Instagram

Facebook

Mindre avgiftshöjningar för elnät, vatten och avlopp


2018-09-17

<div class=\
Bild: Trollhättan Energi
Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort ser fram emot att hantera framtidens strategiska investeringar för Trollhättan med en trygg ekonomi i ryggen och utan dramatiska avgiftsjusteringar för kunderna. 


Trollhättan Energi fortsätter att utveckla renhållningen och sina nät och anläggningar för el, vatten och avlopp. För att hantera nödvändiga investeringar och underhåll har en enig styrelse beslutat om mindre avgiftshöjningar från och med 1 januari 2019. Den totala avgiftshöjningen stannar på omkring 50 kronor i månaden för en lägenhet och 75 kronor för en villa. Fjärrvärmepriset blir dessutom oförändrat.
– Tack vare långsiktig planering kan vi undvika dramatiska höjningar och fortsätta ha avgifter som ligger klart under riksgenomsnittet, säger VD:n Pia Brühl Hjort.

Det är femte året i rad som Trollhättan Energi låter priset på fjärrvärme ligga still. Inom verksamhetsområdena renhållning, vatten- och avlopp och elnät behövs däremot mindre prisjusteringar på 4-5 procent nästa år.

– Vi är inne i en intensiv utvecklingsperiod. På vatten- och avloppssidan handlar det mycket om löpande underhåll, men vi utökar också kapaciteten för att minska risken för översvämningar vid skyfall och för att ta hand om ökade flöden när nya områden bebyggs. På elnätssidan fortsätter vi bland annat att säkra leveranserna även på landsbygden, genom att ersätta luftburna ledningar med kablar i marken, säger Pia Brühl Hjort.

Långt under riksgenomsnittet
Prisjusteringen på elsidan omfattar enbart den fasta nätavgiften. För en lägenhet motsvarar höjningen ungefär 5 kronor i månaden och för ett villahushåll 10-15 kronor. Inom vatten- och avlopp justeras avgifterna motsvarande 30 kronor per månad för ett vanligt villahushåll, medan det på renhållningsområdet handlar om ungefär 5 kronor per månad och hushåll. I slutänden blir det en sammanlagd månadsjustering på 50-75 kronor.

– Jag har stor respekt för att alla ökade kostnader påverkar hushållen, men hela vår verksamhet är avgiftsfinansierad och sett i ett riksperspektiv ligger vi långt under snittet. Så vill vi att det ska fortsätta vara, men förutsättningen för att klara det är bra underhåll och långsiktiga investeringar utifrån uppdraget som Trollhättan Energi har, säger Pia Brühl Hjort.

Strategiska investeringar
Ett stort och strategiskt viktigt framtidsprojekt för alla Trollhättebor är byggandet av det nya vattenverket, bredvid det nuvarande vid Göta Älv på Överby-området. Planeringen pågår och när det står klart kommer dricksvattnet att hämtas ute i Vänern via en lång ledning, istället för från älven.

– Det ger oss ännu bättre kvalitet på råvattnet och mindre behov av rening, men för att kunna hantera själva ledningsinvesteringen sätter vi redan nu av sex miljoner kronor per år, påpekar Pia Brühl Hjort.

På vatten- och avloppssidan tas nästa år också ytterligare ett steg mot att öka den fasta avgiftsdelen. Från 1 januari 2019 står den fasta delen för 60 procent, istället för dagens 50/50-fördelning i förhållande till den rörliga delen. Justeringen innebär att ägare av flerbostadshus får oförändrade eller sänkta kostnader.

– Idag påverkas endast 8 procent av våra kostnader inom vatten och avlopp av hur stor volym hushållen faktiskt använder. Det måste vi ta hänsyn till, förklarar Pia Brühl Hjort.


Källa: Trollhättan Energi


Skriv ut

Eltel tecknar ett avtal om kraftledningsutbyggnad med polska kraftnätföretaget PSE S.A.

Eltels polska bolag Eltel Networks Energetyka S.A. har i ett konsortium tecknat avtal med det polska kraftnätföretaget PSE S.A. om att bygga en kraftledning på 400 kV. Eltels andel av...

Läs mer
Enerbrokers


Ny kampanj ska minska antalet pågrävda elledningar

Allt fler strömavbrott beror på att kablar och ledningar i marken skadas vid grä...

Läs mer
Idcon

Skanska renoverar elektronik och mekanik på Madison Avenue Bridge

Skanska USA har tecknat avtal med New York City Department of Transportation (NYCDOT) för att...

Läs mer

Ny kommunikationschef samt affärsområdeschef i Skånska Energi

Karin Holm har utsetts till ny marknads- och kommunikationschef och medlem i Skånska Energis...

Läs mer


Britt pressar ner elpriset

Brittsommaren breder ut sig över delar av Norden, vilket ger mycket milt väder och...

Läs mer


Det milda vädret bidrar till lägre elpriser

Norden står på tröskeln till vintern, och storleken på energilagren blir...

Läs mer
Jonas Tannerstad, el och automationschef på &Ouml;rebroBostäder, testar den nya soffan som visualiserar husets energiförbrukning.

Smarta soffor synliggör energiförbrukningen i den smarta staden

Under hösten lanserar ÖrebroBostäder fem självlysande soffor som ska placeras...

Läs mer

Umeå Energi satsar på smarta hem i nybyggnation med IoT-plattformen Connective som grund

Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se