Instagram

Facebook

Hela Europas elnät behöver sammanlänkas


2018-05-07

Sol- och vindkraft ställer nya krav på Europas elnät.
Bild: Kundkraft
Sol- och vindkraft ställer nya krav på Europas elnät.

I takt med att andelen vind- och solkraft successivt ökar ställs det helt nya krav på Europas elnät. Förutom krav på nya möjligheter att lagra överskott av el, så kommer hela Europas elnät behöva sammanlänkas, så att exempelvis överproduktion av el när vinden blåser hårt i norra Europa kan säljas till södra Europa.

För att nå gemensamma klimatmål behöver Europas elproduktion på sikt bli helt koldioxidfri. Det innebär, som det ser ut idag, att vind- och solkraft kommer behöva byggas ut radikalt och stå för majoriteten av elproduktionen i Europa inom några årtionden.

Vind och sol innebär nya utmaningar
Både vind och sol är variabla energikällor, vilket innebär stora utmaningar. När det inte är blåsigt alternativt är soligt är produktionen nästan noll, men när det istället är blåsigt eller soligt kan produktionen bli så hög att det produceras för mycket el.

– Vi kommer behöva bygga nya möjligheter för att lagra överproduktion av el. Dessutom behöver hela Europas elnät sammanlänkas på ett bättre sätt så att överproduktion kan exporteras över betydligt längre avstånd än idag, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Krävs en strategi på EU-nivå
I dagsläget exporteras och importeras el dagligen inom Norden. Men eftersom vädret är ungefär detsamma i norden så kommer det nordiska elhandels-systemet inte att räcka till inom ett par årtionden. För att överproduktionen skall kunna utnyttjas bättre behöver man kunna exportera överskottsel från exempelvis norra till södra Europa.

– Om vi skall lyckas bygga ett elhandelssystem som sammanlänkar hela Europa, med ledningar från norr till söder och från öster till väster, krävs en strategi på EU-nivå, där stater och nätbolag börjar planera för en storskalig utbyggnad av elnätet, menar Anders Kaijser.

Kundkraft bidrar till omställningen
Kundkraft har valt att genomföra upphandling av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.
– Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar Kundkrafts medlemmar till utveckling och utbyggnad av mer hållbara sätt att producera el, menar Anders.

Medlemmarna är klimatsmarta samtidigt som de sparar pengar.
– Kundkrafts medlemmar sparar i genomsnitt 3600 kr per år jämfört med anvisningsavtal och bidrar dessutom till en “grönare värld”, menar Anders
Källa: Kundkraft


Skriv utFörändringar i Wärtsiläs direktion

Ekonomie magister Marco Wirén har utnämnts till direktör för affärsområdet Energy Solutions och direktionsmedlem i Wärtsilä.

Ekonomie magister Marco Wirén har utnämnts till direktör för affärsområdet Energy Solutions och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp fr.o.m. 1.10.2018. I...

Läs mer
Enerbrokers
Nu går det att ladda i Mobilia köpcentrum i Malmö.

Mobilia Köpcentrum i Malmö storsatsar på hållbarhet – Eways installerar 75 laddplatser

Centralt placerade Mobilia köpcentrum i Malmö som ägs av Atrium Ljungberg har...

Läs mer
Idcon
Knut Wennevold, vd på Wennevolds Elektro, kommer att få en central roll i Assemblin Norge som ansvarig för all elverksamhet. Här med Torkil Skancke Hansen, affärsområdeschef och vd för Assemblins norska verksamhet. \

Assemblin i Norge stärker sin elkompetens

Assemblins norska verksamhet har förvärvat elentreprenören Wennevolds Elektro AS,...

Läs mer
Uppdraget avser ansvar för mark-, kanalisations-, el-, signal- och telearbeten i projekt Villersmuren, en ny tvåspårig driftplats längs Bergslagsbanan.

Trafikverket kontrakterar Eitech för en ny mötesstation längs Bergslagsbanan

Eitechs kontrakt är en totalentreprenad och avser utförandet av den nya mö...

Läs mer
Med teknisk kompetens och ett stort engagemang förnyar, effektiviserar och bygger Eitech olika kraftanläggningar upp till 400 kV. Våra kraftingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom exempelvis kraftproduktion, transmission, distribution och kraftförsörjning till basindustrin och järnväg.

Eitech vinner fortsatt förtroende att bistå Ellevio i ännu ett kraftstationsprojekt

Örby, Beckomberga och Högdalen. Det är några goda exempel på...

Läs mer
 Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Bostadsbranschen välkomnar regeringens besked om sänkta elnätspriser

Regeringen beslutar nu att sänka elnätsavgifterna. Från och med 2020 träder en...

Läs mer

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt har fått bekräftelse i Kenya.

Läs mer


Växjö Energi erbjuder sommarkurs för tjejer

För sjunde året i rad erbjuder Växjö Energi sin uppskattade sommarkurs ”...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se