Instagram

Facebook

Konjunkturnedgången påverkar elpriset


2019-10-10

Matina Rosenberg, ny hållbarhetsansvarig på Bixia.
Bild: Bixia
Matina Rosenberg, ny hållbarhetsansvarig på Bixia.

Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas deklarerade Konjunkturinstitutet igår. Avmattningen i ekonomin, främst tillverkningsindustrin, gör att elanvändningen minskar vilket håller nere elpriset. Samtidigt har vi haft en ovanligt kall inledning på oktober vilket gör att det går åt mer el för att värma upp våra hus. Den goda tillgången på framförallt vattenkraft gör att elpriset på spotmarknaden är relativt stabilt nu, även om det nådde en toppnivå i måndags på omkring 60 öre per kWh i det södra elområdet, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

 Vi räknar med att snittpriset denna vecka hamnar på omkring 41 öre per kWh och nästa vecka, då det väntas bli varmare och blåsa mer, räknar vi med att priset hamnar på cirka 38 öre, säger Matina Rosenberg analytiker och meteorolog på Bixia. 

Bixia ser en tydlig effekt av att konjunkturnedgången har påverkat elanvändningen det senaste halvåret. 

 Vi får gå tillbaka till 2009 för att hitta lika svaga tillväxtsiffror och det syns tydligt i snittförbrukningen på el som har gått ner, säger Matina. 


Hållbar omställning kräver mer förnybar el
Det är många faktorer som påverkar elpriset, alltifrån väder, ledningskapacitet och kärnkraftsrevisioner till konjunktur och politiska beslut, inte minst klimatomställningen. 

 Elmarknaden är komplex och det vi ser just nu, att konjunkturen mattas av, har en dämpande effekt på elpriset. Samtidigt är vi inne i en stor omställning mot ett hållbart samhälle som innebär att vi kommer att behöva mer el i framtiden när våra industrier och fordon ska gå på förnybar el istället för fossila bränslen. Här pågår flera spännande projekt som handlar om att ställa om stål- och cementindustrin just nu. När den dagen är här, då den mest energikrävande industrin elektrifieras, då kommer vi att behöva mycket mer förnybar el, säger Matina. 


Vindkraften byggs ut i rekordfart
Vindkraften fortsätter att byggas ut i rekordfart här i Sverige. Enligt Svensk Vindenergis prognos väntas produktionen fördubblas inom fyra år och då står den för mer än en fjärdedel av elanvändningen i Sverige. 

 Det innebär att vi får in mer förnybart i vårt nordiska elsystem vilket vi kommer att behöva både själva och för att kunna exportera till andra länder som inte kommit lika långt i avvecklingen av fossila bränslen. Det bidrar till stora koldioxidutsläppsminskningar. Klimatproblemet är globalt, men förutsättningarna skiljer sig åt. Norden har goda förutsättningar för förnybar energi, säger Matina Rosenberg. Källa: Bixia


Skriv ut

Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Efter en fartfylld och lyckad etablering av affärsområdet Industri vänder Norconsult nu blicken mot Göteborg. I slutet av maj förstärks kontoret av åtta nya...

Läs mer
Enerbrokers

Krympande marginaler när elförbrukningen är som högst

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet ä...

Läs mer
Idcon

Minskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020,...

Läs mer


Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig...

Läs mer


Netel förlänger och utökar avtalet med Iver

Netel, som bygger fysiska tele-, bredbands- och elnät i Norden och Tyskland, har fö...

Läs mer

Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm

Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad...

Läs mer


Kraftig vårflod kan sänka elpriset ytterligare

Det har varit en lång vinter i norr med snömängder över normalt. På...

Läs mer
Peter Lerge, projektledare Vinnergi, framför en av bussladdarna.

Vinnergi integrerar bussladdare i Jönköping – när stadens bussflotta blir helt koldioxidfri

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se