Instagram

Facebook

Så ojämställd är elbranschen


2021-03-04

Bild: Daniel Dahlgren

Energiomställningen, nya nätinvesteringar och en aktiv byggsektor kräver fler människor med energikompetens på alla nivåer. I en rapport från Elsäkerhetsverket uppmärksammas problemet kring rekrytering och förebilder inom elinstallationsbranschen, som fortfarande är fast i gamla mönster och som enbart speglar halva befolkningen – män.

De är en sällsynt art – de kvinnliga elinstallatörerna. Av 45 000 auktoriserade elinstallatörer i Elsäkerhetsverkets register är endast 240 kvinnor. Det motsvarar mindre än 0,5 procent och har en oerhört långsam ökning. Av dessa är endast 20 kvinnor registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga har den roll som ett elinstallationsföretag behöver för att uppfylla elsäkerhetslagen.


Stor obalans och stor tröghet
Elektrikerförbundets siffror visar samma riktning, ungefär 1,5 procent av medlemmarna är kvinnor. När det gäller utbildningssidan finns mycket att önska. För läsåret 2018/19 var 253 kvinnor av totalt 6787 sökande till El- och energiprogrammet (3,7 %). Till teknikprogrammet i gymnasieskolan var 2109 kvinnor av 11883 sökande (18 %).

På civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar ökar andelen kvinnor för utbildning inom energi och elektroteknik och det har hänt en hel del gällande jämställdhet under de gångna åren. I rapporten Fokus på jämställdhet i energisektorn från Elsäkerhetsverket 2020, reflekterar dock myndigheten över det faktum att utvecklingen mot en större balans mellan kvinnor och män i branschen, går väldigt trögt.

-– Att vi inte kommit längre i en hållbar kompetensförsörjning av elbranschen kan vi inte skylla på unga kvinnors val av utbildning, säger Anders Persson generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Det handlar om att alla vi som verkar i branschen behöver inse att inkluderande arbetsplatser, fria från fördomar och jargong, är ett villkor för att attrahera såväl kvinnor som män. Ställer vi inte om så väljer talangerna andra mer välutvecklade arbetsgivare i framtiden.


Föråldrade bilder
I rapporten konstateras att både installationsbranschen och energibranschen under flera år har signalerat ett stort kommande kompetensbehov. Där finns goda framtidsutsikter som borde intressera både unga kvinnor och män, men informationen når inte ungdomarna. Traditionella val och föråldrade bilder påverkar fortfarande utbildningsval hos många unga, inte minst för de mer praktiskt inriktade yrkena. Den som googlar på elyrken möts av män i hjälm vilket skapar bilden av att detta är ett traditionellt mansyrke.

– Det finns många valmöjligheter som inte kommer fram när man speglar yrken inom elbranschen. En vidareutbildning från elektriker till elinstallatör kostar cirka 35 000. Skulle man höja sin lön efter utbildning till elinstallatör, så kanske drivkraften att gå vidare inom yrket skulle bli större. Höjd lön är tyvärr ingen självklarhet, säger Marie Bankhed, elinstallatör på Ellevio.

En analys av orsakerna till den nuvarande obalansen behöver göras i samarbete med branschorganisationer, skola och fackförbund, så att man kan underlätta för fler med tillräckliga kunskaper att söka och få auktorisation som elinstallatör. Vad beror det på att kvinnor inte väljer yrken inom el och energi? Och varför stannar man inte kvar i yrket efter utbildning, är några väsentliga frågor? Utifrån analysen bör relevanta åtgärder föreslås för att bidra till att auktoriserad elinstallatör och liknande blir attraktiva och möjliga roller oavsett kön.Källa: Elsäkerhetsverket


Skriv utKraftverket i Flúðir.
Kraftverket i Flúðir.

Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.

Läs mer
Enerbrokers
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att...

Läs mer
Idcon


Energieffektivisering i industriprocesser

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för...

Läs mer
Bengt Johansson, Ellevio.

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios...

Läs mer

Svenska värmeteknologibolaget Kanthal: Det är dags att elektrifiera stålindustrin

Anders Björklund, Kanthals vd.

Framtidens värmeteknik är i fokus när Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot...

Läs mer

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av...

Läs mer

Jämtkraft byter vd

Tillgång till stabil och hållbar el är avgörande för Jämtlands...

Läs mer
<span><span>Stillbild från Andreas Fernbrants film Life in Motion.</span></span>

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se