Instagram

Facebook

Nordiskt elpris följer europeiskt pris på utsläppsrätter


2019-03-11

Bild: Entelios

Norden har för närvarande underskott i resurssituationen, något som gör oss ännu mer beroende av utbyte med våra grannländer.

I Europa och i rösten av världen är det mycket vanligt att använda fossila bränslen i kraftproduktionen och i EU är sådan användning underkastat den europeiska utsläppsmarknaden (koldioxidmarknaden). Den här marknaden är en av EU:s åtgärder för att infria åtagandena från Kyoto- och Paris-avtalen. På marknaden handlas det med rätter för koldioxidutsläpp och eftersom marknaden är rädd att utsläppen ska bli högre än tillgängliga kvoter så stiger priset.

Efter många år med lågt koldioxidpris (€ 4/ton) beslutade EU att införa åtgärder på marknaden för att reducera det stora överskottet av utsläppsrätter. Överskottet har ackumulerats efter en rad effektiviseringsåtgärder, utflyttning av stålindustri och annan industri, samt nedläggningar inom stora delar av pappersindustrin. Denna åtgärd har fått namnet Market Stability Reserve (MSR) och syftet med den är att reducera antalet kvoter på marknaden för att höja priset.

Det har den lyckats med. De sista två åren har priset stigit från € 4/ ton 2017 upp till € 25/ton vid årsskiftet. Därefter har priset varit mycket ostadigt, något som till viss del kan förklaras av Brexit och handelskrig. Både Brexit och handelskriget kan potentiellt göra att överskottet av kvoter förblir oförändrat eller ökar, något som kan dra ner priset igen.

Kolkraft och koldioxidkvoter
För att producera en megawattimme (1 MWh vilket motsvarar 1 000 kWh) i ett kolkraftverk släpps det ut ungefär ett ton koldioxid. Det innebär, grovt räknat, att om priset för koldioxid förändras med € 1, så förändras även kostnadspriset för producenten med € 1. Med andra ord – effekten från koldioxidpriset på europeiska kraftpriser har nästan ett ett-till-ett-förhållande.

De nordiska priserna är i hög grad beroende av de europeiska kraftpriserna, något som gör att våra priser också varierar i takt med koldioxidpriset, även om vi i Norden inte själva har någon kolkraft som är prissättande. Marknaden prisar in att kolkraft kommer att ha en stor betydelse för europeiska kraftpriser under många år framöver och därmed prisas förändringar av koldioxidkraftpriset rätt in i terminspriserna för de kommande åren.Källa: Entelios


Skriv utFörväntning på framtida genombrott förvandlar Ripasso Energy till Swedish Stirling

Styrelsen för miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har beslutat att föreslå bolagsstämman den 26 april att bolaget byter namn till Swedish Stirling AB. Bakgrunden...

Läs mer
Enerbrokers

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Dala Energi ställer sig bakom visionen, åtagandena, uppmaningarna och färdplanens...

Läs mer
Idcon

Säker laddning för elfordon till både företag och privatpersoner


Jönköping Energi utökar satsningen på laddning för elbilar och elhybrider...

Läs mer

Ny storsatsning lägger grunden för framtidens elnät

Färre och kortare strömavbrott, lättare för kunden att styra sin elanvä...

Läs mer
Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar.

Ny teknik tar tempen på elnätet

Med ny smart teknik, som för första gången används i Sverige, kan Ö...

Läs mer

Vindkraft och värmepumpar bästa ersättning av kolkraft enligt Wärtsiläs energisystemmodell

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvä...

Läs mer


Cleantech Forum Stockholm lockar hundratals investerare

Sverige har länge varit känt som ett föregångsland när det kommer till...

Läs mer

Arctic Paper tecknar avtal om hållbar energiförsörjning i Munkedal

Arctic Paper har slutit ett 15-årigt avtal med Adven AB om hållbar energiförsö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se