Instagram

Facebook

Uppdrag ges om smarta elnät och laddinfrastruktur


2020-06-29

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen för budgetåret 2020. Med ändringarna följer uppdraget att Energimyndigheten tar över ansvaret för den svenska delen av databasen Nobil. Energimyndigheten får dessutom i uppdrag att tillsammans med Energimarknads-inspektionen fortsätta samordna frågor om smarta elnät.

I rollen som nationell samordnare för laddinfrastruktur får Energimyndigheten i uppdrag att från 2021 överta ansvaret för den svenska delen av databasen Nobil. I Nobil finns information om publika laddstationer för laddbara fordon. I uppdraget ingår att se till att svenska data matas in, hålls aktuella samt att säkra datakvalitet.


Samordning av frågor kring Smarta elnät

Regeringen ger Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät som uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät under perioden 2016 - 2019.

Energimarknadsinspektionen ska även göra en utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet och av ökad elektrifiering i samhället.

Myndigheternas arbete med smarta elnät ska bedrivas i nära dialog med såväl marknadens aktörer som Infrastrukturdepartementet.Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv ut1 procent. Så mycket höjde Öresundskraft sitt fjärrvärmepris det senaste året. I övriga landet var höjningen 1,8 procent i snitt.
1 procent. Så mycket höjde Öresundskraft sitt fjärrvärmepris det senaste året. I övriga landet var höjningen 1,8 procent i snitt.

Nils Holgersson-rapport visar små prishöjningar hos Öresundskraft

Årets Nils Holgersson-rapport visar på små ändringar av fjärrvärmepriset hos Öresundskraft. Och såväl fjärrvärmepriset som elnä...

Läs mer
Enerbrokers


ABB:s 1 000:e snabbladdare i Norge utgör en viktig milstolpe inom e-mobilitet

Norge ligger i fas att klara ambitiösa klimatmål. Installationen av den 1 000...

Läs mer
Idcon
<span class=\

Ellevio moderniserar historisk station i Stockholms elnät

Det är Ellevios största stationsprojekt någonsin och unikt i energi-Sverige. Nu...

Läs mer


ABB och CORYS tecknar samförståndsavtal om digitalt samarbete

De båda företagen ingår ett strategiskt avtal om att vidareutveckla digital...

Läs mer
Illustration från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Ny utbildning kan ge stora samhällsvinster

Det kan bli väldigt dyrt för svensk industri om elkablar inte redan från bö...

Läs mer
Fiberkablar.

Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Lessebo kommun. 98 procent av alla hushå...

Läs mer


Falsterbo Horse Show vinner mot E.ON i första instans

Under 15 års tid har E.ON tagit ut ett överpris för anslutning av elcentraler som...

Läs mer


Smarta elmätare till en miljon kunder

Nu startar E.ON arbetet med att installera nästa generations smarta elmätare hos bolagets...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se