Instagram

Facebook

Karlstads Energi förvärvar Hammarös aktier i Vindpark Vänern


2019-12-10

Karlstads Energi köper Hammarös aktier i Vindpark Vänern för tre miljoner kronor.
- Ett värde som motsvarar Hammarös andel av tillgångarna i bolaget, säger Erik Kornfeld, vd i Vindpark Vänern Kraft AB.

I och med att det franska bolaget Innovent köper vindkraftverken vid Gässlingegrundet av Vindpark Vänern behöver ägarna Karlstads Energi och Hammarö kommun inte längre bidra med ett aktieägartillskott eftersom intäkterna från försäljningen motsvarar aktieägartillskottet.

Som en följd av att det nu är Innovent som ansvarar för en framtida återställning av vindkraftverken uppgår tillgångarna i vindparksbolaget till 10 miljoner eftersom en avsättning för återställning av vindparken har kunnat återföras.

I och med förvärvet av Hammarös aktier i Vindpark Vänern kan Karlstads Energi under de kommande åren nyttja de förlustavdrag som finns i bolaget.

– Värdet av förlustavdragen kan bli så mycket som 50 miljoner kronor för Karlstads Energi. Vi har kommit överens med Hammarö kommun att vi betalar Hammarö 30 procent av värdet av förlustavdragen när vi i framtiden nyttjar avdragen, avslutar Erik Kornfeld.

Karlstads Energis köp av Hammarö kommuns aktier i Vindparksbolaget är villkorat med att kommunfullmäktige i de båda kommunerna godkänner affären.Källa: Karlstads Energi


Skriv utMats Johansson, som tidigare bland annat har haft olika chefspositioner på skadesaneringsföretaget Polygon, har utsetts till ny CFO på Assemblin El.
Mats Johansson, som tidigare bland annat har haft olika chefspositioner på skadesaneringsföretaget Polygon, har utsetts till ny CFO på Assemblin El.

Ny CFO på Assemblin El

Mats Johansson har rekryterats till rollen som CFO på Assemblin El, ett av Sveriges ledande elinstallationsbolag och en del av den nordiska Assemblinkoncernen.

Läs mer
Enerbrokers

Elproducenter hyllas på Elens dag

Svensk elproduktion under decenniet.

I samband med Elens dag, på torsdag den 23 januari, vill elbolaget Bixia uppmärksamma...

Läs mer
Idcon

Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med...

Läs mer
Den nya generationens mätare är bland annat förberedda för timmätning.

Karlskoga får nya elmätare

Under ett flerårsprojekt som beräknas pågå till 2022 ska elmätarna hos...

Läs mer
Fr v Tomas Nordqvist, Uppsalahem; Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun; Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare; Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

Ytterligare insatser för bättre nätkapacitet i Uppsala

Nu presenteras och driftsätts en ny marknadsplats för effektflexibilitet i Uppsala, inom...

Läs mer

Rejlers byter styrsystem åt Stockholm Exergi

Rejlers har vunnit uppdraget att projektera och leverera ett nytt styrsystem till energibolaget...

Läs mer
Kristianstads nya badhus.

Bravida installerar för 67 miljoner i Kristianstads nya badhus

Kristianstads kommun bygger ett nytt badhus med Peab som huvudentreprenör. Bravida har få...

Läs mer
Elledningar ska enligt lag besiktas regelbundet och då är helikopter ett utmärkt hjälpmedel.

Helikopterflygningar avslöjade flera problem

I december genomförde Öresundskraft inspektion av ledningsnätet med hjälp av...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se