Instagram

Facebook
Meteorologen och analytikern:

"Vi behöver vänja oss vid mer varierande elpriser"


2019-05-09

Den kraftiga variationen på elpriserna är en effekt av att den förnybara elen är beroende av väder.
Bild: Bixia
Den kraftiga variationen på elpriserna är en effekt av att den förnybara elen är beroende av väder.

Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.
Bild: Bixia
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Att elpriserna varierar kraftigare än tidigare är till stor del en effekt av att det kommer in mer förnybar el i systemet som är väderberoende. Under en timme, natten den 2 maj, noterades de lägsta elpriserna i Sverige i historien på timbasis, då priset var nere på 0,13 öre per KWh. Samtidigt ligger snittpriset på el över det normala i Norden.

Förra veckan hamnade snittpriset i Norden påcirka 37 öre per kWh och enligt elbolaget Bixias prognos stiger priset den här veckan till ett snitt på knappt 43 öre per kWh. 

 Helt klart kommer vi att behöva vänja oss vid mer varierande elpriser, där det liktförra veckan kan vara mycket låga priser under kortare perioder för att sedan stiga till mycket höga. Det beror bland annat på att det byggs mer vindkraft, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv. Samtidigt är det en kraftkälla som är väderberoende, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

Att priset just nu är högt beror inte enbart på det kalla vädret, det är många andra faktorer som påverkar. En orsak är att vårfloden bromsat upp till följd av kylan, en annan orsak är att revisionen av kärnkraftverk pågår. 

 Dessutom har vi ett underskott i våra vattenmagasin och en relativt hög marginalkostnad på kol som håller uppe priserna. Att priset på marginalkostnaden för kol är högt beror på en högre prisnivå på utsläppsrätterna. Nu ligger de på cirka 27 euro per ton, vilket kan jämföras med förra året då de låg på 14 euro per ton. Det kostar alltså nästa dubbelt så mycket mer nu att belasta miljön som för ett år sedan, konstaterar Matina Rosenberg. Källa: Bixia


Skriv utMinskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020, uppgick till 286 miljoner kronor mot 439 miljoner kronor motsvarande period föregående...

Läs mer
Enerbrokers


Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig...

Läs mer
Idcon


Netel förlänger och utökar avtalet med Iver

Netel, som bygger fysiska tele-, bredbands- och elnät i Norden och Tyskland, har fö...

Läs mer

Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm

Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad...

Läs mer


Kraftig vårflod kan sänka elpriset ytterligare

Det har varit en lång vinter i norr med snömängder över normalt. På...

Läs mer
Peter Lerge, projektledare Vinnergi, framför en av bussladdarna.

Vinnergi integrerar bussladdare i Jönköping – när stadens bussflotta blir helt koldioxidfri

Länstrafiken i Jönköping körs redan nu av eldrivna bussar i ett pilotprojekt...

Läs mer
Peder Wahlgren, CEO GoCo Development och Christian Schwartz, vd Mölndal Energi.

Nytt hållbart energisamarbete mellan GoCo Health Innovation City och Mölndal Energi

Nu är avtalet officiellt undertecknat, det blir förnybar lokalproducerad fjä...

Läs mer

Mitt i coronakrisen – Installatörsföretagen och Elektrikerna tänder upp samhället igen

Bild från kampanjen Elektriker behövs

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet startade för några år...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se