Instagram

Facebook

Vindkraft och värmepumpar bästa ersättning av kolkraft enligt Wärtsiläs energisystemmodell


2019-03-19

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.
Bild: Petri Pietikäinen / Vastavalo.net

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.Infograf: användning av datacentraler för fjärrvärme (på engelska).
Bild: Wärtsilä
Infograf: användning av datacentraler för fjärrvärme (på engelska).

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors. Modellen visar att avskaffning av stenkol och övergång till fjärrvärme producerad av vindkraft och värmepumpar i Helsingfors är ekonomiskt lönsamt och minskar koldioxidutsläppen (CO2) med nästan 90 procent.

Förmånlig vindkraft ändrar den finska energiindustrin kraftigt och snabbare än förväntat. Förändringen erbjuder energibolagen nya möjligheter att producera fjärrvärme förmånligt och utsläppsfritt. Wärtsilä har skapat en detaljerad energimodell och analys av Helsingfors fjärrvärmenät som jämför att ersätta stenkol med biomassapannor och alternativ som baserar sig på elektrifiering av fjärrvärmeproduktion. Möjliga värmekällor för värmepumparna är havsvatten, restvärme från datacentraler samt geotermisk värme.

Slutsatsen av Wärtsiläs analys är att den mest lönsamma lösningen för att ersätta de nuvarande kolkraftverken är värmepumpar som får sin elförsörjning från vindkraft och värme från havsvatten och restvärme från datacentraler. Användning av variabel vindel kan möjliggöras även inom värmeproduktion genom att kombinera produktionsmodellens värmelager med snabbt startande och utsläppssnåla gasmotorkraftverk. På så sätt kan produktionen optimeras enligt marknadspriset på el.

Vid behov producerar motorkraftverk reservkraft för datacentraler och används för att optimera fjärrvärmeproduktion och vindkraftsförsörjningen. I Wärtsiläs modell har datacentralerna placerats i de nedlagda kolkraftverken på Hanaholmen och Sundholmen. Undervattenskolsilorna på Sundholmen lämpar sig för lagring av fjärrvärme.

– Vår modell möjliggör en granskning av flera olika alternativ som baserar sig på numeriska fakta, säger Matti Rautkivi, direktör för verksamhets- och strategiutveckling, Wärtsilä Energy Business.
– I vår analys har vi jämfört alternativ som baserar sig på värmepumpar eller förbränning av biomassa som ersättning för stenkol. I Finland har biomassabaserade bränslen traditionellt ansetts vara det bästa alternativet för kol inom fjärrvärme. Möjligheten att få förmånligt värme från vindkraft minskar dock behovet av biomassa betydligt och gör det lönsamt att avstå från kol redan idag.

Besparingarna i produktionskostnader för fjärrvärme är över tio procent jämfört med den nuvarande stenkolsbaserade lösningen. En portfolio som baserar sig huvudsakligen på biomassa skulle däremot öka produktionskostnaderna med cirka nio procent. Stora havsvattenvärmepumpar används inom värmeproduktion runt om i världen. Till exempel i Stockholm har de använts sedan år 1984. Restvärme från datacentraler utnyttjas i Finland redan i Mäntsälä och därtill planeras nya projekt bland annat i Esbo. Landets första djupa geotermiska värmeverk håller på att byggas i Otnäs i Esbo.

Genom att ersätta kolkraftverken med värmepumpar kunde CO2-utsläppen i Helsingfors minskas med nästan 90%, vilket motsvarar utsläpp från över en miljon personbilar i Finland. Utsläppsminskningen är möjlig eftersom man i energimodellen lagt till vindkraftsproduktion som motsvarar värmepumparnas elförbrukning. I framtiden kunde CO2-utsläppen minskas ytterligare om motorkraftverken övergår till biogas eller syntesgas.Källa: Wärtsilä


Skriv ut

Schneider Electric gör tio åtaganden för att tackla framtidens klimatutmaningar till 2030

Schneider Electric deltog nyligen under One Planet Summit i Nairobi, Kenya - det första regionala klimattoppmötet efter Parisavtalet. Under toppmötet tog ledande aktörer inom...

Läs mer
Enerbrokers

Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av Nuteks beslut om riksintressanta...

Läs mer
Idcon
Heleneholmsverket i Malmö.

Risk för elbrist i Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktion

Regeringens förslag att chockhöja koldioxidskatten gör det ekonomiskt omöjligt...

Läs mer

Han har utsetts till ny vd på Telge Energi

Johannes Boson, vd Telge Energi från och med 2019.

Telge Energis styrelse har utsett Johannes Boson till ny vd för Telge Energi. Johannes Boson...

Läs mer


Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två...

Läs mer


Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och...

Läs mer
Dunant – världens snabbaste fiberförbindelse.

Snart sätts nya rekordhastigheter – under vatten

Nästa år ska Googles nya kabel under Atlanten vara klar. Då räknar man med...

Läs mer

Tiden när fastighetsbranschen bara är en användare av energi är förbi

I det helt förnyade kvarteret Karmen finns all den teknik som behövs för att bli en energileverantör.

I Örebrobostäders fastigheter kan man nu göra det som hittills aldrig gjorts –...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se