Instagram

Facebook

Svenska kraftnät pausar arbetet med Elmarknadshubben


2020-09-22

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

2015 fick Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Men på grund av att nödvändig lagstiftning dröjer pausas nu arbetet.

– I dag beslutade styrelsen för Svenska kraftnät att arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb pausas. Orsaken är att vi inte har en lagstiftning på plats. Förutsättningar för att fortsätta med arbetet saknas därför, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Lagstiftningen har försenats vid ett flertal tillfällen och projektet har löpande tvingats till omplanering och uppdatering av projektets tidplan. Igår meddelande regeringen i sin budgetproposition att man avser att lägga en proposition om en Elmarknadshubb nästa år. Därefter ska den hanteras av riksdagen innan den kan bli lag. Bedömningen Svenska kraftnät gör är att hela processen tar minst två år från idag till att vi har en färdig lag.

– Att fortsätta utveckla elmarknadhubben utifrån rådande omständigheter är varken ansvarsfullt eller effektivt. Vi skulle riskera att bygga funktioner och lösningar som kanske inte i slutändan matchar det som regeringen efterfrågar i den kommande lagstiftningen, säger Malin Stridh.

Enligt  uppdraget från 2015 skulle Svenska kraftnät utveckla och driva en Elmarknadshubb utifrån en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Nu skriver regeringen att den kommande propositionen om Elmarknadshubben inte ska baseras på en elhandlarcentrisk modell. Först när Elmarknadshubben är i drift ska man återkomma till om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.

Hittills har Svenska kraftnät investerat 140 miljoner kronor i arbetet med att utveckla en Elmarknadshubb. Bedömningen är att merparten av det som är utvecklat kommer att kunna återanvändas när projektet drar igång igen.


Elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell
Elmarknadshubben kommer att vara ett centralt IT-system för informationsutbyte mellan aktörerna på den svenska elmarknaden och hantera information om t.ex. elanläggningar, kunder och mätvärden.

Den elhandlarcentriska modellen innebär att kunden endast behöver ha kontakt med sitt elhandelsföretag för att hantera sina elavtal – istället för som idag då kunden har kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget.Källa: Svenska Elnät


Skriv utSmarta investeringar ökar elkapaciteten i Stockholm redan till 2023

Stockholm har pekats ut som en av Sveriges regioner där utbyggnaden av elkapacitet inte håller samma tempo som behoven. Men nu har Svenska kraftnät beslutat om investeringar som ö...

Läs mer
Enerbrokers
Mats-Erik Olofsson.

Han blir ny VD för Borlänge Energi

Mats-Erik Olofsson blir ny VD för det kommunala bolaget Borlänge Energi. Han kommer...

Läs mer
Idcon


Teracom blir Teracom Samhällsnät

Teracom är ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar nät med en tydlig...

Läs mer
Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät och Mattias Göthlin, projektledare Karlstads El- och Stadsnät står på en ponton i Kroppskärrssjön.

Elkablar tas upp ur Kroppkärrssjön

Under några veckor framöver kommer Karlstads El- och Stadsnät att ta upp ett antal...

Läs mer
Hotell Geely som kommer byggas på campus i Lindholmen i Göteborg (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 40 miljoner kronor på Geelys nya hotell i Göteborg

Geely bygger ett nytt hotell med BRA Bygg som huvudentreprenör. Bravida har fått i...

Läs mer


Elmässan Stockholm skjuts fram till oktober 2021

Elmässan Stockholm som skulle arrangerats på Kistamässan i januari 2021, skjuts...

Läs mer
Henrik Pihlblad, teknisk chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Strålande effekt av stora energiprojektet på Frölunda Torg

För drygt ett år sedan invigdes GeoSol på Frölunda Torg, en jä...

Läs mer

Strategi för nästa generations elektrifiering

Regeringen inleder arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Strategin ska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se