Instagram

Facebook

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren


2017-09-07

Bild:Sinfra

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.
De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.
Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att vi kommer att se en kraftig ökning av de upphandlade volymerna av elmätare i Sverige de kommande åren. Därför genomförde Sinfra under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.
Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 % byggde på kabelanslutning medan 7,6 % nyttjade s.k. koncentratorer samt 30,8 % av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, dvs. säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

- Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Merparten av elnätsföretagen i Sinfra anser att elmätarnas och systemens överföringssäkerhet är mycket viktigt. Vissa av medlemsföretagen uttrycker även en oro kring säkerheten med tanke på det skärpta säkerhetsläget. Andra medlemsföretag förlitar sig på att tillgängliga produkter och system håller erforderlig säkerhetsnivå och är därmed inte direkt oroliga över säkerheten. I genomsnitt angav dock medlemmarna att överföringssäkerheten får 8,25 på en skala mellan 0-10 på frågan om hur högt den prioriteras i kommande upphandlingar.

Källa: Sinfra Svensk Inköpscentral för Infrastruktur


Skriv ut

Skövde har landets åttonde billigaste fjärrvärme

Vid en jämförelse av fjärrvärmepriser mellan Sveriges fjärrvärmeleverantörer kommer Skövde Värmeverk på en hedrande 8:e plats av landets samtliga...

Läs mer
Enerbrokers
Skolan Loi Waisi i Uganda kommer att få el med hjälp av solceller från Öresundskraft. Barnen får också solcellsladdade lampor att ta med hem på kvällen för läxläsning och annat.

Öresundskraft stödjer solceller till skola

I december utrustar Öresundskraft grundskolan Loi Waisi i Uganda med solceller. Projektet...

Läs mer
Avlastning av den sista kolbåten pågår i Västerås hamn.

Den sista båten med kol till Mälarenergi

Idag inkom den sista kolbåten till Västerås hamn med bränsle till Mä...

Läs mer

Rabbalshede Kraft anställer Försäljningschef

Som Försäljningschef kommer Wenche att ansvara för bolagets försäljning...

Läs mer

Vattenfalls ägare föreslår nya ekonomiska mål

Vattenfalls ägare, den svenska staten, föreslår nya ekonomiska mål för...

Läs mer

Malin Wallenberg ny VD för Västerbergslagen Energi AB

Malin Wallenberg ny VD för Västerbergslagen Energi AB

Malin Wallenberg har utsetts till VD för Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och...

Läs mer
Modernt LED-ljus på Behrn Arena

Modernt LED-ljus på Behrn Arena

Nu plockas de drygt 40 år gamla och 40 meter höga belysningsmasterna på Behrn...

Läs mer

Skånska Energi miljöcertifierat enligt ny standard

Skånska Energi AB har varit miljöcertifierat sedan år 2000 och efter en...

Läs mer
Kim Reenaas och Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket tar emot priset på Kvalitetsmässan.

Elsäkerhetsverket är Sveriges modernaste myndighet

Nu är det klart! Sveriges modernaste myndighet ligger i Kristinehamn och heter Elsä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se