Instagram

Facebook

Ny metod minskar energiförlusten vid avfallsförbränning


2019-12-10

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: David Castor
Energi och värmekraftverk.

Hur mycket energi tas egentligen till vara vid förbränning av hushållsavfall? Med en ny metod utvecklad vid Högskolan i Borås kan svinnet av energi minskas.

I energi- och värmekraftverk som använder hushållsavfall som råvara kommer inte all energi som finns i avfallet till nytta i form av värme och elektricitet. En stor mängd energi går faktiskt till spillo i förbränningsprocessen.

Doktoranden Eboh Francis Chinweuba har i sitt forskningsprojekt utvecklat en ny metod för att effektivisera processen och därmed möjliggöra ett större energiuttag.

– Metoden går ut på att beräkna det maximala energiutbytet vid förbränning av hushållsavfall i fast form. Jag har också introducerat en metod för att möjliggöra förbättringar i förbränningsprocessen samt räknat på kostnaderna på sikt utifrån olika metoder för effektiviseringsoptimering och utifrån befintlig teknik i anläggningen, berättar Eboh Francis Chinweuba.


Större träffsäkerhet
Metoderna har tagits fram utifrån statistiska beräkningar, datamodellering och simuleringar. Den nya beräkningsmodellen tar även hänsyn till sammansättningen av avfallet, vilket gör den här metoden mer träffsäker jämfört med andra metoder.

– I projektet kom vi fram till att vår metod för att uppskatta det totala energiinnehållet är överlägsen befintliga metoder där man enbart beräknar den energimängd som i dag tas tillvara. Metoden ger en mer realistisk beskrivning av de effektivitetsförändringar som är möjliga utifrån de begränsningar som vald metod har för att omvandla avfall till energi, förklarar han.


Identifiera förändringar för bästa effekt
Utifrån detta går det att identifiera vilka förändringar som är möjliga och vilka som inte är det för att uppnå bästa effekt.

Forskningsprojektet visar även att fjärrvärmenät är den form av processanläggningar för avfallshantering som är mest lönsam på sikt om man tittar på inkomster och produktionskostnader.

Forskningsprojektet svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål inom områdena energi, miljö, ekonomi, hållbara städer och samhällen samt infrastruktur.


Vidare läsning:
Klicka här för att läsa Efficiency Improvements in Waste-to-Energy Combustion Processes: Method Development and Evaluation (pdf) i sin helhet.Källa: Högskolan i Borås


Skriv utElproducenter hyllas på Elens dag

Svensk elproduktion under decenniet.

I samband med Elens dag, på torsdag den 23 januari, vill elbolaget Bixia uppmärksamma oss på den förnybara elens viktiga roll för klimatet och samtidigt hylla alla...

Läs mer
Enerbrokers

Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med...

Läs mer
Idcon
Den nya generationens mätare är bland annat förberedda för timmätning.

Karlskoga får nya elmätare

Under ett flerårsprojekt som beräknas pågå till 2022 ska elmätarna hos...

Läs mer
Fr v Tomas Nordqvist, Uppsalahem; Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun; Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare; Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

Ytterligare insatser för bättre nätkapacitet i Uppsala

Nu presenteras och driftsätts en ny marknadsplats för effektflexibilitet i Uppsala, inom...

Läs mer

Rejlers byter styrsystem åt Stockholm Exergi

Rejlers har vunnit uppdraget att projektera och leverera ett nytt styrsystem till energibolaget...

Läs mer
Kristianstads nya badhus.

Bravida installerar för 67 miljoner i Kristianstads nya badhus

Kristianstads kommun bygger ett nytt badhus med Peab som huvudentreprenör. Bravida har få...

Läs mer
Elledningar ska enligt lag besiktas regelbundet och då är helikopter ett utmärkt hjälpmedel.

Helikopterflygningar avslöjade flera problem

I december genomförde Öresundskraft inspektion av ledningsnätet med hjälp av...

Läs mer
Robin Boheman, Instalco och Bengt Löfqvist, Stefan Ullsand och Emil Björling, ELUB.

Instalco installerar sig i Växjö

Instalco tar nu plats även i Växjö genom förvärv av Elinstallationer...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se