Instagram

Facebook

Wärtsilä leder vägen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi


2018-06-14

Bild: Wärtsilä

Bild: Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä leder energibranschens omvandling mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Wärtsilä presenterar sin vision för energimarknaden och en uppmaning till handling eftersom de tekniker som krävs för att uppnå visionen redan finns tillgängliga. Energisektorn förändras för alla intressenter och Wärtsilä utnyttjar koncernens omfattande kunnande för att leda denna förändring.

Behovet av att maximera förnybar energigenerering är centralt för att kunna skapa en hållbar och lönsam framtid för branschen. Det möjliggörs genom flexibla lösningar. I en värld av fullständigt förnybar energi kommer merparten av all energi att utvinnas med hjälp av sol- och vindenergi. Den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten kommer att möjliggöras av flexibla kraftverk som drivs med syntetiska förnybara bränslen, en ökad användning av energilagring och optimering av livscykeln för befintliga installationer.  

Som energisystemintegratör har Wärtsilä förståelse för de olika teknikerna i framtidens energisystem. Genom att kombinera olika tekniker kan vi skapa en väg mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Redan i dag utgör förnybar energi, framförallt i form av sol- och vindenergi, huvuddelen av den energi som genereras på ett antal marknader och driver på paradigmskiftet inom energimarknaden. I takt med att prisvärd förnybar energi fortsätter ersätta befintliga och mindre flexibla källor för energigenerering skapas en växande marknad för flexibel generering och lösningar för lagring av energi. Wärtsilä erbjuder även livscykeltjänster som stöder kunderna i energi marknadens omvandling.

– Förändringstakten varierar tydligt mellan olika marknader, men ökar snabbt i stort. Vi har redan nått den första milstolpen på vägen mot att vår vision ska bli verklighet. I många regioner är förnybara energikällor redan i dag konkurrenskraftiga utan några subventioner. Nästa milstolpe kommer att uppnås den dag förnybar energi börjar ersätta inflexibel termisk kapacitet över hela världen. Det blir den avgörande punkten som, med stöd av minskade kostnader för energilagring, gör förnybara energikällor till den nya basenergin, förklarar Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions.

Wärtsilä är starkt engagerad i att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi och befinner sig i centrum av framtidens energisystem. Företagets flexibla lösningar för energiproduktion möjliggör den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten redan i dag och kommer att spela en nyckelroll inom framtiden för hundraprocentigt förnybara energisystem. Wärtsiläs motorlösningar kan redan i dag drivas med olika gaser och flytande bränslen, och möjligheterna att utveckla motorer för både syntetiska och traditionella biobränslen undersöks.

– Den befintliga termiska kapaciteten saktar i dag ned övergången till förnybar energi på många platser. Vi på Wärtsilä använder avancerade modeller för energisystem för att hjälpa våra kunder förstå möjligheterna hos prisvärd förnybar energi och de effekter den har på deras energisystem. Investeringar i förnybar energi, i kombination med flexibilitet, kommer att utgöra den vinnande globala portföljen för våra kunder, kommenterar Matti Rautkivi, direktör för försäljning och marknadsföring vid Wärtsilä Energy Solutions.

– Wärtsiläs omfattande produktportfölj, som innehåller motordrivna kraftverk, LNG-lösningar, förnybar energi, energilagring och integration, livscykeloptimering och nya tekniker som omvandlar kraft till gas, är uppbyggd runt behovet att tillhandahålla den flexibilitet och tillförlitlighet som krävs i den föränderliga energivärlden, säger Pierpaolo Barbone, direktör för Wärtsilä Services.
– Vi ger våra kunder stöd under installationens hela livscykel genom att förbättra dess effektivitet samt bidra till nya affärsmodeller. Vi erbjuder långsiktiga serviceavtal med prestandagarantier för att hjälpa kunderna nå sina affärsmål.

Källa: Wärtsilä


Skriv utVolvo FL Electric, Volvos första eldrivna lastbil, bidrar både till en bättre arbetsmiljö och till en tystare, renare stadsmiljö.
Volvo FL Electric, Volvos första eldrivna lastbil, bidrar både till en bättre arbetsmiljö och till en tystare, renare stadsmiljö.

De första helt eldrivna Volvo-lastbilarna levererade till kunder

Den 19 februari överlämnade Volvo Lastvagnar sina två första helt eldrivna fordon – en sopbil till avfalls- och återvinningsföretaget Renova samt en...

Läs mer
Enerbrokers

Saab får beställning på eldledningssystem från Norge

Eldledningssiktet Ceros 200.

Saab har fått en beställning från Vard Group A/S på eldledningssystemet 9LV...

Läs mer
Idcon

Sundsvall Energi varnar för bedragare

Det har kommit till Sundsvall Energis vetskap att ett bolag som enligt uppgiftslämnare kallat...

Läs mer

Nu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen...

Läs mer


Arbetet med nästa generations smarta elmätare påbörjat

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav i landets elmätare. Kraven ska vara...

Läs mer

Helsingborgs stad har inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft

Helsingborgs stad genom koncernens moderbolag, Helsingborgs Stads Förvaltning AB, har inlett...

Läs mer

Upplands Motor har utsetts till årets återförsäljare av elbilar


Under torsdagen tog Upplands Motor emot utmärkelsen Årets återförsäljare...

Läs mer


Så påverkades elproduktionen av den varma sommaren 2018

Under 2018 hade vattenkraften och vindkraften en lägre elproduktion jämfört med...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se