Instagram

Facebook

Minskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser


2020-05-29

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020, uppgick till 286 miljoner kronor mot 439 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultatet påverkas bland annat av att perioden varit varmare, vilket inneburit lägre försäljning av el och fjärrvärme jämfört med föregående år.

Att resultatet för det första tertialet minskar med 153 miljoner kronor jämfört med samma period förra året, beror utöver minskade el- och fjärrvärmeleveranser också på lägre elpriser och effekter kopplade till covid-19. Det handlar bland annat om minskade avfallsmängder och lägre biogasförsäljning då kollektivtrafiken inte kört i samma utsträckning som tidigare. 

– Koncernens resultat för perioden är fortfarande starkt, men inte lika starkt som förra året eftersom vi i hög grad påverkats av yttre faktorer som temperatur, nederbörd och elpriser. Till detta tillkommer att vi nu även börjar se faktorer som påverkats av covid-19, som exempelvis mängden mottaget avfall och volymer biogas i busstrafiken. Resultatmässigt är årets första tertial viktigt och återhämtning av resultatfall är svårt. I övrigt fortsätter vi vår strategiska satsning på vindkraftspark i Sunne och att investera i utbyggnaden av bredband på Linköpings landsbygd, i kraftvärmeverket där pannorna byggs om för att uppnå en kol- och fossiloljefri produktion och i digitaliseringen inom koncernen, säger Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör på Tekniska verken i Linköping.Källa: Tekniska verken i Linköping


Skriv utInstallation av kortläsare.
Installation av kortläsare.

Bravida levererar säkerhetslösningar till Folkhälsomyndigheten

Bravida genomför leveransen av ett nytt integrerat säkerhetssystem när Folkhälsomyndigheten bygger om arbetsplatserna på Solnakontoret. Bravida kommer stå för den...

Läs mer
Enerbrokers
Många elkunder blir vilseledda av telefonförsäljare.

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande ”El till...

Läs mer
Idcon


Kunskapen om el är låg bland svenskarna

Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder...

Läs mer
Coop och Grön Kontakt har ingått ett avtal som innebär att laddstationer med snabbladdare kommer installeras utanför utvalda butiker.

Coop Sverige och Grön Kontakt vill göra det enkelt och smidigt att snabbladda elbilar

Snart blir det möjligt för kunder på Coop att ladda sina elbilar samtidigt som man...

Läs mer
Emelie Thorsén, 28 år, vinnare i årets tävling #mittelskåp.

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Under våren utlyste Jönköping Energi i samarbete med Destination Jönkö...

Läs mer

Uppdrag ges om smarta elnät och laddinfrastruktur

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och...

Läs mer
Ett tunt lager indiumnitrid ovanpå kiselkarbid, som skapats med LiU-forskarnas nya molekyl.

Kemi banar väg för bättre elektronikmaterial

Indiumnitrid är ett mycket lovande material för användning i elektronik, men...

Läs mer
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se