Instagram

Facebook

Ny kampanj ska minska antalet pågrävda elledningar


2018-10-16

Bild: Vattenfall

Allt fler strömavbrott beror på att kablar och ledningar i marken skadas vid grävning, schaktning eller pålning. Under 2017 bestod 17 procent av Vattenfall Eldistributions driftstörningar av pågrävda eller skadade kablar. Nu trappar företaget upp sitt arbete för att få fler parter att engagera sig och ta ett ansvar för att minska risken för skador vid grävning nära infrastruktur.

Pågrävda ledningar och kablar är ett växande problem i samhället. I många fall resulterar skadorna omedelbart i strömavbrott, men ibland kan de förvärras med tiden och ge driftstörningar först efter ett antal månader. När strömavbrotten drabbar samhällskritiska funktioner som till exempel sjukhus, banker eller mobilnätet kan konsekvenserna bli allvarliga. Branschens reparationskostnader för att laga ledningar och kablar uppgår till cirka 400 miljoner kronor varje år. I de flesta fall hade skadorna kunnat undvikas genom att beställa en ledningsanvisning via den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen innan man börjar gräva. Ändå visar statistiken att man i endast 50 procent av alla pågrävningar har använt Ledningskollen.

Mot bakgrund av detta har Vattenfall Eldistribution tagit initiativet till en omfattande informationskampanj i syfte att försöka komma till rätta med problematiken.

– Med kampanjen vill vi öka medvetenheten om problemet i branschen och få fler i intressentkedjan att ta ansvar för en säker grävprocess där varken människa eller infrastruktur kommer till skada. Inte sällan är det tidsaspekten som gör att man bortser från att använda sig av de tjänster och regler som finns för att undvika att skada infrastruktur, säger Fredrik Persson, chef för ledningsanvisning och kunddokumentation på Vattenfall Eldistribution AB.

Företaget hoppas också att kampanjen ska bidra till ändrad attityd vid grävning nära infrastruktur.

– Vi har flera företag som återkommande gräver på våra ledningar. Hittills har ingen kommit till skada, Vi vill verkligen uppmana alla som utför grävarbeten att använda Ledningskollen för att minska risken att gräva på en ledning, fortsätter Fredrik.

Parallellt med kampanjen ökar Vattenfall Eldistribution sina satsningar på utbildning, bevakning av grävarbeten i fält samt medverkar i projektet Grävallvar med aktörer från branschen.Källa: Vattenfall


Skriv utSäker laddning för elfordon till både företag och privatpersoner


Jönköping Energi utökar satsningen på laddning för elbilar och elhybrider genom att bredda utbudet av produkter och tjänster för säker och smart...

Läs mer
Enerbrokers

Ny storsatsning lägger grunden för framtidens elnät

Färre och kortare strömavbrott, lättare för kunden att styra sin elanvä...

Läs mer
Idcon
Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar.

Ny teknik tar tempen på elnätet

Med ny smart teknik, som för första gången används i Sverige, kan Ö...

Läs mer

Vindkraft och värmepumpar bästa ersättning av kolkraft enligt Wärtsiläs energisystemmodell

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvä...

Läs mer


Cleantech Forum Stockholm lockar hundratals investerare

Sverige har länge varit känt som ett föregångsland när det kommer till...

Läs mer

Arctic Paper tecknar avtal om hållbar energiförsörjning i Munkedal

Arctic Paper har slutit ett 15-årigt avtal med Adven AB om hållbar energiförsö...

Läs mer


Nordiskt elpris följer europeiskt pris på utsläppsrätter

Norden har för närvarande underskott i resurssituationen, något som gör oss...

Läs mer

Höghastighetsladdare öppnad i Västerås


Den 7 mars öppnade Fortum Charge & Drive och McDonald’s den avslutande HPC-stationen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se