Instagram

Facebook

Långsam bredbandsutbyggnad hot mot lantbruket


2020-04-09

Bild: LRF

Regeringen och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman måste säkerställa att framtidens 5G-utbyggnad också når landsbygden. Annars riskeras utvecklingsmöjligheterna inom svensk livsmedelsproduktion.
– Vi vill att regeringen ger statliga Teracom i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda 5G-täckning för lantbrukets och landsbygdens behov, via Teracoms höghöjdsmaster, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström och vd Anna Karin Hatt.

Det svenska jord- och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen, miljönytta och jobb och tillväxt i hela landet. För att nå de politiska målen om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige, behövs en stabil, säker och snabb uppkoppling i landsbygdsmiljö.

– Det handlar om att säkra att företagare i de gröna näringarna ska kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. För att möjligheterna ska realiseras, behöver fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätta samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G måste säkerställas. Idag har endast 53 procent av lantbruksföretagen tillgång till en snabb uppkoppling, säger Anna Karin Hatt.

Dagens och framtidens jord- och skogsbruk blir allt mer beroende av modern teknik. Det förutsätter säker och stabil tillgång till fast och mobilt bredband. Det gäller i stallet på mjölkgården, på åkern för att kunna precisionsodla och i det skogsområde som ska röjas, huggas eller markberedas.

– Möjligheten att använda sig av framtidens 5G-nät är inte bara en viktig del i att stärka det svenska lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Det är viktigt för hela Sveriges försörjningstrygghet, där lantbruket av regeringen klassats som en samhällsviktig funktion, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader, men framförallt skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, vilket minskar resursanvändningen. En viktig del i framtidens digitalisering är ett mobilt bredband på landsbygden som svarar upp mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av ”sakernas Internet”, Internet of Things.

LRF vill att Anders Ygeman och regeringen ger Teracom i uppdrag att undersöka möjligheterna att möta lantbrukets behov genom att kombinera 5G med höghöjdsmaster, och att Post- och telestyrelsens får i uppdrag att undersöka vilket krav som kan ställas på kommersiella operatörer att tillhandahålla 5G-uppkoppling i de områden där det finns en kommersiellt intresse, som i de områdena också täcker lantbrukets och andra samhällskritiska funktioners behov.Källa: LRF


Skriv ut

ALEC Energy i avtal med Azelio för utveckling och energilagringsprojekt i Mellanöstern och Afrika

ALEC Energy och det svenska företaget Azelio har tecknat en avsiktsförklaring (MoU) som innefattar ett samarbete över 49 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring fram till...

Läs mer
Enerbrokers
Kvarteret Kromet ska bli Göteborgs nya landmärke (bilden är en illustration).

Rejlers projekterar när Vasakronan formar Göteborgs nya landmärke

Rejlers har fått uppdraget att leda elprojekteringen när fastighetsbolaget Vasakronan...

Läs mer
Idcon


Bixia lanserar nytt elavtal till företag

Bixia Framtid är namnet på det nya elavtalet som elbolaget Bixia lanserar mot fö...

Läs mer


Eitech bidrar med en mix av specialistkompetens för avbrottsfri elförsörjning till sjukhuset i Skövde

NCC har gett Eitech utökat förtroende att bidra med sin specialistkompetens inom elteknik...

Läs mer
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Sedan 2018 anlitar Ellevio Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning.

Ellevio väljer Geomatikk för hög kvalitet på data och flexibelt samarbete

Jämn och hög kvalitet på inmätningsdata, leverans väl inom de ö...

Läs mer


6 000 - 19 000 jobb i Skåne hotade på grund av elbristen

Idag släpptes en ny rapport från Tillväxtverket där effekterna av elbristen...

Läs mer
Med Krafthem minskar elkonsumenter belastningen på elnätet och motverkar kapacitetsbrister samtidigt som de minskar storleken på elfakturan.

Energi-startup Krafthem säkrar finansiering om 5 miljoner för att utveckla elektrisk flexibilitet

Krafthem säkrar fem miljoner kronor i finansiering från privata...

Läs mer

Innerstaden framtidssäkras - Apotekaregatan och Ågatan berörs


Under den första veckan i augusti (v 32) kommer ett arbete med att förnya fjä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se