Instagram

Facebook

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne


2020-09-18

Bild: Fredrik Jönsson

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Effektflexibilitet innebär att en aktör, till exempel en industri, mot ersättning, kan minska sitt effektbehov genom att dra ner på sin elförbrukning eller att en elproducent ökar sin produktion för att möta efterfrågan på effekt. Det fungerar som en delad ekonomi, ungefär som Air Bn´B. Tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”.

Handel med effektflexibilitet kan frigöra kapacitet i elnätet genom att omfördela och minska toppar i elanvändningen. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler kunder kan anslutna sig.

Samhällets elbehov ökar snabbt samtidigt som det tar tid att bygga elnät, därför är Switch ett viktigt komplement i kapacitetsbristområden. Redan vintern 2019/2020 kunde SWITCH göra skillnad och nu skalar vi upp projektet, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Totalt deltar 14 flexibilitetsleverantörer med en gemensam maxeffekt på maximalt 115 MW mot 60 MW vintern 2019/2020. Här finns tillverkningsindustrier, energibolag, fastighetsbolag och villakunder som samlas av en så kallad aggregator. E.ON ansvarar för att utveckla och driva handelsplatsen.

Flexleverantörerna bidrar till en mer effektiv användning av elnätet i Skåne vilket är win-win för både samhället och elnätskunderna. Det är unikt att så många olika typer av flexibilitetsleverantörer deltar på storskaliga demonstrationer av flexibilitetsmarknader. Att vi ser ett så stort intresse är mycket glädjande och inspirerande, säger Martin Höhler.


SWITCH kompletterar åtgärderna i den överenskommelse kring elnätskapaciteten i Skåne som träffades mellan regeringen, Svenska Kraftnät och E.ON hösten 2019. Fram tills att förstärkningarna av stamnätet är slutförda 2024 finns nu åtgärder på plats som från och med vintern 2020/2021 säkrar behovet av effekt i Skåne.


Fakta: CoordiNET/SWITCH
CoordiNET, ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt där Vattenfall Eldistribition, E.ON Energidistribition, Svenska Kraftnät och flera andra svenska och internationella aktörer samarbetar för att demonstrera flexibilitetsmarknader och dess fördelar. E.ON Energidistribition utvecklar flexibilitetsmarknadens plattform som i Skåne går under namnet SWITCH.


CoordiNet omfattar också Vattenfall Eldistributions demonstrationsprojekt i Uppsala och på Gotland.Källa: E.ON


Skriv utSmarta investeringar ökar elkapaciteten i Stockholm redan till 2023

Stockholm har pekats ut som en av Sveriges regioner där utbyggnaden av elkapacitet inte håller samma tempo som behoven. Men nu har Svenska kraftnät beslutat om investeringar som ö...

Läs mer
Enerbrokers
Mats-Erik Olofsson.

Han blir ny VD för Borlänge Energi

Mats-Erik Olofsson blir ny VD för det kommunala bolaget Borlänge Energi. Han kommer...

Läs mer
Idcon


Teracom blir Teracom Samhällsnät

Teracom är ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar nät med en tydlig...

Läs mer
Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät och Mattias Göthlin, projektledare Karlstads El- och Stadsnät står på en ponton i Kroppskärrssjön.

Elkablar tas upp ur Kroppkärrssjön

Under några veckor framöver kommer Karlstads El- och Stadsnät att ta upp ett antal...

Läs mer
Hotell Geely som kommer byggas på campus i Lindholmen i Göteborg (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 40 miljoner kronor på Geelys nya hotell i Göteborg

Geely bygger ett nytt hotell med BRA Bygg som huvudentreprenör. Bravida har fått i...

Läs mer


Elmässan Stockholm skjuts fram till oktober 2021

Elmässan Stockholm som skulle arrangerats på Kistamässan i januari 2021, skjuts...

Läs mer
Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Strålande effekt av stora energiprojektet på Frölunda Torg

För drygt ett år sedan invigdes GeoSol på Frölunda Torg, en jä...

Läs mer

Strategi för nästa generations elektrifiering

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Strategin ska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se