Instagram

Facebook

Wärtsilä leder vägen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi


2018-06-14

Bild: Wärtsilä

Bild: Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä leder energibranschens omvandling mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Wärtsilä presenterar sin vision för energimarknaden och en uppmaning till handling eftersom de tekniker som krävs för att uppnå visionen redan finns tillgängliga. Energisektorn förändras för alla intressenter och Wärtsilä utnyttjar koncernens omfattande kunnande för att leda denna förändring.

Behovet av att maximera förnybar energigenerering är centralt för att kunna skapa en hållbar och lönsam framtid för branschen. Det möjliggörs genom flexibla lösningar. I en värld av fullständigt förnybar energi kommer merparten av all energi att utvinnas med hjälp av sol- och vindenergi. Den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten kommer att möjliggöras av flexibla kraftverk som drivs med syntetiska förnybara bränslen, en ökad användning av energilagring och optimering av livscykeln för befintliga installationer.  

Som energisystemintegratör har Wärtsilä förståelse för de olika teknikerna i framtidens energisystem. Genom att kombinera olika tekniker kan vi skapa en väg mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Redan i dag utgör förnybar energi, framförallt i form av sol- och vindenergi, huvuddelen av den energi som genereras på ett antal marknader och driver på paradigmskiftet inom energimarknaden. I takt med att prisvärd förnybar energi fortsätter ersätta befintliga och mindre flexibla källor för energigenerering skapas en växande marknad för flexibel generering och lösningar för lagring av energi. Wärtsilä erbjuder även livscykeltjänster som stöder kunderna i energi marknadens omvandling.

– Förändringstakten varierar tydligt mellan olika marknader, men ökar snabbt i stort. Vi har redan nått den första milstolpen på vägen mot att vår vision ska bli verklighet. I många regioner är förnybara energikällor redan i dag konkurrenskraftiga utan några subventioner. Nästa milstolpe kommer att uppnås den dag förnybar energi börjar ersätta inflexibel termisk kapacitet över hela världen. Det blir den avgörande punkten som, med stöd av minskade kostnader för energilagring, gör förnybara energikällor till den nya basenergin, förklarar Javier Cavada, direktör för Wärtsilä Energy Solutions.

Wärtsilä är starkt engagerad i att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi och befinner sig i centrum av framtidens energisystem. Företagets flexibla lösningar för energiproduktion möjliggör den nödvändiga driftmässiga flexibiliteten redan i dag och kommer att spela en nyckelroll inom framtiden för hundraprocentigt förnybara energisystem. Wärtsiläs motorlösningar kan redan i dag drivas med olika gaser och flytande bränslen, och möjligheterna att utveckla motorer för både syntetiska och traditionella biobränslen undersöks.

– Den befintliga termiska kapaciteten saktar i dag ned övergången till förnybar energi på många platser. Vi på Wärtsilä använder avancerade modeller för energisystem för att hjälpa våra kunder förstå möjligheterna hos prisvärd förnybar energi och de effekter den har på deras energisystem. Investeringar i förnybar energi, i kombination med flexibilitet, kommer att utgöra den vinnande globala portföljen för våra kunder, kommenterar Matti Rautkivi, direktör för försäljning och marknadsföring vid Wärtsilä Energy Solutions.

– Wärtsiläs omfattande produktportfölj, som innehåller motordrivna kraftverk, LNG-lösningar, förnybar energi, energilagring och integration, livscykeloptimering och nya tekniker som omvandlar kraft till gas, är uppbyggd runt behovet att tillhandahålla den flexibilitet och tillförlitlighet som krävs i den föränderliga energivärlden, säger Pierpaolo Barbone, direktör för Wärtsilä Services.
– Vi ger våra kunder stöd under installationens hela livscykel genom att förbättra dess effektivitet samt bidra till nya affärsmodeller. Vi erbjuder långsiktiga serviceavtal med prestandagarantier för att hjälpa kunderna nå sina affärsmål.

Källa: Wärtsilä


Skriv ut

Norconsult bidrar till energimålen

Norconsult deltar i Jämtkrafts vindkraftsprojekt Rätanklustret, som är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Norconsult står fö...

Läs mer
Enerbrokers


Nytt samarbete för smartare användande av elnätet

Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät startar samarbete i...

Läs mer
Idcon


Svenska kraftnät förstärker den snabba aktiva störningsreserven

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och...

Läs mer


11 000 hushåll får bättre elnät när Ellevio framtidssäkrar Dalarna

Just nu pågår den största moderniseringen av elnätet i Dalarna i modern tid....

Läs mer
Dag Svensson, HR-chef inom Vattenfall.

Vattenfall rekryterar:

Svårt att hitta 1000 nya ingenjörer och tekniker

Vattenfall söker 1000 nya medarbetare till ett hundratal orter i hela Sverige, från...

Läs mer
Sweco har fått i uppdrag av Vattenfall att genomföra förstudier för hur kraftledningar och stationer kan byggas om i Stockholm.

Storsatsning på elnätet i Stockholm

Stockholmsregionen växer och därmed växer också behovet av el. För att...

Läs mer
<div class=\

Mindre avgiftshöjningar för elnät, vatten och avlopp

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla renhållningen och sina nät och...

Läs mer
Hifab är tekniska experter och projektledare för omfattande driftoptimeringsprojekt i Dhaka, Bangladesh.

Trygg elförsörjning ger ökad livskvalitet

Hifabs finska dotterbolag, Hifab Oy, har fått uppdraget att som tekniska experter projektleda...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se