Instagram

Facebook

Hur kan småhusägare anpassa sig till osäker tillgång på el i framtiden?


2020-09-16

En riktigt kall vinterdag kan el bli en bristvara i Sverige. Forskare ska undersöka vilka förutsättningar småhusägare och energibolag har för att klara sådana situationer.
Bild: Shutterstock
En riktigt kall vinterdag kan el bli en bristvara i Sverige. Forskare ska undersöka vilka förutsättningar småhusägare och energibolag har för att klara sådana situationer.

Myndigheter varnar för att tillgången på el i Sverige kan svikta när behovet är som störst, exempelvis en rejält kall dag i hela landet. Men hur klarar småhusägare och energibolag att hantera sådana situationer? Detta ska undersökas av doktorander vid Högskolan Väst, forskningsinstitutet RISE och Chalmers i ett nytt forskningsprojekt finansierat med drygt 10 MSEK från Energimyndigheten.

I framtiden kommer samhällets tillgång till el att påverkas av effektbrist, extremväder och den allt större andelen förnybar energi. I den tvärvetenskapliga satsningen ”Hållbara städer i fokus” handlar ett av projekten om förmågan att skapa ett mer resilient elnät, det vill säga ett elnät som har förmågan att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar. I projektet ska en teknisk och en samhällsvetenskaplig doktorand samarbeta kring de här frågorna.

Till Högskolan Väst kopplas en doktorand med samhällsvetenskaplig inriktning som ska undersöka hushållens och energibolagens förutsättningar, förmåga och vilja att förebygga och anpassa sig till begränsningar i eltillförseln. Den tekniska delen av projektet handlar om att ta reda på hur hushåll kan minska den inkommande eleffekten under kortare och längre perioder, vad det får för konsekvenser för de boende med mera.

Projektet pågår mellan 2020 och 2024 och är ett samarbete mellan RISE, Högskolan Väst och Chalmers tekniska högskola.

– Det känns jättekul att Högskolan Väst ska medverka i projektet och också anta en doktorand inom Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot hållbara energisystem, säger Charlotta Isaksson, som leder projektet på Högskolan Väst.

– Just nu pågår rekrytering av den samhällsvetenskapligt inriktade doktoranden och vi hoppas att hen kan påbörja sin forskarutbildning vid högskolan redan under hösten. Doktoranden kommer att vara industridoktorand på RISE och inskriven vid Högskolan Väst.

Båda doktoranderna kommer att delta i Forskarskolan Energisystem där syftet är att utveckla doktorander med systemperspektiv, helhetssyn på energisystemen och tvärvetenskaplig expertkompetens.

Energimyndigheten satsar nu sammanlagt drygt 63 miljoner kronor på fem projekt inom Forskarskolan Energisystem. Tre av projekten fokuserar på hur bostäder, stadsdelar och städer kan utvecklas och stå bättre rustade för kommande utmaningar. Energimyndigheten vill därmed skapa förutsättningar för bättre planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer.
Källa: Högskolan Väst


Skriv utElin Bertilsson, vd i MittNät.
Elin Bertilsson, vd i MittNät.

MittNät utsedda till "Årets stadsnät"

Det kommunala samarbetet inom MittNät prisas återigen. Nu tilldelas de priset "Årets stadsnät".
– Otroligt kul såklart! Vi ser det som ett gott tecken på...

Läs mer
Enerbrokers
E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skå...

Läs mer
Idcon

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb....

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer


Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer...

Läs mer
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken....

Läs mer
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att gö...

Läs mer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se