Instagram

Facebook

Nordiskt elpris följer europeiskt pris på utsläppsrätter


2019-03-11

Bild: Entelios

Norden har för närvarande underskott i resurssituationen, något som gör oss ännu mer beroende av utbyte med våra grannländer.

I Europa och i rösten av världen är det mycket vanligt att använda fossila bränslen i kraftproduktionen och i EU är sådan användning underkastat den europeiska utsläppsmarknaden (koldioxidmarknaden). Den här marknaden är en av EU:s åtgärder för att infria åtagandena från Kyoto- och Paris-avtalen. På marknaden handlas det med rätter för koldioxidutsläpp och eftersom marknaden är rädd att utsläppen ska bli högre än tillgängliga kvoter så stiger priset.

Efter många år med lågt koldioxidpris (€ 4/ton) beslutade EU att införa åtgärder på marknaden för att reducera det stora överskottet av utsläppsrätter. Överskottet har ackumulerats efter en rad effektiviseringsåtgärder, utflyttning av stålindustri och annan industri, samt nedläggningar inom stora delar av pappersindustrin. Denna åtgärd har fått namnet Market Stability Reserve (MSR) och syftet med den är att reducera antalet kvoter på marknaden för att höja priset.

Det har den lyckats med. De sista två åren har priset stigit från € 4/ ton 2017 upp till € 25/ton vid årsskiftet. Därefter har priset varit mycket ostadigt, något som till viss del kan förklaras av Brexit och handelskrig. Både Brexit och handelskriget kan potentiellt göra att överskottet av kvoter förblir oförändrat eller ökar, något som kan dra ner priset igen.

Kolkraft och koldioxidkvoter
För att producera en megawattimme (1 MWh vilket motsvarar 1 000 kWh) i ett kolkraftverk släpps det ut ungefär ett ton koldioxid. Det innebär, grovt räknat, att om priset för koldioxid förändras med € 1, så förändras även kostnadspriset för producenten med € 1. Med andra ord – effekten från koldioxidpriset på europeiska kraftpriser har nästan ett ett-till-ett-förhållande.

De nordiska priserna är i hög grad beroende av de europeiska kraftpriserna, något som gör att våra priser också varierar i takt med koldioxidpriset, även om vi i Norden inte själva har någon kolkraft som är prissättande. Marknaden prisar in att kolkraft kommer att ha en stor betydelse för europeiska kraftpriser under många år framöver och därmed prisas förändringar av koldioxidkraftpriset rätt in i terminspriserna för de kommande åren.Källa: Entelios


Skriv utSchneider Electric fördjupar samarbetet med KTH Live-In Lab genom centrumbildning.
Schneider Electric fördjupar samarbetet med KTH Live-In Lab genom centrumbildning.

Schneider Electric går in som partner i ny centrumbildning - KTH Live-In Lab

Schneider Electric vill bidra till en mer innovativ byggsektor och fördjupar nu samarbetet med KTH Live-In Lab. Centrumbildningen ska löpa över tre år och har som syfte att ö...

Läs mer
Enerbrokers

Norrenergi expanderar med förnybar kyla till Bromma


Norrenergi bygger ut sin fjärrkyla till Bromma Blocks, ett område med närhet till...

Läs mer
Idcon


Framtidens elsystem är flexibelt

Den 6 maj öppnade Svenska kraftnät upp marknaden för frekvenshållningsreserver...

Läs mer

E.ON förvärvar Nordens ledande leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur

E.ON har undertecknat ett avtal med EQT om att förvärva 100 procent av aktierna i fö...

Läs mer


Skånsk handelsplats för el ska parera kapacitetsbrist i elnätet

E.ON gör gemensam sak med elbolagen Ystads Energi och Kraftringen för att hantera en...

Läs mer

Ellevio förlänger avtal med Rejlers

Ellevio ger Rejlers Embriq fortsatt förtroende att leverera systemet Quant TP SELMA, ett...

Läs mer

Semcon i nytt projekt för att framtidssäkra tågens elkraft

 Jörgen Ohlsson, Team Manager på Semcon.

Genom ett nytt avtal ska Semcon framtidssäkra de energianläggningar som förser...

Läs mer

Statistikanalys ska minska energianvändning i fastigheter

Total energianvänding kWh/kvm.

Nu presenterar HSB Stockholm ett nytt verktyg för energiuppföljning i fastigheter....

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se