Instagram

Facebook

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren


2017-09-07

Bild:Sinfra

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.
De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.
Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att vi kommer att se en kraftig ökning av de upphandlade volymerna av elmätare i Sverige de kommande åren. Därför genomförde Sinfra under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.
Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 % byggde på kabelanslutning medan 7,6 % nyttjade s.k. koncentratorer samt 30,8 % av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, dvs. säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

- Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Merparten av elnätsföretagen i Sinfra anser att elmätarnas och systemens överföringssäkerhet är mycket viktigt. Vissa av medlemsföretagen uttrycker även en oro kring säkerheten med tanke på det skärpta säkerhetsläget. Andra medlemsföretag förlitar sig på att tillgängliga produkter och system håller erforderlig säkerhetsnivå och är därmed inte direkt oroliga över säkerheten. I genomsnitt angav dock medlemmarna att överföringssäkerheten får 8,25 på en skala mellan 0-10 på frågan om hur högt den prioriteras i kommande upphandlingar.

Källa: Sinfra Svensk Inköpscentral för Infrastruktur


Skriv ut

Bravida Norge växer i Orkdal – förvärvar Orkla Elektriker AS

Bravida Norge förvärvar Orkla Elektriker AS som har sin verksamhet i Orkdal. Företaget som har en omsättning på 10 MNOK blir en del av Bravida från och med 2 juli 2018.

Läs mer
Enerbrokers

Sommarens elpriser blir nästan dubbelt så höga som förra året

Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Under torsdagen kommer elbolaget Bixia ut med sin sommarprognos där elpriserna i Norden...

Läs mer
Idcon


Wärtsilä leder vägen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi

Teknologikoncernen Wärtsilä leder energibranschens omvandling mot en framtid med...

Läs mer


Borlänge Energi samarbetar med Fortum Charge & Drive kring elbilsladdare

Nu blir det enklare att äga laddbara bilar i Borlänge med omnejd. Fortum Charge &...

Läs mer


Smart elteknik krävs för ett hållbart samhälle

Nu ska Elrätt visa att ny installationsteknik är ett måste för att vi ska...

Läs mer
Energi Försäljning Sverige är en del av Energi Danmark koncernen och finns på plats i fem länder.

Fler nordiska företag vill upphandla och köpa el från en och samma aktör

Energi Försäljning Sverige, tillsammans med sina systerbolag, har länge haft...

Läs mer
Sveriges största elnätsmässa EBR Metod- och maskindagar 2022 arrangeras av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, tillsammans med Energiföretagen Sverige.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö värd för elnätsbranschens största mässa

1 400 besökare och 90 utställare. Jätte-evenemanget EBR Metod- och maskindagar...

Läs mer


ABB stärker infrastrukturen för elnät i Irak

Elkraftsanläggningar ska stärka kraftöverföringsnätet och tillhandahå...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se