Instagram

Facebook

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren


2017-09-07

Bild:Sinfra

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.
De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.
Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att vi kommer att se en kraftig ökning av de upphandlade volymerna av elmätare i Sverige de kommande åren. Därför genomförde Sinfra under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.
Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 % byggde på kabelanslutning medan 7,6 % nyttjade s.k. koncentratorer samt 30,8 % av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, dvs. säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

- Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Merparten av elnätsföretagen i Sinfra anser att elmätarnas och systemens överföringssäkerhet är mycket viktigt. Vissa av medlemsföretagen uttrycker även en oro kring säkerheten med tanke på det skärpta säkerhetsläget. Andra medlemsföretag förlitar sig på att tillgängliga produkter och system håller erforderlig säkerhetsnivå och är därmed inte direkt oroliga över säkerheten. I genomsnitt angav dock medlemmarna att överföringssäkerheten får 8,25 på en skala mellan 0-10 på frågan om hur högt den prioriteras i kommande upphandlingar.

Källa: Sinfra Svensk Inköpscentral för Infrastruktur


Skriv ut

Ellevio ansluter sig till Håll Nollan

Som första energiföretag ansluter sig Ellevio till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan. Initiativet har en tydlig målsättning om att få ner antalet...

Läs mer
Enerbrokers
Energibranschen står inför stora förändringar. Teknik, klimathot, digitalisering och allt mer medvetna och krävande konsumenter driver snabbt utvecklingen framåt. Den etablerade energibranschen behöver ändra sina affärsmodeller.

Nytt forskningssamarbete ska undersöka hur vi handlar el i framtiden

Forskare från Örebro universitet och fyra energiföretag samverkar genom ett...

Läs mer
Idcon


ABB vinner order värd 45 miljoner dollar för att förstärka Tysklands kraftnät

Uppgradering av elkraftsanläggning för att integrera mer förnybar energi och ö...

Läs mer


Vägledning för underhåll i elnät

Nu finns möjligheten att vara med från början och forma standarder för metoder...

Läs mer
Smart Grid Surveillance övervakar elnät på ett helt nytt sätt.

Ny teknik gör elnätet smart - Luleåföretaget Exeri levererar till Skellefteå Kraft

Exeri AB levererar nu sitt revolutionerande system, Smart Grid Surveillance som övervakar...

Läs mer
Kommunägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el, vilket täcker större delen av Lidköpings förbrukning. 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen.

Lidköping Energis kunder bidrar till minskad klimatpåverkan

När Lidköping Energi producerar fjärrvärme, hetvatten, ånga och el till...

Läs mer


Design och beteende ska bidra till energieffektiva val

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för...

Läs mer
Alf Engqvist blir ny VD för Göteborg Energi.

Alf Engqvist ny VD för Göteborg Energi

Alf Engqvist blir ny verkställande direktör för Göteborg Energi AB. Det...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se