Instagram

Facebook

Krympande marginaler när elförbrukningen är som högst


2020-06-01

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet är som störst. I den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till regeringen om kraftbalansen under kommande vinter, ligger denna trend fast.

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, dels hur kraftbalansen – inhemsk elproduktion minus elförbrukning – på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern, dels en prognos för kommande vinters kraftbalans

– Årets kraftbalansrapport visar återigen att marginalerna för den svenska kraftbalansen fortsätter att minska och att importberoendet under topplasttimmen ökar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Under slutet av detta år stängs kärnkraftverket Ringhals 2. Samtidigt ökar elproduktionen från icke planerbara kraftkällor, i synnerhet vindkraften. Förändringen ökar sammantaget effektunderskottet under topplasttimmen, samt leder till en större variation av tillgänglig effekt, vilket gör systemet mer svårplanerat och prognoserna mer osäkra.

I rapporten har Svenska kraftnät använt två olika metoder för att prognostisera kommande vintrars kraftbalans: den statiska och den probabilistiska metoden. Den första beskriver importbehovet under timmen då elförbrukningen är som störst. Den andra – den probabilistiska – räknar fram i vilken utsträckning import kan matcha det svenska underskottet, alltså om det finns tillräckligt med el att importera.

Analysen som beskriver importbehovet under kommande vinter visar att den svenska kraftbalansen försämras. Enligt prognosen för topplasttimmen – den timmen då förbrukningen är som störst – får Sverige ett underskott på 1 700 MW vid en normalvinter och 2 900 MW vid en tioårsvinter (fotnot). Vintern som just har passerats var ovanligt mild och därför blev inte effektsituationen speciellt ansträngd.

– Rapporten visar alltså att Sverige är beroende av import, men när våra grannländer samtidigt har en ansträngd effektsituation kan importmöjligheterna vara begränsade, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Den probabilistiska metoden indikerar att södra Sverige – elområdena 3 och 4 – riskerar att under en normalvinter få ett elunderskott, medräknat den import som finns tillgänglig, långt under en timme.

Blir det ett mycket ogynnsamt år riskerar den simulerade effektbristen att bli flera timmar.

Rapporten har inte gjort några antaganden kring ökad användarflexibilitet. Alltså att elförbrukare kan minska sin förbrukning, vilket har en liknande effekt på kraftbalansen som ökad elproduktion. Skälet är att lönsamheten för detta, liksom för investeringar i planerbar kraft, är fortsatt låg.


Fotnot: tioårsvinter är en kallare vinter som återkommer i genomsnitt en gång per tio år.

Klicka här för att ladda ned rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden.


Källa: Svenska kraftnät


Skriv utInstallation av kortläsare.
Installation av kortläsare.

Bravida levererar säkerhetslösningar till Folkhälsomyndigheten

Bravida genomför leveransen av ett nytt integrerat säkerhetssystem när Folkhälsomyndigheten bygger om arbetsplatserna på Solnakontoret. Bravida kommer stå för den...

Läs mer
Enerbrokers
Många elkunder blir vilseledda av telefonförsäljare.

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande ”El till...

Läs mer
Idcon


Kunskapen om el är låg bland svenskarna

Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder...

Läs mer
Coop och Grön Kontakt har ingått ett avtal som innebär att laddstationer med snabbladdare kommer installeras utanför utvalda butiker.

Coop Sverige och Grön Kontakt vill göra det enkelt och smidigt att snabbladda elbilar

Snart blir det möjligt för kunder på Coop att ladda sina elbilar samtidigt som man...

Läs mer
Emelie Thorsén, 28 år, vinnare i årets tävling #mittelskåp.

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Under våren utlyste Jönköping Energi i samarbete med Destination Jönkö...

Läs mer

Uppdrag ges om smarta elnät och laddinfrastruktur

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och...

Läs mer
Ett tunt lager indiumnitrid ovanpå kiselkarbid, som skapats med LiU-forskarnas nya molekyl.

Kemi banar väg för bättre elektronikmaterial

Indiumnitrid är ett mycket lovande material för användning i elektronik, men...

Läs mer
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se