Instagram

Facebook

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


2020-09-16

Bild: Bluemount_Score/Pixabay

Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon, fossilfritt flyg 2045, fordonsstrategisk forskning och kortade handläggningstider och stärkt tillsyn. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Elektrifieringen har en viktig roll för att Sverige ska nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna gjort stora satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Nu tar vi nya kliv i den fortsatta elektrifieringen av Sverige.


Elektrifiering av tunga fordon
Utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att accelerera elektrifieringen av tunga lastbilar och behöver ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Regeringen föreslår ett nytt stöd på 500 miljoner kronor för 2021 och för 2022 beräknas 550 miljoner kronor tillföras ändamålet. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift.

Stödet ska bland annat omfatta regionala elektrifieringspiloter där kommuner och företag etablerar piloter för elektrifierade transporter.


Fossilfritt flyg 2045

Flygets klimatpåverkan måste minska. Att ersätta fossil flygfotogen med biodrivmedel minskar växthusgasutsläppen. Forskning på fossilfritt flyg kan också i förlängningen skapa nya innovativa produkter och lösningar. En elektrifiering av flyget har potential att bidra till att i huvudsak på kortare distanser minska flygets utsläpp och kan på sikt spela en viktig roll för inrikesflyget.

Regeringen förlänger Energimyndighetens pågående uppdrag att främja forskning om hållbara biobränslen för flyg och arbetet med ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg.

Satsningen på fossilfritt flyg tillförs 50 miljoner kronor under 2021 och under 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras ändamålet. Med de nya medlen kommer även elflyg inkluderas i satsningen.


Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks
Arbetsmaskiner är en stor utsläppare av växthusgaser. Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) föreslås därför förstärkas med stöd till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning om 50 miljoner kronor 2021 på forskning och utveckling för arbetsmaskiner. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet.


Miljöprövning och tillsyn – kortade handläggningstider och stärkt tillsyn
Den klimatomställning som krävs innebär att många verksamheter kommer att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd. Det är angeläget att korta handläggningstiderna vid tillståndsprövning.  

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2021 att länsstyrelsernas förvaltningsanslag förstärks med 35 miljoner kronor för effektiv prövning enligt miljöbalken.

För att stärka Naturvårdsverkets arbete med miljöprövning och miljötillsyn föreslår regeringen också att myndighetens förvaltningsanslag ökar med 13 miljoner kronor 2021. Det är angeläget att Naturvårdsverket har goda förutsättningar att säkerställa att regelverken på miljöområdet genomförs och efterlevs.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv utElin Bertilsson, vd i MittNät.
Elin Bertilsson, vd i MittNät.

MittNät utsedda till "Årets stadsnät"

Det kommunala samarbetet inom MittNät prisas återigen. Nu tilldelas de priset "Årets stadsnät".
– Otroligt kul såklart! Vi ser det som ett gott tecken på...

Läs mer
Enerbrokers
E.ON meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skå...

Läs mer
Idcon

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb....

Läs mer
Den första årskullen elever vid Yrkesgymnasiet Borås trivs i de nyinredda och ändamålsenliga lokalerna på Getängsvägen.

Unik möjlighet för Yrkesgymnasiet Borås att växa från grunden

Yrkesgymnasiet Borås har bildligt och bokstavligt talat byggts upp från grunden. Nya...

Läs mer


Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer...

Läs mer
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken....

Läs mer
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att gö...

Läs mer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se