fem självlysande soffor som ska placeras...

Läs mer

Umeå Energi satsar på smarta hem i nybyggnation med IoT-plattformen Connective som grund

Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se