Instagram

Facebook

Mälarenergi bygger rekordstort energilager


2021-03-01

Bild från ett av bergrummen i anslutning till Kraftvärmeverket.
Bild: Mälarenergi
Bild från ett av bergrummen i anslutning till Kraftvärmeverket.

Mälarenergis styrelse har beslutat att ett rekordstort energilager ska byggas i Västerås. Det är de gamla oljebergrummen som finns i anslutning till Kraftvärmeverket i Västerås som ska göras om till ett modernt underjordiskt lager för hetvatten. Lagret kommer användas för att jämna ut produktionen i förhållande till förbrukningstoppar av el och fjärrvärme. Det gör Mälarenergis produktion än mer hållbar och innebär ytterligare säkerhet i fjärrvärmeleveranserna för sina kunder.

Kraftvärmeverket i Västerås har sedan 2000 genomfört en förnyelseresa mot en hållbar kraftvärmeproduktion och använder nu enbart återvunna och förnybara bränslen. Kolet och oljan är borta och det tidigare underjordiska oljelagret har spelat ut sin roll. Att det nu kommer till användning som ett effektivt energilager är ett talande exempel på hur den fossila eran har ligger bakom oss i resan mot det hållbara samhället.

– Det tidigare oljelagret användes en gång i tiden för produktion av fjärrvärme och el i en av Kraftvärmeverkets äldsta och största panna. En panna som nu kan stängas ner och ytterligare understryka kraftvärmeverkets förnyelseresa, säger Magnus Eriksson vice vd och affärsområdeschef för Värme på Mälarenergi.

Vid fullt nyttjande kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för att förse Västerås fjärrvärmekunder under 2-4 veckor beroende på utetemperatur. Det blir troligen Europas största lager med hetvatten och står sig väl även i global jämförelse. Mälarenergi gör investeringen för att kunna producera mer värme då förhållandena är som mest gynnsamma i våra produktionsanläggningar. För att kunna lagras och sedan förbrukas när kylan slår till, eller fungera som en pålitlig reserv då verksamheten behöver underhålla basproduktionen.

– Bergrummet som energilager kommer ge alla fjärrvärmekunder en ökad leveranssäkerhet, samtidigt som det ger oss bättre planeringsmöjligheter och förutsättningar att optimera vår produktion. Med ett så här stort värmelager kommer vi kunna prioritera mer elproduktion när samhället behöver det som mest och på så sätt bidra till att avlasta den eleffektutmaning vi står inför, fortsätter Magnus Eriksson.

Med det nya energilagret kommer utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket minska ytterligare. En anledning till att projektet tilldelats 15 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Med bidraget landar den totala investeringen på 80 miljoner kronor. Projektet börjar med att bergrummen saneras från kvarvarande olja under 2021 för att vara i drift och kunna tas med som en del i produktionsplaneringen under början av 2024.

– Produktion av fjärrvärme och el under hållbara förutsättningar har varit målet för hela den förnyelseresa vi gjort på Kraftvärmeverket. Att bidra till stadens hållbarhet och ge våra kunder möjlighet att leva och verka hållbart har varit drivkraften. Att vi nu får grönt ljus från styrelsen att genomföra det här känns jätteroligt. Vi visar nu vad lokalt producerad fjärrvärme och el innebär för skapandet av det hållbart samhället avslutar Magnus.Källa: Mälarenergi


Skriv utKraftverket i Flúðir.
Kraftverket i Flúðir.

Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.

Läs mer
Enerbrokers
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att...

Läs mer
Idcon


Energieffektivisering i industriprocesser

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för...

Läs mer
Bengt Johansson, Ellevio.

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios...

Läs mer

Svenska värmeteknologibolaget Kanthal: Det är dags att elektrifiera stålindustrin

Anders Björklund, Kanthals vd.

Framtidens värmeteknik är i fokus när Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot...

Läs mer

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av...

Läs mer

Jämtkraft byter vd

Tillgång till stabil och hållbar el är avgörande för Jämtlands...

Läs mer
<span><span>Stillbild från Andreas Fernbrants film Life in Motion.</span></span>

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se