Måndagen den 25 september 2017 - klockan 00:45

Väder Stockholm

Väder Göteborg

Väder Malmö

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren


2017-09-07

Bild:Sinfra

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.
De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.
Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att vi kommer att se en kraftig ökning av de upphandlade volymerna av elmätare i Sverige de kommande åren. Därför genomförde Sinfra under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.
Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 % byggde på kabelanslutning medan 7,6 % nyttjade s.k. koncentratorer samt 30,8 % av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, dvs. säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

- Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Merparten av elnätsföretagen i Sinfra anser att elmätarnas och systemens överföringssäkerhet är mycket viktigt. Vissa av medlemsföretagen uttrycker även en oro kring säkerheten med tanke på det skärpta säkerhetsläget. Andra medlemsföretag förlitar sig på att tillgängliga produkter och system håller erforderlig säkerhetsnivå och är därmed inte direkt oroliga över säkerheten. I genomsnitt angav dock medlemmarna att överföringssäkerheten får 8,25 på en skala mellan 0-10 på frågan om hur högt den prioriteras i kommande upphandlingar.

Källa: Sinfra Svensk Inköpscentral för Infrastruktur


Skriv utVattenfalls Annika Viklund, Christer Ljunggren och Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokks kommun.
Vattenfalls Annika Viklund, Christer Ljunggren och Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokks kommun.

Vattenfall Eldistribution etablerar ny elnätkundservice i Jokkmokk

Verksamheten Vattenfall Eldistribution AB etablerar ny elnätkundservice i Jokkmokk. Totalt omfattar verksamheten 32 tjänster och ersätter de jobb inom Vattenfall Accounting som flyttas...

Läs mer
Enerbrokers
Montörer ventilation

Bravida får stort partneringuppdrag när Mälarsjukhuset byggs om

Bravida har tecknat partneringavtal med NCC när Mälarsjukhuset i Eskilstuna renoveras....

Läs mer

Skellefteå Kraft går med i Power Circle


Skellefteå Kraft vill fortsätta utveckla energibranschen och går nu med i Power...

Läs mer

Regeringen gör breda satsningar på energiområdet

Energifrågan är avgörande för att Sverige ska kunna nå sina...

Läs mer


ABB driver infrastrukturexpansionen av snabbladdning för elfordon i Tyskland

ABB har fått ytterligare en stororder från energileverantören EnBW för att...

Läs mer
Idag kommer den nya skorstenen på plats på Kraftvärmeverket i Linköping.

Ny skorsten monteras på Kraftvärmeverket

Den 3 maj påbörjades rivningen av skorstenen på panna 3 till Kraftvärmeverket...

Läs mer
Simon Franzén, teletekniker på Bravida.

Bravidas Simon Franzén tävlar i Yrkes-VM i Abu Dhabi

Simon Franzén, teletekniker på Bravida, reser i oktober till Abu Dhabi tillsammans med...

Läs mer
- Företag får koll på sin energianvändning och förslag på konkreta insatser som sänker deras förbrukning och därmed kostnaderna, säger Ulf Jobacker och Pär Persson på Energikontoret Skåne.

Skånska företag har störst intresse för energi

Små och medelstora företag kan söka ekonomiskt stöd för kartläggning...

Läs mer

Hösten inleds med högre elpriser


Hösten har inletts med betydligt lägre temperaturer än förra året, hela...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

TLS

Cleps

Palgo

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se