Instagram

Facebook

Mindre avgiftshöjningar för elnät, vatten och avlopp


2018-09-17

<div class=\
Bild: Trollhättan Energi
Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort ser fram emot att hantera framtidens strategiska investeringar för Trollhättan med en trygg ekonomi i ryggen och utan dramatiska avgiftsjusteringar för kunderna. 


Trollhättan Energi fortsätter att utveckla renhållningen och sina nät och anläggningar för el, vatten och avlopp. För att hantera nödvändiga investeringar och underhåll har en enig styrelse beslutat om mindre avgiftshöjningar från och med 1 januari 2019. Den totala avgiftshöjningen stannar på omkring 50 kronor i månaden för en lägenhet och 75 kronor för en villa. Fjärrvärmepriset blir dessutom oförändrat.
– Tack vare långsiktig planering kan vi undvika dramatiska höjningar och fortsätta ha avgifter som ligger klart under riksgenomsnittet, säger VD:n Pia Brühl Hjort.

Det är femte året i rad som Trollhättan Energi låter priset på fjärrvärme ligga still. Inom verksamhetsområdena renhållning, vatten- och avlopp och elnät behövs däremot mindre prisjusteringar på 4-5 procent nästa år.

– Vi är inne i en intensiv utvecklingsperiod. På vatten- och avloppssidan handlar det mycket om löpande underhåll, men vi utökar också kapaciteten för att minska risken för översvämningar vid skyfall och för att ta hand om ökade flöden när nya områden bebyggs. På elnätssidan fortsätter vi bland annat att säkra leveranserna även på landsbygden, genom att ersätta luftburna ledningar med kablar i marken, säger Pia Brühl Hjort.

Långt under riksgenomsnittet
Prisjusteringen på elsidan omfattar enbart den fasta nätavgiften. För en lägenhet motsvarar höjningen ungefär 5 kronor i månaden och för ett villahushåll 10-15 kronor. Inom vatten- och avlopp justeras avgifterna motsvarande 30 kronor per månad för ett vanligt villahushåll, medan det på renhållningsområdet handlar om ungefär 5 kronor per månad och hushåll. I slutänden blir det en sammanlagd månadsjustering på 50-75 kronor.

– Jag har stor respekt för att alla ökade kostnader påverkar hushållen, men hela vår verksamhet är avgiftsfinansierad och sett i ett riksperspektiv ligger vi långt under snittet. Så vill vi att det ska fortsätta vara, men förutsättningen för att klara det är bra underhåll och långsiktiga investeringar utifrån uppdraget som Trollhättan Energi har, säger Pia Brühl Hjort.

Strategiska investeringar
Ett stort och strategiskt viktigt framtidsprojekt för alla Trollhättebor är byggandet av det nya vattenverket, bredvid det nuvarande vid Göta Älv på Överby-området. Planeringen pågår och när det står klart kommer dricksvattnet att hämtas ute i Vänern via en lång ledning, istället för från älven.

– Det ger oss ännu bättre kvalitet på råvattnet och mindre behov av rening, men för att kunna hantera själva ledningsinvesteringen sätter vi redan nu av sex miljoner kronor per år, påpekar Pia Brühl Hjort.

På vatten- och avloppssidan tas nästa år också ytterligare ett steg mot att öka den fasta avgiftsdelen. Från 1 januari 2019 står den fasta delen för 60 procent, istället för dagens 50/50-fördelning i förhållande till den rörliga delen. Justeringen innebär att ägare av flerbostadshus får oförändrade eller sänkta kostnader.

– Idag påverkas endast 8 procent av våra kostnader inom vatten och avlopp av hur stor volym hushållen faktiskt använder. Det måste vi ta hänsyn till, förklarar Pia Brühl Hjort.


Källa: Trollhättan Energi


Skriv utAnders Lindén, VD APC Elinstallatören.
Anders Lindén, VD APC Elinstallatören.

Instalco får uppdrag vid Universitetssjukhuset i Linköping

Instalcobolaget APC Elinstallatören har fått i uppdrag att göra elarbeten vid utbyggnaden av Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget gäller utförandeentreprenad...

Läs mer
Enerbrokers
Inom spänningsområdet upp till 145 kV erbjuder Eitech nyckelfärdiga leveranser av nya distributionsanläggningar inklusive modernisering och utbyggnader av befintliga anläggningar. I tjänste- och produktportföljen ingår även utveckling och leverans av mobila lösningar som ger flexibilitet och underlättar anläggningsplaneringen.

Nytt kontrakt för Eitech resulterar i triss i fördelningsstationer åt Trelleborgs kommun

Första stationen spänningssattes under hösten 2018 och byggnationen av andra...

Läs mer
Idcon
Fotomontage Frostaliden där de 27 laddstolparna kommer att finnas.

Skövdebostäder beviljas en halv miljon i stöd för laddstolpar

Skövdebostäder har beviljats klimatinvesteringsstöd inom ramen för Naturvå...

Läs mer


Bravida skriver kontrakt för Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har skrivit under det kontrakt som tilldelades Bravida den 28 augusti...

Läs mer
Magnus Pettersson, Höganäs AB.

Höganäs AB minskar koldioxidutsläppen med stöd från Klimatklivet och Energisteget

Metallpulvertillverkaren Höganäs AB kommer att minska koldioxidutsläppen med...

Läs mer


Första spadtaget på ny ackumulatortank

Senast år 2030 ska all fjärrvärme i Göteborg komma från förnybara...

Läs mer


Flest elbränder i äldre bostäder

Elsäkerhetsverket pågående granskning av elsäkerheten i Sveriges bostä...

Läs mer


Nytt elnätspris från 1 januari 2019

Från årsskiftet justeras elnätspriser för privat- och företagskunder med...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se