Instagram

Facebook

Svenska kraftnät ökar investeringstakten


2021-03-04

Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 23,3 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt sex miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering.

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2022–2024 till regeringen. Det är en kraftig ökning jämfört med förra årets verksamhetsplan. Förklaringen är att flera projekt, som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.

– Vi planerar för mycket omfattande investeringar i transmissionsnätet och i IT-system de kommande åren. Ytterst handlar det om att möjliggöra omställningen av energisystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion, säger Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät.

Investeringar i IT-system drivs av ett förändrat kraftsystem med nya krav på bland annat stödtjänster och anpassade marknadslösningar samt implementering av europeiska regelverk. När det gäller de planerade investeringarna i transmissionsnätet behöver de långa ledtiderna i investeringsprocesserna kortas, konstaterar Per Eckemark.

– Möjligheterna till att korta ledtiderna beror såväl på vår inre effektivitet, som av de tillståndsprocesser som vi har att följa. Svenska kraftnät lämnade nyligen fyra förslag till regeringen för att möjliggöra en effektivare tillståndsprocess och utbyggnad av transmissionsnätet, säger han.

En avgörande faktor för att en stor del av ökningstakten i investeringsplanerna ska hållas är att tillstånden för de olika projekten följer plan. Det gäller speciellt tre stora och mycket viktiga investeringar. Det är Hansa Powerbridge, som är en ny förbindelse till Tyskland. Det är Ekhydda

– Nybro–Hemsjö, som ska förstärka överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 i södra Sverige. Och det är Messaure–Keminmaa, en ny 400 kV-ledning mellan elområde SE1 i Norrland och Finland.Källa: Svenska Elnät


Skriv utKraftverket i Flúðir.
Kraftverket i Flúðir.

Climeon driftsätter ytterligare moduler i kraftverket i Flúðir

Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i Varmaorkas kraftverk i Flúðir på Island. Därmed expanderar kraftverkets maxkapacitet från 600 kW till 1,2 MW.

Läs mer
Enerbrokers
ABB kommer att leverera en helt integrerad elkraftslösning och ett integrerat automatiserat marint framdrivningssystem till de tio nya färjorna.

ABB sätter kursen för hållbar flodtransport med tio helt eldrivna färjor i Lissabon

ABB tar hem ett banbrytande kontrakt med den spanska skeppsbyggaren Astilleros Gondán om att...

Läs mer
Idcon


Energieffektivisering i industriprocesser

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för...

Läs mer
Bengt Johansson, Ellevio.

Ellevio får betydelsefull roll när EU:s elnät ska utformas

Elnäten är navet när EU ska ställa om till mer förnybar energi. Ellevios...

Läs mer

Svenska värmeteknologibolaget Kanthal: Det är dags att elektrifiera stålindustrin

Anders Björklund, Kanthals vd.

Framtidens värmeteknik är i fokus när Kanthal lanserar en ny kampanj riktad mot...

Läs mer

Smarta elmätare hos användaren ska bidra till att framtidssäkra elförsörjningen


Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av...

Läs mer

Jämtkraft byter vd

Tillgång till stabil och hållbar el är avgörande för Jämtlands...

Läs mer
<span><span>Stillbild från Andreas Fernbrants film Life in Motion.</span></span>

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se